Create Invoice

Poľnohospodárske družstvo Jabloňové - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Poľnohospodárske družstvo Jabloňové
Status In liquidation
PIN 00613959
TIN 2020656616
Date create 03 January 1991
Company category Družstvo
Registered seat Poľnohospodárske družstvo Jabloňové
Jablonové
90054
Jabloňové
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00613959 TIN: 2020656616
 • Registered seat: Poľnohospodárske družstvo Jabloňové, Jablonové, 90054, Jabloňové
 • Date create: 03 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   24.07.1996Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Jabloňové - v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   23.07.1996Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Jabloňová
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mária Adámková - člen 128 Jabloňové
   Ing. Ján Brichta - člen Vrchná 1 Bratislava
   Štefan Cích - člen 142 Jabloňové
   Ing, Karol Havelka - predseda Rázusova 25 Malacky
   Ľudmila Kostková - člen 133 Jabloňové
   Ing. Štefan Michalík - člen 380 Jabloňové
   Albína Michalkových - člen 346 Jabloňové
   20.02.1996Nový štatutárny orgán:
   Mária Adámková - člen 128 Jabloňové
   Ing. Ján Brichta - člen Vrchná 1 Bratislava
   Štefan Cích - člen 142 Jabloňové
   Ing, Karol Havelka - predseda Rázusova 25 Malacky
   Ľudmila Kostková - člen 133 Jabloňové
   Ing. Štefan Michalík - člen 380 Jabloňové
   Albína Michalkových - člen 346 Jabloňové
   19.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Drinka - člen 23 Kuchyňa
   Štefan Jankovich - člen 262 Jabloňové
   Ing. Juraj Jurč - predseda Alžbetin dvor 148 Miloslavov
   Mária Kaňková - člen 428 Jabloňové
   Milan Knotek - člen 416 Jabloňové
   Ján Marcinek - člen 416 Jabloňové
   Vendelín Michalovich - člen 140 Jabloňové
   02.09.1993Nové predmety činnosti:
   rastlinná výroba
   živočíšna výroba
   služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
   cestná nákladná doprava
   výroba stavebno-stolárska a tesárska
   zámočníctvo
   výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
   výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
   zahranično-obchodná činnosť s predmetom činnosti mimo komodít pre ktoré je potrebné osobitné povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Tibor Drinka - člen 23 Kuchyňa
   Štefan Jankovich - člen 262 Jabloňové
   Ing. Juraj Jurč - predseda Alžbetin dvor 148 Miloslavov
   Mária Kaňková - člen 428 Jabloňové
   Milan Knotek - člen 416 Jabloňové
   Ján Marcinek - člen 416 Jabloňové
   Vendelín Michalovich - člen 140 Jabloňové
   01.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   spracovanie poľnohospodárskych surovín
   výkon činnosti a výroba výrobkov slúžiacich potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby v rámci pridruženej výroby
   poskytovanie prác a služieb pre členov i nečlenov v doprave a pri obrábaní pôdy
   predaj vlastných produktov a tovaru členom i nečlenom
   Iná hospodárska činnosť:
   stavebná činnosť
   kovočinnosť a zlievárenstvo
   práce s ťažkými mechanizmami
   nákladná i osobná preprava pre cudzích
   prenájom nebytových priestorov
   Obchodná činnosť:
   stavebné práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby
   obchodná činnosť, predaj vlastných výrobkov poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych, resp. výmena tovarov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Bella - predseda Trieda L. Novomeského 41 Bratislava 841 04
   Oľga Uhliariková, ekonómka 390 Jabloňové
   19.10.1992Nový štatutárny orgán:
   Oľga Uhliariková, ekonómka 390 Jabloňové
   18.10.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Škoda - podpredseda Bradáčova 5 Bratislava 851 02
   08.05.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bella - predseda Trieda L. Novomeského 41 Bratislava 841 04
   Peter Škoda - podpredseda Bradáčova 5 Bratislava 851 02
   07.05.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Michalík - predseda 380 Jabloňové
   Peter Škoda - podpredseda Ulbrichtova 5 Bratislava
   03.01.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Jabloňová
   Nové sidlo:
   Jabloňové
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   spracovanie poľnohospodárskych surovín
   výkon činnosti a výroba výrobkov slúžiacich potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby v rámci pridruženej výroby
   poskytovanie prác a služieb pre členov i nečlenov v doprave a pri obrábaní pôdy
   predaj vlastných produktov a tovaru členom i nečlenom
   Iná hospodárska činnosť:
   stavebná činnosť
   kovočinnosť a zlievárenstvo
   práce s ťažkými mechanizmami
   nákladná i osobná preprava pre cudzích
   prenájom nebytových priestorov
   Obchodná činnosť:
   stavebné práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby
   obchodná činnosť, predaj vlastných výrobkov poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych, resp. výmena tovarov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Michalík - predseda 380 Jabloňové
   Peter Škoda - podpredseda Ulbrichtova 5 Bratislava