Create Invoice

Poľnohospodárske družstvo Štefanová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Poľnohospodárske družstvo Štefanová
Status Destroyed
PIN 00614009
TIN 2020360397
Date create 01 January 1991
Company category Družstvo
Registered seat Poľnohospodárske družstvo Štefanová
Štefanová
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00614009 TIN: 2020360397
 • Registered seat: Poľnohospodárske družstvo Štefanová, Štefanová
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.07.2014Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Štefanová
   Zrušené sidlo:
   Štefanová
   Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti poľnohospodárskej výroby:
   pestovanie poľnohospodárskych plodín, ich skladovanie, úprava a predaj
   pestovanie, úprava a predaj liečivých rastlín
   vinohradnícka výroba a predaj výrobkov
   chov hospodárskych zvierat a ich predaj
   živnostenské podnikanie v odbore:
   výroba a predaj pekárenských výrobkov
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj, mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   cestná motorová doprava nákladná, poskytovanie služieb pre právnické a fyzické osoby vlastnými nákladnými dopravnými prostriedkami
   iné činnosti:
   poskytovanie spracovateľských, obchodných a iných služieb pre vlastných členov
   zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou, alebo predstavenstvom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Kirinovič - predseda 66 Štefanová
   Pavol Fraňo - podpredseda 68 Štefanová
   Jozef Jakuš - podpredseda Fándlyho 3 Častá
   Ing. Vladimír Oškera - člen Batkova 7 Bratislava
   Viktor Podhorský - člen 123 Štefanová
   Igor Turinič - člen 123 Štefanová
   Oľga Friedlová - člen 127 Štefanová
   17.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kirinovič - predseda 66 Štefanová
   Pavol Fraňo - podpredseda 68 Štefanová
   Jozef Jakuš - podpredseda Fándlyho 3 Častá
   Ing. Vladimír Oškera - člen Batkova 7 Bratislava
   Viktor Podhorský - člen 123 Štefanová
   Igor Turinič - člen 123 Štefanová
   Oľga Friedlová - člen 127 Štefanová
   16.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jakuš - člen Fandlyho 3 Častá
   Alojz Myslík - podpredseda Fandlyho 51 Častá
   Jozef Nagy - člen 73 Štefanová
   Jozef Odkladal - člen Šmidkeho 8 Pezinok
   Viktor Podhorský - člen 123 Štefanová
   Ing. Pavol Tekula - predseda Šustekova 13 Bratislava
   Igor Turinič - člen 123 Štefanová
   27.07.1993Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti poľnohospodárskej výroby:
   pestovanie poľnohospodárskych plodín, ich skladovanie, úprava a predaj
   pestovanie, úprava a predaj liečivých rastlín
   vinohradnícka výroba a predaj výrobkov
   chov hospodárskych zvierat a ich predaj
   živnostenské podnikanie v odbore:
   výroba a predaj pekárenských výrobkov
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj, mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   cestná motorová doprava nákladná, poskytovanie služieb pre právnické a fyzické osoby vlastnými nákladnými dopravnými prostriedkami
   iné činnosti:
   poskytovanie spracovateľských, obchodných a iných služieb pre vlastných členov
   zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou, alebo predstavenstvom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Jakuš - člen Fandlyho 3 Častá
   Alojz Myslík - podpredseda Fandlyho 51 Častá
   Jozef Nagy - člen 73 Štefanová
   Jozef Odkladal - člen Šmidkeho 8 Pezinok
   Viktor Podhorský - člen 123 Štefanová
   Ing. Pavol Tekula - predseda Šustekova 13 Bratislava
   Igor Turinič - člen 123 Štefanová
   26.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poľnohospodárska činnosť:
   poľná rastlinná výroba
   živočíšna výroba: -chov dojníc, -chov jalovíc, -chov ošípaných
   výroba pekárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Ďurana - predseda Nám. 1. mája 28 Senec
   Alojz Myslík - podpredseda Fándlyho 51 Častá
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Štefanová
   Nové sidlo:
   Štefanová
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska činnosť:
   poľná rastlinná výroba
   živočíšna výroba: -chov dojníc, -chov jalovíc, -chov ošípaných
   výroba pekárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Ďurana - predseda Nám. 1. mája 28 Senec
   Alojz Myslík - podpredseda Fándlyho 51 Častá