Create Invoice

AGRO MALINOVO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AGRO MALINOVO
PIN 00614025
TIN 2020515805
VAT number SK2020515805
Date create 09 July 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat AGRO MALINOVO
Tomašovská 22
90045
Malinovo
Financial information
Sales and income 1 924 555 €
Profit 76 120 €
Contact Information
Phone(s) +421245955143, +421245955110
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,670,023
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,264,377
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,261,157
A.II.1. Land (031) - /092A/ 347,090
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 993,770
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 150,583
4. Production units of permanent crops (025) - /085, 092A/ 0
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 769,714
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 3,220
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 3,220
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,405,584
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 867,852
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 103,049
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 294,863
3. Products (123) - /194/ 469,940
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 533,520
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 222,142
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 222,142
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 299,869
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,509
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4,212
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,212
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 62
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 62
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,670,023
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,373,582
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 979,636
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 979,636
A.III. Other capital funds (413) 541,293
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 168,808
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 168,808
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 15,898
2. Other funds (427, 42X) 15,898
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -5,356
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) -5,356
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 597,183
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 870,476
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -273,293
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 76,120
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 911,400
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 97,826
9. Liabilities from social fund (472) 3,385
12. Deferred tax liability (481A) 94,441
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 19,748
2. Other provisions (459A, 45X) 19,748
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 461,724
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 424,282
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,489
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 386,793
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,778
7. Liabilities from social insurance (336) 2,953
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,634
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,077
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,823
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 6,823
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 325,279
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 385,041
3. Deferred revenue long-term (384A) 345,935
4. Deferred income short-term (384A) 39,106
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,258,528
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,924,555
II. Revenues from sales of own products (601) 1,004,282
III. Revenues from sale of services (602, 606) 254,246
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 218,157
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 89,935
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 357,935
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,815,255
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 578,262
D. Services (účtová group of 51) 858,388
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 99,138
E.1. Wages and salaries (521, 522) 70,968
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 24,422
4. Social expenses (527, 528) 3,748
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 70,209
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 109,526
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 109,526
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 86,171
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -981
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,542
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 109,300
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,035
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,903
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 8,025
2. Other expense (562A) 8,025
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,878
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,903
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 98,397
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 22,277
R.1. Income tax expense current (591, 595) 24,632
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -2,355
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 76,120
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00614025 TIN: 2020515805 VAT number: SK2020515805
 • Registered seat: AGRO MALINOVO, Tomašovská 22, 90045, Malinovo
 • Date create: 09 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.05.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ervin Varga - člen Záleská cesta 142/4 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 19.06.2008
   29.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ervin Varga - člen Záleská cesta 142/4 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 19.06.2008
   28.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Ivanič - člen Znievska 21 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 23.04.2007
   Ing. Eva Linderová - člen Drieňova 1/E Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.04.2007
   Ing. Igor Moravčík - člen Mierová 38 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 23.04.2007
   Ing. Alexander Szabados - člen 274 Dolné Janíky 930 39 Vznik funkcie: 23.04.2007
   25.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Ulrik Biel Hansen - predseda Trnavská 1 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 23.04.2007
   Milan Ivanič - člen Znievska 21 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 23.04.2007
   Ing. Eva Linderová - člen Drieňova 1/E Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.04.2007
   Ing. Igor Moravčík - člen Mierová 38 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 23.04.2007
   Ing. Alexander Szabados - člen 274 Dolné Janíky 930 39 Vznik funkcie: 23.04.2007
   24.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Balážik - člen Tomášovská 21 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 03.01.2006
   MvDr. Ľubomír Barančok - člen Martinčekova 18 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 29.07.2004
   Ing. Peter Foltín - člen Sološnícka 29 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.07.2004
   Ing. Jozef Svinger - člen 147 Čakany 930 40 Vznik funkcie: 03.01.2006
   Ing. Alexander Szabados - predseda 274 Dolné Janíky 930 39 Vznik funkcie: 03.01.2006
   25.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Balážik - člen Tomášovská 21 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 03.01.2006
   Ing. Jozef Svinger - člen 147 Čakany 930 40 Vznik funkcie: 03.01.2006
   Ing. Alexander Szabados - predseda 274 Dolné Janíky 930 39 Vznik funkcie: 03.01.2006
   24.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Balážik - predseda Tomašovská 21 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 29.07.2004
   Ing. Jozef Labuda - člen Budatínska 19 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 29.07.2004
   Ing. Arpád Selmeczi - člen Neded 1299 Neded 925 85 Vznik funkcie: 29.07.2004
   05.10.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   28.07.2004Nové obchodné meno:
   AGRO MALINOVO, a.s.
   Nové sidlo:
   Tomašovská 22 Malinovo 900 45
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba mäsa a mäsových výrobkov (mäsiarstvo a údenárstvo)
   povrchová úprava kovov - kovovýroba
   drevovýroba-výroba výrobkov z dreva
   pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
   poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania a ďalšieho predaja
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poskytovanie služieb mechanizmami - prevádzkovanie závlah
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Balážik - predseda Tomašovská 21 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 29.07.2004
   MvDr. Ľubomír Barančok - člen Martinčekova 18 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 29.07.2004
   Ing. Peter Foltín - člen Sološnícka 29 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.07.2004
   Ing. Jozef Labuda - člen Budatínska 19 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 29.07.2004
   Ing. Arpád Selmeczi - člen Neded 1299 Neded 925 85 Vznik funkcie: 29.07.2004