Create Invoice

I N C O S - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name I N C O S
PIN 00632228
TIN 2020445163
VAT number SK2020445163
Date create 25 January 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat I N C O S
Hviezdna 2
94901
Bratislava
Financial information
Sales and income 34 200 €
Profit -13 124 €
Contact Information
Email jana.pikusova@gmail.com
Phone(s) 0377413037, 0903366472
Mobile phone(s) 0903366472
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 248,569
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 204,994
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,084
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,084
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 201,910
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 64,112
6. Other loans (067A) - /096A/ 137,798
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 43,504
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 29,362
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 29,362
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,362
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,460
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,460
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,460
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 11,682
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,280
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 10,402
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 71
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 71
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 248,569
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 223,870
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 39,833
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 39,833
A.III. Other capital funds (413) 201,910
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,983
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -8,732
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -8,732
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,124
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,699
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 28
9. Liabilities from social fund (472) 28
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 24,671
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 247
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 247
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,778
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 761
7. Liabilities from social insurance (336) 433
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 452
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 34,213
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 34,200
III. Revenues from sale of services (602, 606) 34,200
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 46,257
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 3,233
D. Services (účtová group of 51) 25,686
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 15,982
E.1. Wages and salaries (521, 522) 11,414
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 3,748
4. Social expenses (527, 528) 820
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 74
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,011
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,011
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 271
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,057
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,281
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 12
2. Other interest income (662A) 12
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 117
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -105
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,162
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Income tax expense current (591, 595) 962
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,124
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00632228 TIN: 2020445163 VAT number: SK2020445163
 • Registered seat: I N C O S, Hviezdna 2, 94901, Bratislava
 • Date create: 25 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.11.2004Nové sidlo:
   Hviezdna 2 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Pikus - predseda Hviezdna 2 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 28.10.2004
   Ľubomír Teplan - člen Hlboká 26 Levice 934 01 Vznik funkcie: 28.10.2004
   02.11.2004Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Ondková - člen Mlynská 2621/3 Piešťany Vznik funkcie: 27.06.2003
   Ing. Rastislav Pavlík - člen Platanová 16 Žilina
   18.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Pikusová - člen Hviezdna 1404/2 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 19.12.2002
   17.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Teplanová - člen Hviezdna 1404/2 Nitra Vznik funkcie: 19.12.2002
   14.11.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb
   rozvod elektriny - predaj elektriny
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Zuzana Ondková - člen Mlynská 2621/3 Piešťany Vznik funkcie: 27.06.2003
   13.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Ondko - člen Vrbovská cesta 22 Piešťany Skončenie funkcie: 27.06.2003
   30.04.2003Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Jana Teplanová - člen Hviezdna 1404/2 Nitra Vznik funkcie: 19.12.2002
   29.04.2003Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Žilina 010 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Pikus - predseda Stromová 6 Piešťany Skončenie funkcie: 19.12.2002
   26.07.2002Nové predmety činnosti:
   technicko - organizačné poradenstvo v oblasti energetiky
   ekonomicko - organizačné poradenstvo v oblasti energetiky
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy
   15.01.2002Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Žilina 010 01
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   organizovanie kurzov a školení
   14.01.2002Zrušené sidlo:
   Hodžova 20 Žilina 010 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba elektronických informač. a riadiacich systémov
   výskum, vývoj a projekcia elektr.inform. a riadiac.systémov
   08.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Martin Ondko - člen Vrbovská cesta 22 Piešťany Skončenie funkcie: 27.06.2003
   Ing. Rastislav Pavlík - člen Platanová 16 Žilina
   Ing. Miroslav Pikus - predseda Stromová 6 Piešťany Skončenie funkcie: 19.12.2002
   07.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bláha - predseda, výkonný riaditeľ J. Slottu 4 Žilina
   Ing. Oldřich Dulík - člen 94 Kysucký Lieskovec
   Ing. Viliam Kozenčák - člen Piešťanská 7/36 Žilina
   Ing. Dušan Leckéši - člen Berlínska 1679/8 Žilina
   13.12.1996Nové sidlo:
   Hodžova 20 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Bláha - predseda, výkonný riaditeľ J. Slottu 4 Žilina
   Ing. Oldřich Dulík - člen 94 Kysucký Lieskovec
   Ing. Viliam Kozenčák - člen Piešťanská 7/36 Žilina
   Ing. Dušan Leckéši - člen Berlínska 1679/8 Žilina
   12.12.1996Zrušené sidlo:
   Hálkova Žilina 010 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Bláha - predseda Smetanova 4 Žilina
   Ing. Pavol Hnitka , CSc. - člen Tr. Obr. mieru 11/2136 Žilina
   Ing. Ján Mravčák - člen, výkonný riaditeľ Suvorovova 10 Žilina
   Ing. Martin Seč - člen Polomská 2 Žilina
   13.12.1993Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Bláha - predseda Smetanova 4 Žilina
   Ing. Pavol Hnitka , CSc. - člen Tr. Obr. mieru 11/2136 Žilina
   Ing. Ján Mravčák - člen, výkonný riaditeľ Suvorovova 10 Žilina
   Ing. Martin Seč - člen Polomská 2 Žilina
   12.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Bláha - člen Smetanova 4 Žilina
   Ing. Milan Gábik - podpredseda Hliny V/501 Žilina
   Ing. Pavol Hnitka , CSc. - člen Tr.Obr.mieru 11 Žilina
   Ing. Ján Mravčák - člen, výkonný riaditeľ Suvorovova 10 Žilina
   Dr. Vladimír Hewardt - predseda Fristadstorget 1 Eskilstuna Švédske kráľovstvo
   21.07.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   veľkoobchod v oblasti el.infor.systémov a spotr.elektronike
   výroba elektronických informač. a riadiacich systémov
   výskum, vývoj a projekcia elektr.inform. a riadiac.systémov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bláha - člen Smetanova 4 Žilina
   20.07.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti je výskum, vývoj, výroba, projekcia, nákup, predaj nasadenie elektronických informačných a riadiacich systémov, vrátane programového vybavenia a služieb v ČSFR a zahraničí, prednostne zameranej na nasledovné aplikačné okruhy: - meranie a bilancovanie spotreby všetkých druhov energií v priemyselných podnikoch a organizáciách - riadiace systémy centrálneho zásobovania teplom - informačné systémy plynárenských sústav - riadiace a informačné systémy pre riadenie v reálnom čase - riadiace systémy pre riadenie výrobných strojov - periférne zariadenia počítačov, hlavne kresliace zariadenia - špecifické prídavné zariadenia počítačov potrebné pre realizáciu riadiacich systémov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Weber - člen Hečková 22 Žilina
   Stig Lennart Oge - člen
   25.01.1991Nové obchodné meno:
   I N C O S a.s.
   Nové sidlo:
   Hálkova Žilina 010 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti je výskum, vývoj, výroba, projekcia, nákup, predaj nasadenie elektronických informačných a riadiacich systémov, vrátane programového vybavenia a služieb v ČSFR a zahraničí, prednostne zameranej na nasledovné aplikačné okruhy: - meranie a bilancovanie spotreby všetkých druhov energií v priemyselných podnikoch a organizáciách - riadiace systémy centrálneho zásobovania teplom - informačné systémy plynárenských sústav - riadiace a informačné systémy pre riadenie v reálnom čase - riadiace systémy pre riadenie výrobných strojov - periférne zariadenia počítačov, hlavne kresliace zariadenia - špecifické prídavné zariadenia počítačov potrebné pre realizáciu riadiacich systémov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Gábik - podpredseda Hliny V/501 Žilina
   Ing. Pavol Hnitka , CSc. - člen Tr.Obr.mieru 11 Žilina
   Ing. Ján Mravčák - člen, výkonný riaditeľ Suvorovova 10 Žilina
   Ing. Peter Weber - člen Hečková 22 Žilina
   Dr. Vladimír Hewardt - predseda Fristadstorget 1 Eskilstuna Švédske kráľovstvo
   Stig Lennart Oge - člen