Create Invoice

DUVET - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DUVET
PIN 00633259
TIN 2020438750
Date create 07 February 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat DUVET
Žehrianska 4
85104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00633259 TIN: 2020438750
 • Registered seat: DUVET, Žehrianska 4, 85104, Bratislava
 • Date create: 07 February 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Pavol Taschner predseda Žehrianska 14 Bratislava 851 07 28.11.2003
  Alena Molnárová podpredseda Vlkyňa 98 Rimavská Sobota 980 44 28.11.2003
  Iveta Molnárová člen Vlkyňa 29 Rimavská Sobota 980 44 28.11.2003
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.03.2004Nové obchodné meno:
   DUVET, a.s.
   Nové sidlo:
   Žehrianska 4 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavol Taschner - predseda Žehrianska 14 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 28.11.2003
   Alena Molnárová - podpredseda Vlkyňa 98 Rimavská Sobota 980 44 Vznik funkcie: 28.11.2003
   Iveta Molnárová - člen Vlkyňa 29 Rimavská Sobota 980 44 Vznik funkcie: 28.11.2003
   29.03.2004Zrušené obchodné meno:
   F O R M U L A , a.s.
   Zrušené sidlo:
   ul. M.R. Štefánika 141/13 Považská Bystrica 017 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Jablonický - predseda nám. Slobody 6 Bratislava
   Doc. Dr. Marián Kudlej , CSc - člen Toplianska 14 Bratislava
   Ing. Štefan Tvrdý - podpredseda Gaštanová 1019/8 Bytča
   11.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Doc. Dr. Marián Kudlej , CSc - člen Toplianska 14 Bratislava
   10.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Tvrdý - člen Gaštanová 1019/8 Bytča
   20.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Martin Tvrdý - člen Gaštanová 1019/8 Bytča
   Ing. Štefan Tvrdý - podpredseda Gaštanová 1019/8 Bytča
   19.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Šmehýl - podpredseda Ružova 42 Žilina
   Ing. Štefan Tvrdý - člen Sídlisko 9.mája 1019 Bytča
   30.03.1994Nové sidlo:
   ul. M.R. Štefánika 141/13 Považská Bystrica 017 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier
   sprostredkovanie obchodu
   kopírovacie služby - rozmnožovanie písomností
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /v rozsahu voľných živností/
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jablonický - predseda nám. Slobody 6 Bratislava
   Ing. Milan Šmehýl - podpredseda Ružova 42 Žilina
   Ing. Štefan Tvrdý - člen Sídlisko 9.mája 1019 Bytča
   29.03.1994Zrušené sidlo:
   Považská Bystrica 017 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie a sprostredkovanie hracích automatov a s tým súvisiace uskutočňovanie obchodnej a reklamnej činnosti a poskytovanie občerstvenia
   prevádzkovanie stavkových hier
   maloobchod s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasové a televízne prijímače
   predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
   maloobchod so zmiešaným tovarom /okrem konesovaných živností/
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie dát
   veľkoobchod /okrem koncesovaných živností/
   montáž, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   opravy elektrických prístrojov pre domácnosť
   kopírovacie služby - rozmožovanie písomností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jablonický - predseda nám. Slobody 6 Bratislava
   Ing. Milan Šmehýl - člen Ružova 42 Žilina
   Ing. Štefan Tvrdý - člen Sídlisko 9. mája 1019 Bytča
   Jiří Křížek - podpredseda Slnečná 4651 Zlín Česká republika
   Karel Podášt - člen nám. Míru 1 Zlín Česká republika
   18.10.1993Nové predmety činnosti:
   maloobchod s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasové a televízne prijímače
   predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
   maloobchod so zmiešaným tovarom /okrem konesovaných živností/
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie dát
   veľkoobchod /okrem koncesovaných živností/
   montáž, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   opravy elektrických prístrojov pre domácnosť
   kopírovacie služby - rozmožovanie písomností
   Nový štatutárny orgán:
   Karel Podášt - člen nám. Míru 1 Zlín Česká republika
   17.10.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Karel Podéšt - člen nám. Míru 1 Zlín Česká republika
   25.06.1993Nové obchodné meno:
   F O R M U L A , a.s.
   Nové sidlo:
   Považská Bystrica 017 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie a sprostredkovanie hracích automatov a s tým súvisiace uskutočňovanie obchodnej a reklamnej činnosti a poskytovanie občerstvenia
   prevádzkovanie stavkových hier
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Jablonický - predseda nám. Slobody 6 Bratislava
   Ing. Milan Šmehýl - člen Ružova 42 Žilina
   Ing. Štefan Tvrdý - člen Sídlisko 9. mája 1019 Bytča
   Jiří Křížek - podpredseda Slnečná 4651 Zlín Česká republika
   Karel Podéšt - člen nám. Míru 1 Zlín Česká republika