Create Invoice

K O R A, akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name K O R A, akciová
Status Destroyed
PIN 00633461
Date create 05 April 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat K O R A, akciová
Povodňové námestie 314/2
90065
Záhorská Ves
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00633461
 • Registered seat: K O R A, akciová, Povodňové námestie 314/2, 90065, Záhorská Ves
 • Date create: 05 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.10.2008Zrušené obchodné meno:
   K O R A , akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Povodňové námestie 314/2 Záhorská Ves 900 65
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   výroba a predaj konfekcie a odevov
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   pohostinská činnosť
   prevádzkovanie televíznych kábelových rozvodov v Slovenskej republike
   televízne vysielanie v Slovenskej republike
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Baláž - predseda Povodňové námestie 314/2 Záhorská Ves
   Juraj Taraba - člen Lenardova 18 Bratislava
   Ondrej Zsiros - člen Haydnova 23 Bratislava
   09.05.2000Nové sidlo:
   Povodňové námestie 314/2 Záhorská Ves 900 65
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Baláž - predseda Povodňové námestie 314/2 Záhorská Ves
   Juraj Taraba - člen Lenardova 18 Bratislava
   Ondrej Zsiros - člen Haydnova 23 Bratislava
   08.05.2000Zrušené sidlo:
   Lučenec 984 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rozália Gondová - člen Rúbanisko II/58 Lučenec
   JUDr. Ladislav Kováč - predseda Partizánska 14 Halič
   Jozef Mičíni - člen Družstevná 5 Halič
   25.01.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie televíznych kábelových rozvodov v Slovenskej republike
   televízne vysielanie v Slovenskej republike
   23.08.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   výroba a predaj konfekcie a odevov
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rozália Gondová - člen Rúbanisko II/58 Lučenec
   Jozef Mičíni - člen Družstevná 5 Halič
   22.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   služby cestovného ruchu
   zahranično-obchodná činnosť: * vývoz poľnohospodárskych produktov (včelárske produkty, ovocie a zelenina, domáce sezónne výrobky, výrobky poľnohospodárskej druhovýroby), priemyselných výrobkov (výrobky súkromných podnikateľov, malých a stredných podnikov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie v zmysle osobitných právnych predpisov *dovoz poľnohospodárskych produktov (južné ovocie všetkých druhov, nedostatkové produkty v regióne), priemyselných výrobkov (malá poľnohospodárska technika, výpočtová technika a elektronika pre podnikateľov, polotovary a produkty pre potreby malých a stredných podnikov a poľnohospodárov, spotrebný tovar)
   osobitné služby:
   * sprostredkovacie služby, komisionálna činnosť, výmenné obchody
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Vízdal - člen Heydukova 16 Bratislava
   Valéria Kovachová - člen Rivera de Rosales, Viriato 39-4C Madrid Španielske kráľovstvo
   Ing. Pavel Rajprich - podpredseda Bohnice - Štetínska 25/359 Praha 8 Česká republika
   05.04.1991Nové obchodné meno:
   K O R A , akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Lučenec 984 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   služby cestovného ruchu
   zahranično-obchodná činnosť: * vývoz poľnohospodárskych produktov (včelárske produkty, ovocie a zelenina, domáce sezónne výrobky, výrobky poľnohospodárskej druhovýroby), priemyselných výrobkov (výrobky súkromných podnikateľov, malých a stredných podnikov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie v zmysle osobitných právnych predpisov *dovoz poľnohospodárskych produktov (južné ovocie všetkých druhov, nedostatkové produkty v regióne), priemyselných výrobkov (malá poľnohospodárska technika, výpočtová technika a elektronika pre podnikateľov, polotovary a produkty pre potreby malých a stredných podnikov a poľnohospodárov, spotrebný tovar)
   osobitné služby:
   * sprostredkovacie služby, komisionálna činnosť, výmenné obchody
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ladislav Kováč - predseda Partizánska 14 Halič
   Jozef Vízdal - člen Heydukova 16 Bratislava
   Valéria Kovachová - člen Rivera de Rosales, Viriato 39-4C Madrid Španielske kráľovstvo
   Ing. Pavel Rajprich - podpredseda Bohnice - Štetínska 25/359 Praha 8 Česká republika