Create Invoice

F.E.E.D. Staving - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name F.E.E.D. Staving
Status Destroyed
PIN 00633925
TIN 2021229782
Date create 23 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat F.E.E.D. Staving
Haviarska 1695/5
04001
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00633925 TIN: 2021229782
 • Registered seat: F.E.E.D. Staving, Haviarska 1695/5, 04001, Bratislava
 • Date create: 23 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.05.2004Nové obchodné meno:
   F.E.E.D. Staving, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Haviarska 1695/5 Košice - Staré Mesto 040 01
   Noví spoločníci:
   Eduard Fekete Haviarska 1695/5 Košice - Staré Mesto 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   Eduard Fekete - konateľ Haviarska 1695/5 Košice - Staré Mesto 040 01 Vznik funkcie: 30.03.2004
   04.05.2004Zrušené obchodné meno:
   I.K.M. Reality - Staving spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo 2227/8 Bratislava - Ružinov 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Igor Havran M.R. Štefánika 1324/B Šaštín - Stráže
   Jozef Paulus Vlčie hrdlo 2227/8 Bratislava - Ružinov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Havran M.R. Štefánika 1324/B Šaštín - Stráže Vznik funkcie: 04.11.2002
   Jozef Paulus Vlčie hrdlo 2227/8 Bratislava - Ružinov Vznik funkcie: 04.11.2002
   21.11.2002Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo 2227/8 Bratislava - Ružinov 821 07
   Noví spoločníci:
   Igor Havran M.R. Štefánika 1324/B Šaštín - Stráže
   Jozef Paulus Vlčie hrdlo 2227/8 Bratislava - Ružinov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Havran M.R. Štefánika 1324/B Šaštín - Stráže Vznik funkcie: 04.11.2002
   Jozef Paulus Vlčie hrdlo 2227/8 Bratislava - Ružinov Vznik funkcie: 04.11.2002
   20.11.2002Zrušené sidlo:
   Lazovná 38 Banská Bystrica 974 00
   Zrušeny spoločníci:
   Alena Gottierová Dolná 19 Banská Bystrica
   Peter Imrich Slnečná 50 Banská Bystrica
   Peter Kováč Nad Plážou 4489/22 Banská Bystrica
   Mária Kvasnová Nám. SNP 11 Banská Bystrica
   Ing. Štefan Maťuš Dolná 19 Banská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Imrich Slnečná 50 Banská Bystrica Skončenie funkcie: 04.11.2002
   Ing. Peter Kováč Dolná 19 Banská Bystrica Skončenie funkcie: 04.11.2002
   Ing. Štefan Maťuš Dolná 19 Banská Bystrica Skončenie funkcie: 04.11.2002
   24.01.2002Noví spoločníci:
   Alena Gottierová Dolná 19 Banská Bystrica
   Peter Imrich Slnečná 50 Banská Bystrica
   Peter Kováč Nad Plážou 4489/22 Banská Bystrica
   Mária Kvasnová Nám. SNP 11 Banská Bystrica
   Ing. Štefan Maťuš Dolná 19 Banská Bystrica
   23.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Peter Imrich Slnečná 50 Banská Bystrica
   Ing. Peter Kováč Dolná 19 Banská Bystrica
   Ing. Štefan Maťuš Dolná 19 Banská Bystrica
   11.06.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti zabezpečenia správy služieb, opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Imrich Slnečná 50 Banská Bystrica
   Ing. Peter Kováč Dolná 19 Banská Bystrica
   Ing. Štefan Maťuš Dolná 19 Banská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Imrich Slnečná 50 Banská Bystrica Skončenie funkcie: 04.11.2002
   Ing. Peter Kováč Dolná 19 Banská Bystrica Skončenie funkcie: 04.11.2002
   Ing. Štefan Maťuš Dolná 19 Banská Bystrica Skončenie funkcie: 04.11.2002
   10.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Imrich Slnečná 50 Banská Bystrica
   Ing. Peter Kováč Kukučínova 1166 Detva
   Ing. Štefan Maťuš Gagarinova 11 Banská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Imrich Slnečná 50 Banská Bystrica
   Ing. Peter Kováč Kukučínova 1166 Detva
   Ing. Štefan Maťuš Gagarinova 11 Banská Bystrica
   21.01.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   01.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jindrich Lebiedzik Ortutská 47 Banská Bystrica
   24.03.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.02.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.06.1996Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   14.12.1994Zrušeny predmety činnosti:
   stolárske práce
   17.08.1994Nové predmety činnosti:
   montáž meračov tepla a vodomerov pre teplú a studenú vodu
   10.02.1994Nové predmety činnosti:
   zmenáreň
   07.06.1993Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie tržnice
   09.07.1992Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane vybav. sídl. celkov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne, stavebný materiál, spotrebný materiál, dodávka výrobkov z vlas- tnej výroby
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   reštauračné a ubytovacie služby
   stolárske práce
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Imrich Slnečná 50 Banská Bystrica
   Ing. Peter Kováč Kukučínova 1166 Detva
   Ing. Jindrich Lebiedzik Ortutská 47 Banská Bystrica
   Ing. Štefan Maťuš Gagarinova 11 Banská Bystrica
   08.07.1992Zrušeny predmety činnosti:
   1. Zabezpečovanie a sprostredkovanie stavebných, rekonštrukčných a adaptačných prác stavieb a objektov pozemného, priemyselného a inžinierskeho staviteľstva formou vyššej dodávky, resp. formou poddodávky na území ČSFR a v zahraničí.
   2. Poskytovanie, sprostredkovanie a zabezpečovanie remeselných prác stavebno-montážneho charakteru ako kompletné dodávky alebo len práce montážne z materiálu odberateľ ako služby obyvateľstvu aj pre iné podnikateľské subjekty na území ČSFR a v zahraničí v nasledujúcej štruktúre remesiel:
   tepelné izolácie vykurovacích, chladiacich médií budov a technologických zariadení
   elektroinštalačné práce
   prefabrikované exteriéry a interiéry občianskych a priemyslových objektov vrátane tepelnej izolácie
   výroba a montáž akrylonových svetlíkov
   inštalačné práce sanity a ústredného vykurovania
   hydroizolácie, tlakové izolácie
   klampiarske práce všetkého druhu - PVC, koberce, PATIX
   výroba a montáž stolárskych konštrukcií interiérov a stolárskych zariaďovacích predmetov
   výroba a predaj stolárskych doplnkov interiérov pre občanov a firmy
   revízna činnosť elektrických zariadení
   tryskanie kovových konštrukcií
   maľby a nátery
   vzduchotechnika - výroba a montáž
   tlakové izolácie
   kyselinovzdorné izolácie
   výroba záhradného nábytku
   výroba železo-betónových prefabrikátov a betónovej dlažby
   výroba a predaj výrobkov umeleckého kováčstva
   obchodná činnosť a to nákup a predaj: * výrobky z vlastnej výroby * stolárske a zámočnícke výrobky * stavebný materiál
   3. Investorstvo, výstavba veľkokapacitných garáží a parkingu.
   4. Výroba a transport betónovej zmesi pre obyvateľov a organizácie.
   5. Zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov.
   6. Kúpa, rekonštrukcia, využitie a predaj nehnuteľnosti.
   7. Majetkové prevody, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľnosti, poradenská čin- nosť, vrátane ich oceňovania, ako aj posudkov ich technického stavu, prípadne technických návrhov požadovaných úprav podľa kupujúceho k účelom kúpy.
   8. Výroba a distribúcia bionafty - reštauračné a ubytovacie služby, - výroba tehliarskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.09.1991Nové obchodné meno:
   I.K.M. Reality - Staving spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lazovná 38 Banská Bystrica 974 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Zabezpečovanie a sprostredkovanie stavebných, rekonštrukčných a adaptačných prác stavieb a objektov pozemného, priemyselného a inžinierskeho staviteľstva formou vyššej dodávky, resp. formou poddodávky na území ČSFR a v zahraničí.
   2. Poskytovanie, sprostredkovanie a zabezpečovanie remeselných prác stavebno-montážneho charakteru ako kompletné dodávky alebo len práce montážne z materiálu odberateľ ako služby obyvateľstvu aj pre iné podnikateľské subjekty na území ČSFR a v zahraničí v nasledujúcej štruktúre remesiel:
   tepelné izolácie vykurovacích, chladiacich médií budov a technologických zariadení
   elektroinštalačné práce
   prefabrikované exteriéry a interiéry občianskych a priemyslových objektov vrátane tepelnej izolácie
   výroba a montáž akrylonových svetlíkov
   inštalačné práce sanity a ústredného vykurovania
   hydroizolácie, tlakové izolácie
   klampiarske práce všetkého druhu - PVC, koberce, PATIX
   výroba a montáž stolárskych konštrukcií interiérov a stolárskych zariaďovacích predmetov
   výroba a predaj stolárskych doplnkov interiérov pre občanov a firmy
   revízna činnosť elektrických zariadení
   tryskanie kovových konštrukcií
   maľby a nátery
   vzduchotechnika - výroba a montáž
   tlakové izolácie
   kyselinovzdorné izolácie
   výroba záhradného nábytku
   výroba železo-betónových prefabrikátov a betónovej dlažby
   výroba a predaj výrobkov umeleckého kováčstva
   obchodná činnosť a to nákup a predaj: * výrobky z vlastnej výroby * stolárske a zámočnícke výrobky * stavebný materiál
   3. Investorstvo, výstavba veľkokapacitných garáží a parkingu.
   4. Výroba a transport betónovej zmesi pre obyvateľov a organizácie.
   5. Zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov.
   6. Kúpa, rekonštrukcia, využitie a predaj nehnuteľnosti.
   7. Majetkové prevody, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľnosti, poradenská čin- nosť, vrátane ich oceňovania, ako aj posudkov ich technického stavu, prípadne technických návrhov požadovaných úprav podľa kupujúceho k účelom kúpy.
   8. Výroba a distribúcia bionafty - reštauračné a ubytovacie služby, - výroba tehliarskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Peter Imrich Slnečná 50 Banská Bystrica
   Ing. Peter Kováč Kukučínova 1166 Detva
   Ing. Štefan Maťuš Gagarinova 11 Banská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia