Create Invoice

Družstvo PROJEKO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Družstvo PROJEKO
PIN 00643106
TIN 2020878310
Date create 01 February 1991
Company category Družstvo
Registered seat Družstvo PROJEKO
Sabinovská 14
82102
Bratislava
Financial information
Sales and income 10 400 €
Profit -650 €
Contact Information
Email batorye@post.sk
Phone(s) +421243413611
Mobile phone(s) +421903452091
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 283
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 283
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 283
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 283
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 283
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -197
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,660
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,660
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 995
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -2,202
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -2,202
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -650
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 480
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 10,400
III. Revenues from sale of services (602, 606) 10,400
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,525
D. Services (účtová group of 51) 10,492
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 33
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -125
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -92
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 45
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -45
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -170
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -650
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643106 TIN: 2020878310
 • Registered seat: Družstvo PROJEKO, Sabinovská 14, 82102, Bratislava
 • Date create: 01 February 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Edita Bátoryová predseda Astrova 56 Bratislava 821 01 31.05.2000
  Ing. Ján Sloboda podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02 31.05.2000
  Gabriela Trpínová členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06 31.05.2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.02.2001Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná činnosť v stavebníctve
   13.02.2001Zrušené sidlo:
   Prešovská 39/A Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   31.05.2000Nové sidlo:
   Prešovská 39/A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - predseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Sloboda - podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02
   Gabriela Trpínová - členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06
   30.05.2000Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - predseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Sloboda - podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02
   Gabriela Trpínová - členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06
   16.08.1994Nový štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - predseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Sloboda - podpredseda Dobrovičova 1 Bratislava 811 02
   Gabriela Trpínová - členka Lotyšská 46 Bratislava 821 06
   15.08.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Bátoryová - podpredseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Zlata Nádaždyová - členka Drobného 4 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Wolkrova 33 Bratislava
   18.11.1993Nové predmety činnosti:
   projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Edita Bátoryová - podpredseda Astrova 56 Bratislava 821 01
   Ing. Zlata Nádaždyová - členka Drobného 4 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Wolkrova 33 Bratislava
   17.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť: nákup a predaj poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov.
   Čistenie komunikácií, zastávok MHD, stavieb a pod.
   Sezónne práce vykonávané pre iné právnické a fyzické osoby na základe zmlúv.
   Plánografické práce v rámci služieb odberateľom.
   Vyhľadávacia, sprostredkovania, poradenská, projektová, inžinierska, koordinačná a realizačná činnosť v oblasti stavebníctva.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Helena Belcáková - podpredseda Bartókova 1 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina - člen P. Horova 18 Bratislava
   František Konečný - člen Štefana Majora 6 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Warynského 33 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák - člen Jeremenkova 7 Bratislava
   01.02.1991Nové obchodné meno:
   Družstvo PROJEKO
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť: nákup a predaj poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov.
   Čistenie komunikácií, zastávok MHD, stavieb a pod.
   Sezónne práce vykonávané pre iné právnické a fyzické osoby na základe zmlúv.
   Plánografické práce v rámci služieb odberateľom.
   Vyhľadávacia, sprostredkovania, poradenská, projektová, inžinierska, koordinačná a realizačná činnosť v oblasti stavebníctva.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Helena Belcáková - podpredseda Bartókova 1 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina - člen P. Horova 18 Bratislava
   František Konečný - člen Štefana Majora 6 Bratislava
   Ing. Juraj Pastor - predseda Warynského 33 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák - člen Jeremenkova 7 Bratislava