Create Invoice

COSEHA - Družstvo komplexných služieb bytovým družstvám a družstevníkom - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name COSEHA - Družstvo komplexných služieb bytovým družstvám a družstevníkom
Status In liquidation
PIN 00643262
TIN 2020802025
Date create 31 January 1991
Company category Družstvo
Registered seat COSEHA - Družstvo komplexných služieb bytovým družstvám a družstevníkom
Klariská 14
81103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643262 TIN: 2020802025
 • Registered seat: COSEHA - Družstvo komplexných služieb bytovým družstvám a družstevníkom, Klariská 14, 81103, Bratislava
 • Date create: 31 January 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  RNDr. Tomáš Málek predseda Čičerinova 8 Bratislava 31.01.1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.08.2001Nové obchodné meno:
   COSEHA - Družstvo komplexných služieb bytovým družstvám a družstevníkom v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   29.08.2001Zrušené obchodné meno:
   COSEHA-Družstvo komplexných služieb bytovým družstvám a družstevníkom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.03.1992Nové sidlo:
   Klariská 14 Bratislava 811 03
   01.03.1992Zrušené sidlo:
   Čičerinova 8 Bratislava 851 01
   31.01.1991Nové obchodné meno:
   COSEHA-Družstvo komplexných služieb bytovým družstvám a družstevníkom
   Nové sidlo:
   Čičerinova 8 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   1/ Činnosť družstva vychádza z potrieb a záujmov bytových družstiev ako aj individuálnych potrieb a záujmov členov bytových družstiev,a to bývajúcich aj nebývajúcich. Na základe toho vykonáva komplexné služby spojené s bývaním a užívaním nebytových priestorov, prípadne inú hospodársku, obchodnú a poradenskú činnosť.
   2/ V rámci predmetu činnosti družstvo:
   a/ vykonáva údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov
   b/ poskytuje služby spojené s bývaním vôbec a s bývaním členov bytových družstiev
   c/ zabezpečuje materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravy objektov, bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
   d/ vykonáva obchodné služby pre potreby bytových družstiev a členov bytových družstiev
   e/ poskytuje služby spojené s bývaním za odplatu občanov a organizáciám
   f/ poskytuje všetky služby spojené so zavádzaním a využívaním výpočtovej techniky pre potreby bytových družstiev ako aj iných organizácií.
   3/ Všetky služby vykonávané v rámci svojej činnosti realizuje družstvo na základe uzatvorených hospodárskych zmlúv, resp. na ich úroveň postavených dohôd.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Tomáš Málek - predseda Čičerinova 8 Bratislava