Create Invoice

M.H.T. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name M.H.T.
PIN 00643378
TIN 2020802069
Date create 13 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat M.H.T.
Gercenova 7
85101
Bratislava
Financial information
Profit -6 072 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 129
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 129
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 129
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -451
A.I. Capital r. 27 + r. 28 5,312
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 5,312
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 531
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -222
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,072
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 580
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 580
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 5,520
C. Services (účtová group of 51) 5,520
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,520
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,520
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 72
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 72
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,592
P. Income tax expense (591, 595) 480
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,072
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4175812.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643378 TIN: 2020802069
 • Registered seat: M.H.T., Gercenova 7, 85101, Bratislava
 • Date create: 13 May 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 18.08.1997
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Unicommerz GmbH 13 280 € (100%) München Spolková republika Nemecko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.08.1998Noví spoločníci:
   Unicommerz GmbH KurzhuberstraBe 2 München Spolková republika Nemecko
   06.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Unicommerz GmbH KurzhuberstraBe 2 München Spolková republika Nemecko
   18.08.1997Noví spoločníci:
   Unicommerz GmbH KurzhuberstraBe 2 München Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava
   17.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Liptona VD Bystrická cesta 65 Ružomberok 034 00
   Rozvoj VD Šmeralova 5 Trnava 917 36
   Unicommerz GmbH KurzhuberstraBe 2 München Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava
   30.11.1992Nové predmety činnosti:
   marketing, sprostredkovanie obchodu, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava
   29.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Marketingová, sprostredkovacia, poradenská konzultačná, expertízna, školitelská a servisná činnosť v oblasti ťažkého, chemického, hutného, spotrebného priemyslu, kancelárskej, informačnej, automatizačnej, spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky.
   2/ Zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 7.2.1991, č. j. 13/1122/133/91.
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní náležitostí menom organizácie a na účet čs. osôb.
   Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR z 4.5.1990 ktorým sa stanovil vývoz a dovoz vecí a ďalšie činnosti k ich vykonávaniu ku ktorým sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode l rozsahu povolenia.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v rozsahu predmetu činnnosti organizácie.
   Kúpa tovarov a ich priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   Vývoz vecí z produkcie a majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám území ČSFR a v zahraničí formou výskumu, vývoja a výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka, vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie týchto činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.05.1991Nové obchodné meno:
   M.H.T. spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Marketingová, sprostredkovacia, poradenská konzultačná, expertízna, školitelská a servisná činnosť v oblasti ťažkého, chemického, hutného, spotrebného priemyslu, kancelárskej, informačnej, automatizačnej, spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky.
   2/ Zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 7.2.1991, č. j. 13/1122/133/91.
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní náležitostí menom organizácie a na účet čs. osôb.
   Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR z 4.5.1990 ktorým sa stanovil vývoz a dovoz vecí a ďalšie činnosti k ich vykonávaniu ku ktorým sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode l rozsahu povolenia.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v rozsahu predmetu činnnosti organizácie.
   Kúpa tovarov a ich priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   Vývoz vecí z produkcie a majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám území ČSFR a v zahraničí formou výskumu, vývoja a výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka, vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie týchto činnosti.
   Noví spoločníci:
   Liptona VD Bystrická cesta 65 Ružomberok 034 00
   Rozvoj VD Šmeralova 5 Trnava 917 36
   Unicommerz GmbH KurzhuberstraBe 2 München Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia