Create Invoice

BAUTIC - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BAUTIC
Status Destroyed
PIN 00643467
Date create 11 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BAUTIC
Hradská 1/a
82107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643467
 • Registered seat: BAUTIC, Hradská 1/a, 82107, Bratislava
 • Date create: 11 February 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.12.1999Zrušené obchodné meno:
   BAUTIC spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hradská 1/a Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Václav Gregor Družicová 6 Bratislava
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava 821 05
   Ivan Ondriš Kukučínova 18 Šaľa
   Ing. Oliver Réti Liptovská 6 Bratislava 821 09
   Ing. arch Cyril Rovňák Šalviova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava
   Ing. Oliver Réti Liptovská 6 Bratislava
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Václav Gregor Družicová 6 Bratislava
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava 821 05
   Ivan Ondriš Kukučínova 18 Šaľa
   Ing. Oliver Réti Liptovská 6 Bratislava 821 09
   Ing. arch Cyril Rovňák Šalviova 20 Bratislava
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Václav Gregor Družicová 6 Bratislava
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava 821 05
   Ivan Ondriš Kukučínova 18 Šaľa
   Ing. Oliver Réti Liptovská 6 Bratislava 821 09
   Ing. arch Cyril Rovňák Šalviova 20 Bratislava
   24.04.1998Nové sidlo:
   Hradská 1/a Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Václav Gregor Družicová 6 Bratislava
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava 821 05
   Ivan Ondriš Kukučínova 18 Šaľa
   Ing. Oliver Réti Liptovská 6 Bratislava 821 09
   Ing. arch Cyril Rovňák Šalviova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava
   Ing. Oliver Réti Liptovská 6 Bratislava
   23.04.1998Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava 821 05
   Ing. Oliver Réti Liptovská 6 Bratislava 821 09
   Ing. arch Cyril Rovňák Šalviova 20 Bratislava
   Harald Schäfer Leitenstr lO Aichach 8890 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava
   Ing. Oliver Réti Liptovská 6 Bratislava
   05.05.1995Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava 821 05
   Ing. Oliver Réti Liptovská 6 Bratislava 821 09
   Ing. arch Cyril Rovňák Šalviova 20 Bratislava
   04.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava 821 05
   Ing. Blažej Pintér Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Ing. Oliver Réti Liptovská 6 Bratislava
   Ing. arch Cyril Rovňák Šalviova 20 Bratislava
   19.04.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Blažej Pintér Liptovská 4 Bratislava 821 09
   Ing. arch Cyril Rovňák Šalviova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava
   18.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   služby reštauračného stravovania a cestov- ného ruchu
   výroba výrobkov z plastov
   dopravná činnosť
   obchodná činnosť v oblasti: stavebného materiálu, spotrebného a priemyselného tovaru a potravín
   úprava povrchov kovových konštrukcií
   výstavba, údržba a prevádzka veľkokapacit- ných garáží a parkingu
   čistenie a dezinfekcia budov
   propagácia obchodnej činnosti včítane zais- tenia jej výroby
   asanačné a búracie práce
   terénne a sadové úpravy, včítane rekultivá- cie
   výroba stolársko-tesárskych výrobkov
   výroba stolársko-tesárskych výrobkov
   výroba a montáž interiérov a zariaďovacích predmetov
   výroba a montáž ľahkých oceľových konštruk- cií
   elektroinštalačné práce
   poradenská služba
   zabezpečenie pomoci pri zriaďovaní nových podnikateľských subjektov v oblasti vnútropodnikovej organizácie, návrhy na technolo- gické a organizačné vybavenie, ako aj vybavenie základnými prevádzkovými dokumenta- tami a činnosťami administratívnej povahy
   zabezpečenie stavebných rekonštrukčných a adaptačných prác pre účely zriadenia podnikateľských subjektov, domového a bytového fondu občanov a ostatných právnych subjek- tov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing Ján Černek Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   Ing. Blažej Pintér Liptovská Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Harald Schäfer Leitenstr lO Aichach 8890 SRN
   11.02.1991Nové obchodné meno:
   BAUTIC spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   služby reštauračného stravovania a cestov- ného ruchu
   výroba výrobkov z plastov
   dopravná činnosť
   obchodná činnosť v oblasti: stavebného materiálu, spotrebného a priemyselného tovaru a potravín
   úprava povrchov kovových konštrukcií
   výstavba, údržba a prevádzka veľkokapacit- ných garáží a parkingu
   čistenie a dezinfekcia budov
   propagácia obchodnej činnosti včítane zais- tenia jej výroby
   asanačné a búracie práce
   terénne a sadové úpravy, včítane rekultivá- cie
   výroba stolársko-tesárskych výrobkov
   výroba stolársko-tesárskych výrobkov
   výroba a montáž interiérov a zariaďovacích predmetov
   výroba a montáž ľahkých oceľových konštruk- cií
   elektroinštalačné práce
   poradenská služba
   zabezpečenie pomoci pri zriaďovaní nových podnikateľských subjektov v oblasti vnútropodnikovej organizácie, návrhy na technolo- gické a organizačné vybavenie, ako aj vybavenie základnými prevádzkovými dokumenta- tami a činnosťami administratívnej povahy
   zabezpečenie stavebných rekonštrukčných a adaptačných prác pre účely zriadenia podnikateľských subjektov, domového a bytového fondu občanov a ostatných právnych subjek- tov
   Noví spoločníci:
   Ing Ján Černek Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   Ing. Dušan Holík Syslia 20 Bratislava 821 05
   Ing. Blažej Pintér Liptovská Bratislava 821 09
   Ing. Oliver Réti Liptovská 6 Bratislava
   Harald Schäfer Leitenstr lO Aichach 8890 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oliver Réti Liptovská 6 Bratislava
   Harald Schäfer Leitenstr lO Aichach 8890 SRN