Create Invoice

CDS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CDS
PIN 00643637
TIN 2020315946
VAT number SK2020315946
Date create 11 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CDS
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 53 395 €
Profit 1 706 €
Contact Information
Email cdsba@mail.t-com.sk
Website http://www.cds.sk
Mobile phone(s) +421903725549
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 112,697
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 20,329
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 20,329
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 20,329
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,853
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 79,823
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 79,823
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,823
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 12,030
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 11,289
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 741
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 515
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 515
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 112,697
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -198,290
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 7,002
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 7,002
A.III. Other capital funds (413) 121,062
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -328,760
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 171,033
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -499,793
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,706
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 285,078
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,562
9. Liabilities from social fund (472) 2,562
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 248,753
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 32,665
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,665
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 40,162
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 23,233
7. Liabilities from social insurance (336) 31,363
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 101,846
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,484
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 23,117
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 23,117
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,646
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 25,909
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 25,909
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 53,395
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 53,395
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 313
III. Revenues from sale of services (602, 606) 53,082
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,553
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 7,340
D. Services (účtová group of 51) 5,547
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 38,289
E.1. Wages and salaries (521, 522) 28,344
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 9,906
4. Social expenses (527, 528) 39
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 21
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 356
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,842
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,508
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 30
2. Other expense (562A) 30
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 26
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -56
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,786
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 80
R.1. Income tax expense current (591, 595) 80
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,706
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643637 TIN: 2020315946 VAT number: SK2020315946
 • Registered seat: CDS, Trenčianska 53, 82109, Bratislava
 • Date create: 11 February 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04 11.02.1991
  Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01 11.02.1991
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Tomáš Kylián 2 334 € (33.3%) Úprkova 35 Bratislava 811 04
  Ing. Milan Meliš 2 334 € (33.3%) Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
  Ing. Ivan Kubáň 2 334 € (33.3%) Vážska 11 Piešťany 921 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.07.2008Nové predmety činnosti:
   úprava, údržba a výsadba zelene na voľných a parkových plochách - záhradnícke práce
   12.07.2005Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dezinfekcie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Vážska 11 Piešťany 921 01
   11.07.2005Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   09.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 11.02.1991
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 11.02.1991
   08.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   11.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   10.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák I. Krasku 2214/13 Zvolen
   05.02.1999Nové predmety činnosti:
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák I. Krasku 2214/13 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen 960 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   29.05.1996Nové obchodné meno:
   CDS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   služby práčovnícke a čistiarenské
   stravovacie a reštauračné služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   28.05.1996Zrušené obchodné meno:
   CDS - čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 112 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   upratovacie služby vrátane dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   služby práčovnícke a čistiarenské vrátane úpravy odevov a textílií
   poskytovanie prác a služieb menšieho a stredného rozsahu v súvislosti s poskytovanými službami.
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných i nehnuteľných vecí a servis s tým spojený
   stravovacie a reštauračné služby
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Červenej armády 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   23.03.1993Nové obchodné meno:
   CDS - čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   22.03.1993Zrušené obchodné meno:
   CDS-čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.02.1991Nové obchodné meno:
   CDS-čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Trnavská cesta 112 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby vrátane dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   služby práčovnícke a čistiarenské vrátane úpravy odevov a textílií
   poskytovanie prác a služieb menšieho a stredného rozsahu v súvislosti s poskytovanými službami.
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných i nehnuteľných vecí a servis s tým spojený
   stravovacie a reštauračné služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Červenej armády 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia