Create Invoice

ASSISTA Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ASSISTA Slovakia
PIN 00643661
TIN 2020292681
VAT number SK2020292681
Date create 04 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ASSISTA Slovakia
Tajovského 7
81104
Bratislava
Financial information
Sales and income 636 818 €
Profit 92 218 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,258,094
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 565,560
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 565,560
A.II.1. Land (031) - /092A/ 315,343
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 170,894
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 79,323
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 689,628
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 672,332
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 657,487
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 657,487
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 14,027
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 818
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 17,296
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 17,296
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,906
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 2,906
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,258,094
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 526,985
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 427,464
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 427,464
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92,218
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 731,109
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 67,500
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 657,839
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 627,408
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 627,408
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,420
7. Liabilities from social insurance (336) 3,100
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,911
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,770
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,770
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 636,818
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 577,887
III. Revenues from sale of services (602, 606) 14,850
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 5,417
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,664
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 512,146
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 405,279
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 21,324
D. Services (účtová group of 51) 91,562
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 105,171
E.1. Wages and salaries (521, 522) 75,697
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 28,943
4. Social expenses (527, 528) 531
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,291
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 40,125
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 40,125
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -154,459
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,853
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 124,672
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,572
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 17
2. Other interest income (662A) 17
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,609
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 945
2. Other expense (562A) 945
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,664
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,592
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 119,080
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 26,862
R.1. Income tax expense current (591, 595) 26,862
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 92,218
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643661 TIN: 2020292681 VAT number: SK2020292681
 • Registered seat: ASSISTA Slovakia, Tajovského 7, 81104, Bratislava
 • Date create: 04 February 1991
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Michael Weidenauer 1 328 € (20%) Bisamberg 2102 Rakúska republika
  Lindeck - Pozza GmbH 5 311 € (80%) Wien 1190 Rakúska republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.02.2007Nové sidlo:
   Tajovského 7 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Erich Lindeck - Pozza dlhodobý pobyt na území SR : Tajovského 7 Bratislava 811 04
   27.02.2007Zrušené sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Erich Lindeck - Pozza Rudolf - Kassner - Gasse 32 Viedeň 1190 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 43 Bratislava
   05.08.2006Noví spoločníci:
   Michael Weidenauer Zöchgasse 20/3 Bisamberg 2102 Rakúska republika
   Lindeck - Pozza GmbH Dőblinger Hauptstraße 95 Wien 1190 Rakúska republika
   04.08.2006Zrušeny spoločníci:
   LB Elektronics, Ges.m.b.H. Doblinger Hauptstrasse 95 Wien 1190 Rakúska republika
   11.03.2004Nové sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   10.03.2004Zrušené sidlo:
   Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   16.01.2004Nové obchodné meno:
   ASSISTA Slovakia, s.r.o.
   15.01.2004Zrušené obchodné meno:
   LB Technology, spol.s.r.o.
   16.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Dr. Erich Lindeck - Pozza Rudolf - Kassner - Gasse 32 Viedeň 1190 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 43 Bratislava
   15.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Grznárik Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   11.09.1998Noví spoločníci:
   LB Elektronics, Ges.m.b.H. Doblinger Hauptstrasse 95 Wien 1190 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Grznárik Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   LB Elektronics, Ges.m.b.H. Doblinger Hauptstrasse 95 Wien 1190 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Grznárik Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   21.01.1997Nové sidlo:
   Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   20.01.1997Zrušené sidlo:
   Slávičie údolie 20 Bratislava
   24.05.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Grznárik Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   23.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť: predaj výpočtovej techniky s príslušenstvom, zdravotnícko-technického zariadenia, - elektrotechnického meracieho zariadenia - softwaru, - reagencií a materiálov pre zdravotnícke laboratóriá (chemikálie slúžiace na chemické analýzy) , profesionálnych zariadení pre výrobu filmov a videoprodukcie, filmov a filmových materiálov
   . Výrobná činnosť: vlastná výroba hardwaru, kompletácia, zabezpečenie servisu a to včítane softwa ru, ktorý firma bude hotový dovážať
   Sprostredkovateľská činnosť: sprostredkovateľská činnosť v oblasti vyššie uvedených aktivít spoločnosti,ako aj vykonávanie činnosti mimo sféry týchto aktivít, podielanie sa na zakladaní, kúpe, podnikaní iných firiem
   FMZO Praha povolilo rozhodnutím zo dňa 17.12.1990 pod č.j. 13/1590/To/90, reg.č. 108005465 zahraničnoobchodnú činnosť v tomto rozsahu: a) sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní vecí menom organizácie na účet čs. osôb b) vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. uskutočňovaných pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v odseku a) rozsahu povolenia c) dovozy vecí pre zabezpečovanie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. d)poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a zahraničí formou: technicko-poradenskej činnosti, technického servisu, prevádzkovanie konsignačného skladu e)prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Erich Lindeck-Pozza - obchodný vedúci Rudolf Kassnergasse 32 Wien Rakúska republika
   04.02.1991Nové obchodné meno:
   LB Technology, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slávičie údolie 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť: predaj výpočtovej techniky s príslušenstvom, zdravotnícko-technického zariadenia, - elektrotechnického meracieho zariadenia - softwaru, - reagencií a materiálov pre zdravotnícke laboratóriá (chemikálie slúžiace na chemické analýzy) , profesionálnych zariadení pre výrobu filmov a videoprodukcie, filmov a filmových materiálov
   . Výrobná činnosť: vlastná výroba hardwaru, kompletácia, zabezpečenie servisu a to včítane softwa ru, ktorý firma bude hotový dovážať
   Sprostredkovateľská činnosť: sprostredkovateľská činnosť v oblasti vyššie uvedených aktivít spoločnosti,ako aj vykonávanie činnosti mimo sféry týchto aktivít, podielanie sa na zakladaní, kúpe, podnikaní iných firiem
   FMZO Praha povolilo rozhodnutím zo dňa 17.12.1990 pod č.j. 13/1590/To/90, reg.č. 108005465 zahraničnoobchodnú činnosť v tomto rozsahu: a) sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní vecí menom organizácie na účet čs. osôb b) vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. uskutočňovaných pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v odseku a) rozsahu povolenia c) dovozy vecí pre zabezpečovanie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. d)poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a zahraničí formou: technicko-poradenskej činnosti, technického servisu, prevádzkovanie konsignačného skladu e)prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie
   Noví spoločníci:
   LB Elektronics, Ges.m.b.H. Doblinger Hauptstrasse 95 Wien 1190 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Erich Lindeck-Pozza - obchodný vedúci Rudolf Kassnergasse 32 Wien Rakúska republika