Create Invoice

RICOMEX OPTIMA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name RICOMEX OPTIMA
Status Destroyed
PIN 00643718
TIN 2020857179
Date create 01 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat RICOMEX OPTIMA
Košická 39
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643718 TIN: 2020857179
 • Registered seat: RICOMEX OPTIMA, Košická 39, Bratislava
 • Date create: 01 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.02.2012Zrušené obchodné meno:
   RICOMEX OPTIMA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Košická 39 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná, servisná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektroniky, elektrotechniky, fotografickej a filmovej techniky, hodinárskych výrobkov, šperkov, textilu, kozmetiky a potravinárskeho priemyslu
   rozhodnutím FMZO zo dňa 28.1.1991 č.j.: 13/864/133/91 registr. č. 108006847 bola povolená zahraničnoobchodná činnosť v tomto rozsahu:
   a/ sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   b/ vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, ku ktorých prevádzaniu sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti
   c/ kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   d/ poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou v rozsahu predmetu činnosti, sprostredkovateľskej činnosti v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb
   e/ obstarávanie prepravy vecí /zásielok/ všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činností s tým súvisiacich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR
   f/ prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   g/ vývoz vecí, uvedených v prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia.
   Zrušeny spoločníci:
   RICOMEX Handels - und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Hütteldorferstrasse 124 Wien 1140 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ignaz Hüther - riaditeľ Breitenfurther Strasse 373 Wien 012 23 Rakúsko
   19.02.1991Nové obchodné meno:
   RICOMEX OPTIMA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Košická 39 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná, servisná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektroniky, elektrotechniky, fotografickej a filmovej techniky, hodinárskych výrobkov, šperkov, textilu, kozmetiky a potravinárskeho priemyslu
   rozhodnutím FMZO zo dňa 28.1.1991 č.j.: 13/864/133/91 registr. č. 108006847 bola povolená zahraničnoobchodná činnosť v tomto rozsahu:
   a/ sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   b/ vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, ku ktorých prevádzaniu sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti
   c/ kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   d/ poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou v rozsahu predmetu činnosti, sprostredkovateľskej činnosti v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb
   e/ obstarávanie prepravy vecí /zásielok/ všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činností s tým súvisiacich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR
   f/ prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   g/ vývoz vecí, uvedených v prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia.
   Noví spoločníci:
   RICOMEX Handels - und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Hütteldorferstrasse 124 Wien 1140 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ignaz Hüther - riaditeľ Breitenfurther Strasse 373 Wien 012 23 Rakúsko