Create Invoice

S E A F L Y - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name S E A F L Y
PIN 00643777
TIN 2020312657
VAT number SK2020312657
Date create 25 February 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat S E A F L Y
Slovanské nábrežie 15
84110
Bratislava
Financial information
Sales and income 186 439 €
Profit -148 158 €
Contact Information
Email seafly@stonline.sk
Phone(s) 0263810879
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 9,291,784
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 4,787,978
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,045,300
A.II.1. Land (031) - /092A/ 1,921,050
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,109,912
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 12,180
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,158
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,742,678
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 1,154,761
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 587,917
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,438,961
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 4,377,730
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,651,707
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,651,707
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,726,023
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 61,231
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,002
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 59,229
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 64,845
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 64,845
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 9,291,784
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,360,151
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 7,171,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 7,171,194
A.II. Share premium (412) 27,704
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 73,324
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 73,324
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -763,913
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 657,998
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,421,911
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -148,158
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,931,633
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 15,800
9. Liabilities from social fund (472) 436
12. Deferred tax liability (481A) 15,364
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 456,833
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 437,502
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 437,502
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,331
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,459,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 183,314
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 186,439
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 714
III. Revenues from sale of services (602, 606) 182,600
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 2,750
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 375
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 316,634
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 713
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 15,517
D. Services (účtová group of 51) 38,082
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 15,002
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 135,851
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 135,851
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 48,549
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62,920
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -130,195
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 129,002
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,017,214
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 3,987,402
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 29,812
2. Other interest income (662A) 29,812
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,031,815
K. Sold securities and shares (561) 3,953,063
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 71,965
2. Other expense (562A) 71,965
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 6,787
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,601
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -144,796
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,362
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,362
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -148,158
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643777 TIN: 2020312657 VAT number: SK2020312657
 • Registered seat: S E A F L Y, Slovanské nábrežie 15, 84110, Bratislava
 • Date create: 25 February 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  František Zvrškovec predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 15.08.2012
  Ing. Alica Dostálová člen Panská 6 Bratislava 811 01 15.08.2012
  Bohuslav Synak člen Vavilovova 5 Bratislava 851 01 15.08.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.08.2012Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 15.08.2012
   Ing. Alica Dostálová - člen Panská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 15.08.2012
   Bohuslav Synak - člen Vavilovova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.08.2012
   13.08.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - člen Slovanské nábrežie 1089/40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 14.08.2007
   Bohuslav Synak - člen Vavilova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.08.2007
   Ing. Alica Dostálová - člen Panská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 14.08.2007
   31.10.2007Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - člen Slovanské nábrežie 1089/40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 14.08.2007
   Bohuslav Synak - člen Vavilova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.08.2007
   Ing. Alica Dostálová - člen Panská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 14.08.2007
   30.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Dostalová Panská 240/6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 22.10.1996
   Ing. Milan Trojčák Žarnova 20 Žilina Vznik funkcie: 22.10.1996
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín Vznik funkcie: 22.10.1996
   05.11.2005Nové sidlo:
   Slovanské nábrežie 15 Bratislava 841 10
   Nové predmety činnosti:
   prenájom bytových a nebytových priestorov vrátane poskytovania iných než základných služieb súvisiacich s prenájmom- obstarávateľské služby
   04.11.2005Zrušené sidlo:
   Slovanské nábrežie 42 Bratislava
   11.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alica Dostalová Panská 240/6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 22.10.1996
   10.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Dostalová Spútnikova 19 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.1996
   09.01.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alica Dostalová Spútnikova 19 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.1996
   Ing. Milan Trojčák Žarnova 20 Žilina Vznik funkcie: 22.10.1996
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín Vznik funkcie: 22.10.1996
   08.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alica Dostalová Spútnikova 19 Bratislava
   Ing. Milan Trojčák Žarnova 20 Žilina
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín
   12.05.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   16.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alica Dostalová Spútnikova 19 Bratislava
   Ing. Milan Trojčák Žarnova 20 Žilina
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín
   15.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Dobiášová Sucháčkova 13 Martin
   Ing. Alica Dostalová Panská 6 Bratislava
   František Zvrškovec Vaxholm Västra Granholmen Švédske kráľovstvo
   10.10.1994Nový štatutárny orgán:
   Andrea Dobiášová Sucháčkova 13 Martin
   Ing. Alica Dostalová Panská 6 Bratislava
   09.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oľga Folbová Nálep-kova 6 Bratislava
   Ing. Pavel Plesník Egre-šova 2 Bratislava
   25.02.1991Nové obchodné meno:
   S E A F L Y a.s.
   Nové sidlo:
   Slovanské nábrežie 42 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   a/ Poskytovanie služieb v oblasti managementu - školenie managerov doma i v zahraničí, príprava absolventov vysokých škôl ekonomického smeru pre prácu v obchodných spoločnostiach ako členov dozorných rád a revízorov účtov, príprava pracovníkov ekonomického zamerania pre výkon audítorstva v obchodných spoločnostiach na výkon kontroly ročných účtovných uzávierok, prenájom managerskej kapacity
   b/ Pomoc podnikateľom právnej a daňovej oblasti pri zakladaní a fungovaní obchodných spoločností
   c/ Sprostredkovanie oceňovanie majetku
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Oľga Folbová Nálep-kova 6 Bratislava
   Ing. Pavel Plesník Egre-šova 2 Bratislava
   František Zvrškovec Vaxholm Västra Granholmen Švédske kráľovstvo