Create Invoice

ELCOSOFT, družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ELCOSOFT, družstvo
Status Destroyed
PIN 00643823
TIN 2020936962
Date create 19 February 1991
Company category Družstvo
Registered seat ELCOSOFT, družstvo
Rybalkova 22
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643823 TIN: 2020936962
 • Registered seat: ELCOSOFT, družstvo, Rybalkova 22, Bratislava
 • Date create: 19 February 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.10.2012Zrušené obchodné meno:
   ELCOSOFT, družstvo
   Zrušené sidlo:
   Rybalkova 22 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj spotrebnej elektroniky, audio a video techniky a záznamov
   nákup a predaj elektronických, elektrotechnických a mechanických zariadení a doplnkov
   nákup a predaj autopríslušenstva
   výroba, nákup a predaj bytového zariadenia
   nákup a predaj zariadení pre stravovanie
   výroba, nákup a predaj výpočtovej techniky
   výroba, nákup a predaj náhradných dielov, doplnkov, periférnych zariadení, špeciálnych obvodov a médií pre výpočtovú techniku
   výroba, nákup a predaj programového vybavenia pre výpočtovú techniku
   sprostredkovacia činnosť
   zastupovanie domácich podnikov
   výroba, nákup, predaj a inštalácia počítačových sietí
   servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektroniky
   poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti budovania automatizovaných systémov riadenia podnikov a technologických procesov výrobných podnikov a automatizácie administratívnych prác
   prenájom výpočtovej techniky
   nákup a predaj periodickej a neperiodickej literatúry
   nákup a predaj zariadení a malej mechanizácie pre poľnohospodárstvo
   nákup a predaj kozmetických, textilných, obuvníckych a športových výrobkov
   komisionálny nákup a predaj v oblasti spotrebného tovaru
   poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti ekonomiky, účtovníctva a financovania
   propagačné, reklamné a informačné služby
   reštauračné a ubytovacie služby
   nákup a predaj poľnohospodárskych produktov
   opravárenská a servisná činnosť pre automobily
   nákup a predaj strojov a zariadení pre remeselnícke práce
   zahranično-obchodná činnosť v plnom rozsahu predmetu činností s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Bohumil Kratochvil - predseda Rybalkova 22 Bratislava
   Ing. Rudolf Kačír - prvý podpredseda Černyševského 9 Bratislava
   Ján Gbúr - člen Rybalkova 22 Bratislava
   Ing. Miroslav Buban - člen Fábryho 15 Košice
   Ing. Kamil Kyselica - podpredseda Štúrova 28/437 Svätý Jur
   19.03.1991Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v plnom rozsahu predmetu činností s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   19.02.1991Nové obchodné meno:
   ELCOSOFT, družstvo
   Nové sidlo:
   Rybalkova 22 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj spotrebnej elektroniky, audio a video techniky a záznamov
   nákup a predaj elektronických, elektrotechnických a mechanických zariadení a doplnkov
   nákup a predaj autopríslušenstva
   výroba, nákup a predaj bytového zariadenia
   nákup a predaj zariadení pre stravovanie
   výroba, nákup a predaj výpočtovej techniky
   výroba, nákup a predaj náhradných dielov, doplnkov, periférnych zariadení, špeciálnych obvodov a médií pre výpočtovú techniku
   výroba, nákup a predaj programového vybavenia pre výpočtovú techniku
   sprostredkovacia činnosť
   zastupovanie domácich podnikov
   výroba, nákup, predaj a inštalácia počítačových sietí
   servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektroniky
   poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti budovania automatizovaných systémov riadenia podnikov a technologických procesov výrobných podnikov a automatizácie administratívnych prác
   prenájom výpočtovej techniky
   nákup a predaj periodickej a neperiodickej literatúry
   nákup a predaj zariadení a malej mechanizácie pre poľnohospodárstvo
   nákup a predaj kozmetických, textilných, obuvníckych a športových výrobkov
   komisionálny nákup a predaj v oblasti spotrebného tovaru
   poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti ekonomiky, účtovníctva a financovania
   propagačné, reklamné a informačné služby
   reštauračné a ubytovacie služby
   nákup a predaj poľnohospodárskych produktov
   opravárenská a servisná činnosť pre automobily
   nákup a predaj strojov a zariadení pre remeselnícke práce
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Bohumil Kratochvil - predseda Rybalkova 22 Bratislava
   Ing. Rudolf Kačír - prvý podpredseda Černyševského 9 Bratislava
   Ján Gbúr - člen Rybalkova 22 Bratislava
   Ing. Miroslav Buban - člen Fábryho 15 Košice
   Ing. Kamil Kyselica - podpredseda Štúrova 28/437 Svätý Jur