Create Invoice

DUOSAT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DUOSAT
PIN 00643831
TIN 2020345140
Date create 01 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DUOSAT
Záhorácka 2
81104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 183
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 183
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 159
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 159
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 159
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 24
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 24
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 183
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 7,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 7,000
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -7,000
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -7,000
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 183
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 183
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 183
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4246709.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643831 TIN: 2020345140
 • Registered seat: DUOSAT, Záhorácka 2, 81104, Bratislava
 • Date create: 01 March 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jozef Krčmár Ľuda Zúbka 3170/27 Bratislava 841 01 08.12.1992
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Jozef Krčmár 7 000 € (100%) Ľuda Zúbka 3170/27 Bratislava 841 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Krčmár Ľuda Zúbka 3170/27 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 08.12.1992
   03.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava
   10.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Krčmár Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   Juraj Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava 840 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Krčmár Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.01.2008
   Juraj Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava 840 08 Vznik funkcie: 02.01.2008
   23.04.2010Nové sidlo:
   Záhorácka 2 Bratislava 811 04
   22.04.2010Zrušené sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava 841 02
   15.01.2008Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Krčmár Ľuda Zúbka 3170/27 Bratislava 841 01
   Jaroslav Krčmár Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   Juraj Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava 840 08
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Krčmár Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.01.2008
   Juraj Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava 840 08 Vznik funkcie: 02.01.2008
   14.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie televíznych kábelových rozvodov, zriadených a prevádzkovaných v rozsahu a za podmnienok určených v licencii,vydaný Radom Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie č. TKR/28 zo dňa 06.12.1994
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava
   09.12.2004Nové predmety činnosti:
   opravy a montáž určených meradiel
   09.01.2003Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených technických zariadení (elektrických) a ich častí
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vykonávanie činnosti stavebného dozoru
   17.04.2001Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   16.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činnosti uvedených v § 3, písm. h/ zákona č. 455/1991 Zb.
   zriaďovanie poplašných zariadení
   23.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Krčmár Ľ. Zúbka 27 Bratislava
   04.02.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   elektroinštalácie
   01.02.1995Nové sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie televíznych kábelových rozvodov, zriadených a prevádzkovaných v rozsahu a za podmnienok určených v licencii,vydaný Radom Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie č. TKR/28 zo dňa 06.12.1994
   31.01.1995Zrušené sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava 841 01
   05.10.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činnosti uvedených v § 3, písm. h/ zákona č. 455/1991 Zb.
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Krčmár Ľ. Zúbka 27 Bratislava
   04.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činností uvedených v § 3 ods. 2 písm. h/ zákona č. 455/1991 Zb.
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   08.12.1992Nové sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činností uvedených v § 3 ods. 2 písm. h/ zákona č. 455/1991 Zb.
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Krčmár Strmý vŕšok 153 Bratislava
   07.12.1992Zrušené sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a údržba spoločných a individuálnych televíznych antén
   Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb, Hanulova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.03.1991Nové obchodné meno:
   DUOSAT,spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a údržba spoločných a individuálnych televíznych antén
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb, Hanulova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia