Create Invoice

M O B I L I T A - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name M O B I L I T A
Status Destroyed
PIN 00643904
TIN 2020685612
Date create 29 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat M O B I L I T A
Štefanovská cesta 138
90086
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643904 TIN: 2020685612
 • Registered seat: M O B I L I T A, Štefanovská cesta 138, 90086, Bratislava
 • Date create: 29 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.10.2010Zrušené obchodné meno:
   M O B I L I T A spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štefanovská cesta 138 Budmerice 900 86
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba dopravných značiek a informačných systémov
   predaj, distribúcia dopravných značiek a informačných systémov
   poradenská, konzultačná, dopravno - inžinierska činnosť v oblasti dopravných prieskumov
   poradenská, konzultačná, dopravno - inžinierska činnosť v oblasti dopravného plánovania
   poradenská, konzultačná, doprava - inžinierska činnosť v oblasti organizácie a riadenia dopravy
   služby v oblasti dopravných prieskumov, plánovania a organizácie a riadenia dopravy
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   reklamná a propagačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Denešova 27 Bratislava
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 33 Častá
   LACROIX SIGNALIZATION, s.a. impasse du Bourrelier Saint Herblain 448 00 Francúzska republika
   STEGNER, s.r.o. Miletičova 60 Bratislava
   Ing. Petr Pajas Na Šárkou 10 Praha 6 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Denis Victor Aloyse Stenger 7, Rue des Fréres, Lacretelle 57 Metz Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Jiráskova 8 Trnava
   11.02.1998Nové sidlo:
   Štefanovská cesta 138 Budmerice 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   Denis Victor Aloyse Stenger 7, Rue des Fréres, Lacretelle 57 Metz Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Jiráskova 8 Trnava
   10.02.1998Zrušené sidlo:
   Dolná 138 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 33 Častá
   22.10.1993Nové sidlo:
   Dolná 138 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba dopravných značiek a informačných systémov
   predaj, distribúcia dopravných značiek a informačných systémov
   poradenská, konzultačná, dopravno - inžinierska činnosť v oblasti dopravných prieskumov
   poradenská, konzultačná, dopravno - inžinierska činnosť v oblasti dopravného plánovania
   poradenská, konzultačná, doprava - inžinierska činnosť v oblasti organizácie a riadenia dopravy
   služby v oblasti dopravných prieskumov, plánovania a organizácie a riadenia dopravy
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Denešova 27 Bratislava
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 33 Častá
   LACROIX SIGNALIZATION, s.a. impasse du Bourrelier Saint Herblain 448 00 Francúzska republika
   STEGNER, s.r.o. Miletičova 60 Bratislava
   Ing. Petr Pajas Na Šárkou 10 Praha 6 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 33 Častá
   21.10.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a dopravno - inžinierska činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami a hnuteľnými vecami a tovarom
   dovoz a výroba dopravného, informačného a reklamného značenia
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Denešova 27 Bratislava
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 33 Častá
   Ing. Petr Pajas Na Šárkou 10 Praha 6 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.12.1991Nové predmety činnosti:
   dovoz a výroba dopravného, informačného a reklamného značenia
   19.04.1991Nové obchodné meno:
   M O B I L I T A spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a dopravno - inžinierska činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami a hnuteľnými vecami a tovarom
   Noví spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Denešova 27 Bratislava
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 33 Častá
   Ing. Petr Pajas Na Šárkou 10 Praha 6 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia