Create Invoice

INTYS, INTYS, /skrátený názov/ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 13.08.2015
Basic information
Business name INTYS, INTYS, /skrátený názov/
PIN 00643912
TIN 2020318465
Date create 01 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat INTYS, INTYS, /skrátený názov/
Vranovská 4
85102
Bratislava
Contact Information
Email intys@internet.sk
Date of updating data: 13.08.2015
 • PIN :00643912 TIN: 2020318465
 • Registered seat: INTYS, INTYS, /skrátený názov/, Vranovská 4, 85102, Bratislava
 • Date create: 01 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jaroslav Macek Mikovínyiho 15 Bratislava 24.02.2000
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Centrum odborné přípravy technické 3 519 € (10.5%) Vlčnovská 688 Uherský Brod Česká republika
  ITS spol. s r.o. 10 757 € (32%) Uherský Brod Česká republika
  Střední odborná škola a Střední odborné učilište 5 312 € (15.8%) Revoluční 529 Bohumín Česká republika
  Závody výpočtovej techniky, a.s. 3 519 € (10.5%) Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
  Stredné odborné učilište elektrotechnické 3 519 € (10.5%) Rybničná 59 Bratislava
  Ústav technológie a racionalizácie, š.p. v likvidácii 3 519 € (10.5%) Nevädzova 5 Bratislava
  ZTS Hriňovské strojárne, a.s. 3 519 € (10.5%) Partizánska cesta 1465 Hriňová
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.02.2000Noví spoločníci:
   Centrum odborné přípravy technické IČO: 15 527 816 Vlčnovská 688 Uherský Brod Česká republika
   ITS spol. s r.o. IČO: 49 976 719 Vlčnovská 688 Uherský Brod Česká republika
   Střední odborná škola a Střední odborné učilište IČO: 66 932 581 Revoluční 529 Bohumín Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Macek Mikovínyiho 15 Bratislava
   23.02.2000Zrušeny spoločníci:
   ITS spol. s r.o. IČO: 49 976 719 Vlčnovská 688 Uherský Brod Česká republika
   Nová Huť, a.s. IČO: 45 193 258 Ostrava Česká republika
   Střední odborní učiliště strojírenské Revoluční 65 Bohumín Česká republika
   Střední odborní učiliště strojírenské IČO: 15 527 816 Vlčnovská 688 Uherský Brod Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Haruštiak Hrobákova 22 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   ITS spol. s r.o. IČO: 49 976 719 Vlčnovská 688 Uherský Brod Česká republika
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   TATRA, a.s. IČO: 45 193 444 Štefánikova 1163 Kopřivnice Česká republika
   21.05.1996Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   Závody výpočtovej techniky, a.s. IČO: 31 562 680 Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
   Stredné odborné učilište elektrotechnické IČO: 00 893 161 Rybničná 59 Bratislava
   Ústav technológie a racionalizácie, š.p. v likvidácii IČO: 00 152 285 Nevädzova 5 Bratislava
   ZTS Hriňovské strojárne, a.s. IČO: 31 617 841 Partizánska cesta 1465 Hriňová
   Nová Huť, a.s. IČO: 45 193 258 Ostrava Česká republika
   Střední odborní učiliště strojírenské Revoluční 65 Bohumín Česká republika
   Střední odborní učiliště strojírenské IČO: 15 527 816 Vlčnovská 688 Uherský Brod Česká republika
   TATRA, a.s. IČO: 45 193 444 Štefánikova 1163 Kopřivnice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Haruštiak Hrobákova 22 Bratislava
   20.05.1996Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ výskum, vývoj, výroba, nákup a predaj software a hardware /jednotlivých komponentov, ucelených systémov a príslušného pomocného materiálu/ s osobitným zreteľom na vzdelávanie a rekvalifikáciu v oblasti progresívnych technológií a výpočtovej techniky
   b/ vykonávanie školení a poskytovanie poradenských služieb v oblasti uvedených pod písmenom a/
   c/ propagačná činnosť, vrátane vydávania informačných materiálov v oblastiach uvedených pod písmenom a/
   d/ zastupovanie iných firiem a poskytovanie služieb iným firmám, vrátane reklamných, propagačných, marketingových a obchodných služieb
   e/ služby výukovej a rozmnožovacej techniky
   Zrušeny spoločníci:
   Česká Zbrojovka, š.p. Uherský Brod Česká republika
   Nová Huť, š.p. Ostrava Česká republika
   Stredné odborné učilište elektrotechnické Bratislava
   Tatra, š.p. Kopřivnice Česká republika
   Závody ťažkého strojárstva, š.p. Hriňová
   Závody výpočtovej techniky, š.p. Banská Bystrica
   Železárny a drátovny, š.p. Bohumín Česká republika
   Ústav technológie a racionalizácie, š.p. Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.07.1994Nové obchodné meno:
   INTYS, spoločnosť s ručením obmedzeným INTYS, spol. s r.o. /skrátený názov/
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ výskum, vývoj, výroba, nákup a predaj software a hardware /jednotlivých komponentov, ucelených systémov a príslušného pomocného materiálu/ s osobitným zreteľom na vzdelávanie a rekvalifikáciu v oblasti progresívnych technológií a výpočtovej techniky
   b/ vykonávanie školení a poskytovanie poradenských služieb v oblasti uvedených pod písmenom a/
   c/ propagačná činnosť, vrátane vydávania informačných materiálov v oblastiach uvedených pod písmenom a/
   d/ zastupovanie iných firiem a poskytovanie služieb iným firmám, vrátane reklamných, propagačných, marketingových a obchodných služieb
   e/ služby výukovej a rozmnožovacej techniky
   Noví spoločníci:
   Česká Zbrojovka, š.p. Uherský Brod Česká republika
   Nová Huť, š.p. Ostrava Česká republika
   Stredné odborné učilište elektrotechnické Bratislava
   Tatra, š.p. Kopřivnice Česká republika
   Závody ťažkého strojárstva, š.p. Hriňová
   Závody výpočtovej techniky, š.p. Banská Bystrica
   Železárny a drátovny, š.p. Bohumín Česká republika
   Ústav technológie a racionalizácie, š.p. Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia