Create Invoice

TREND - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TREND
PIN 00643963
TIN 2020936984
VAT number SK2020936984
Date create 13 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TREND
Mierová 68/22
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 800 €
Profit -6 770 €
Contact Information
Phone(s) +421903232323
Mobile phone(s) +421903232323
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 103,938
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 102,001
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 92,001
A.II.1. Land (031) - /092A/ 1,311
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 55,281
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,000
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 34,409
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 10,000
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 10,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,813
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,813
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,259
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 554
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 124
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 124
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 103,938
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -261,026
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -261,227
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -261,227
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,770
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 364,564
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 334
9. Liabilities from social fund (472) 334
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 363,980
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 5,701
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,701
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 355,308
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 944
7. Liabilities from social insurance (336) 103
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,924
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 250
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 250
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 400
4. Deferred income short-term (384A) 400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,800
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,800
III. Revenues from sale of services (602, 606) 4,800
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,352
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 201
D. Services (účtová group of 51) 3,872
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 3,543
E.1. Wages and salaries (521, 522) 2,610
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 919
4. Social expenses (527, 528) 14
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 752
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,449
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,449
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 535
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,552
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 727
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 258
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 258
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -258
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,810
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,770
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00643963 TIN: 2020936984 VAT number: SK2020936984
 • Registered seat: TREND, Mierová 68/22, 82105, Bratislava
 • Date create: 13 February 1991
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Franz Martin Frank 6 639 € (100%) Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 654/68 Bratislava 821 05
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.03.2000Noví spoločníci:
   Franz Martin Frank Graben 11 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 654/68 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Franz Martin Frank Graben 11 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 654/68 Bratislava 821 05
   06.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Franz Martin Frank Graben 11 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Novosedlík Jána Smreka 6163/26 Bratislava
   30.09.1999Nové sidlo:
   Mierová 68/22 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a inzertná činnosť, propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie školení a kurzov
   Noví spoločníci:
   Franz Martin Frank Graben 11 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Novosedlík Jána Smreka 6163/26 Bratislava
   29.09.1999Zrušené sidlo:
   Lumumbova 30 Bratislava 851 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, výmeny a správy nehnuteľností, bytov a obchodných priestorov
   rekonštrukcia nehnuteľností, domov, bytov, obchodných priestorov, ako aj nehnuteľností všetkého ostatného druhu
   obchod s nehnuteľnosťami a zakladanie nehnuteľností
   poradenská služba pri zakladaní majetku, preberaní majetku a správy majetku s nehnuteľnosťami
   sprostredkovanie úverov s vylúčením tých úverov, ktoré spadajú pod zákon o úveroch sprostredkovanie hypoték
   sprostredkovanie adries reklamy, poradenstvo v reklamnej oblasti a zoznamovacia agentúra
   organizácia školení a rôznych kurzov v rôznych oblastiach
   výkon sprostredkovateľkých služieb všetkého druhu
   prevádzka obchodnej agentúry
   prenájom motorových vozidiel
   propagácia výrobkov prostredníctvom obchodných cestujúcich a reklamné agentúry /vo všetkých oblastiach tovarov/
   zahranično-obchodná činnosť v súvislosti s predmetom činnosti /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   poskytovanie pohostinných služieb všetkého druhu
   Zrušeny spoločníci:
   Franz Martin Frank Grosse Neugasse 25 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.02.1991Nové obchodné meno:
   TREND, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lumumbova 30 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, výmeny a správy nehnuteľností, bytov a obchodných priestorov
   rekonštrukcia nehnuteľností, domov, bytov, obchodných priestorov, ako aj nehnuteľností všetkého ostatného druhu
   obchod s nehnuteľnosťami a zakladanie nehnuteľností
   poradenská služba pri zakladaní majetku, preberaní majetku a správy majetku s nehnuteľnosťami
   sprostredkovanie úverov s vylúčením tých úverov, ktoré spadajú pod zákon o úveroch sprostredkovanie hypoték
   sprostredkovanie adries reklamy, poradenstvo v reklamnej oblasti a zoznamovacia agentúra
   organizácia školení a rôznych kurzov v rôznych oblastiach
   výkon sprostredkovateľkých služieb všetkého druhu
   prevádzka obchodnej agentúry
   prenájom motorových vozidiel
   propagácia výrobkov prostredníctvom obchodných cestujúcich a reklamné agentúry /vo všetkých oblastiach tovarov/
   zahranično-obchodná činnosť v súvislosti s predmetom činnosti /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   poskytovanie pohostinných služieb všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Franz Martin Frank Grosse Neugasse 25 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia