Create Invoice

Poľnohospodárske družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Poľnohospodárske družstvo
PIN 00653268
TIN 2020356789
Date create 15 March 1991
Company category Družstvo
Registered seat Poľnohospodárske družstvo
Láb
90067
Láb
Contact Information
Phone(s) +421347790321, +421347790483
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00653268 TIN: 2020356789
 • Registered seat: Poľnohospodárske družstvo, Láb, 90067, Láb
 • Date create: 15 March 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Pavol Bartek člen 414 Láb 01.04.1996
  Anna Hasičková podpredseda 366 Láb 01.04.1996
  Alena Chmelová člen 204 Láb 01.04.1996
  Jozef Kiss člen 136 Láb 01.04.1996
  Marcel Klíma člen 488 Láb 01.04.1996
  Jozef Lisý člen 90 Láb 01.04.1996
  Ing. Juraj Poizl predseda Jesenského 6 Senec 01.04.1996
  Pavol Šimkovič člen 457 Láb 01.04.1996
  František Veselý člen 99 Láb 01.04.1996
  Mária Vícenová člen 246 Láb 01.04.1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.04.1996Nový štatutárny orgán:
   Pavol Bartek - člen 414 Láb
   Anna Hasičková - podpredseda 366 Láb
   Alena Chmelová - člen 204 Láb
   Jozef Kiss - člen 136 Láb
   Marcel Klíma - člen 488 Láb
   Jozef Lisý - člen 90 Láb
   Ing. Juraj Poizl - predseda Jesenského 6 Senec
   Pavol Šimkovič - člen 457 Láb
   František Veselý - člen 99 Láb
   Mária Vícenová - člen 246 Láb
   31.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Dobrodenková - člen Záhorácka 43 Malacky
   Jozef Dvoran - predseda Ľ. Fullu 1641/6 Malacky
   Alena Chmelová - člen 204 Láb
   Jozef Kiss - člen 136 Láb
   Jozef Lukáček - člen 18 Láb
   Ing. Jozef Pikálek - podpredseda 414 Láb
   Miroslav Pír - člen 475 Plavecký Štvrtok
   Mária Sirotová - člen 114 Láb
   Jozef Vajarský - člen 209 Láb
   Pavol Vasaráb - člen 79 Láb
   Jozefína Vícenová - člen 304 Láb
   06.12.1993Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo
   Nové sidlo:
   Láb 900 67
   Nové predmety činnosti:
   dopravná činnosť
   vodoinštalačné a kúrenárske práce bez zásahu do elektroinštalácií
   obchodná činnosť s tovarom
   nákup tovaru za účelom predaja
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   stolárska a drevospracujúca činnosť
   stavebná činnosť
   výroby kovových výrobkov, úprava oceľového odpadu
   spracovanie a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zuzana Dobrodenková - člen Záhorácka 43 Malacky
   Jozef Dvoran - predseda Ľ. Fullu 1641/6 Malacky
   Alena Chmelová - člen 204 Láb
   Jozef Kiss - člen 136 Láb
   Jozef Lukáček - člen 18 Láb
   Ing. Jozef Pikálek - podpredseda 414 Láb
   Miroslav Pír - člen 475 Plavecký Štvrtok
   Mária Sirotová - člen 114 Láb
   Jozef Vajarský - člen 209 Láb
   Pavol Vasaráb - člen 79 Láb
   Jozefína Vícenová - člen 304 Láb
   05.12.1993Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo v Lábe
   Zrušené sidlo:
   Láb
   Zrušeny predmety činnosti:
   Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených predstavenstvom.
   spoločné podnikanie s tuzemskými právnymi subjektami
   kovovýroba, drevovýroba, stavebná výroba + PSV, elektrotechnika, služby a obchodná činnosť
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Rudolf Kovár - predseda Dolná 3 Zohor
   Ing. Jozef Pikálek - podpredseda 414 Láb
   20.12.1990Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo v Lábe
   Nové sidlo:
   Láb
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených predstavenstvom.
   spoločné podnikanie s tuzemskými právnymi subjektami
   kovovýroba, drevovýroba, stavebná výroba + PSV, elektrotechnika, služby a obchodná činnosť
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Rudolf Kovár - predseda Dolná 3 Zohor
   Ing. Jozef Pikálek - podpredseda 414 Láb