Create Invoice

LIONS & PARTNERS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name LIONS & PARTNERS
PIN 00659215
TIN 2020363510
VAT number SK2020363510
Date create 29 December 1988
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat LIONS & PARTNERS
Grösslingova 4
81109
Bratislava
Financial information
Sales and income 382 282 €
Profit -23 147 €
Contact Information
Website http://www.lionspartners.sk
Phone(s) +421252962368
Fax(es) 0252962408
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,263,855
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,333,820
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,333,820
A.II.1. Land (031) - /092A/ 748,358
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 524,047
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 33,328
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 28,087
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 0
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 0
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,472,375
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 34,768
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 0
8. Deferred tax asset (481A) 34,768
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 13,961
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 13,877
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,877
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 84
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,423,646
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 928,057
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 495,589
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 457,660
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 440,666
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,354
4. Accrued income short-term (385A) 13,640
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,263,855
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,169,816
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,510,456
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,510,456
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 229,034
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 229,034
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 73,034
2. Other funds (427, 42X) 73,034
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 380,439
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 407,746
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -27,307
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,147
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,033
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 564
9. Liabilities from social fund (472) 564
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 84,953
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 80,049
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,049
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,473
7. Liabilities from social insurance (336) 894
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,519
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,018
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,516
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,516
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 6,006
4. Deferred income short-term (384A) 6,006
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 382,282
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 382,282
III. Revenues from sale of services (602, 606) 381,966
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 316
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 409,199
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 63,586
D. Services (účtová group of 51) 179,487
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 32,839
E.1. Wages and salaries (521, 522) 23,537
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 7,974
4. Social expenses (527, 528) 1,328
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 15,909
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 107,578
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 107,578
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,800
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,917
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 138,893
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,369
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 6,369
2. Other interest income (662A) 6,369
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,240
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 6,240
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 129
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,788
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -3,641
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,151
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -5,792
S. The transfer of the shares in the profit or loss to a shareholder of (+/- 596) 0
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,147
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00659215 TIN: 2020363510 VAT number: SK2020363510
 • Registered seat: LIONS & PARTNERS, Grösslingova 4, 81109, Bratislava
 • Date create: 29 December 1988
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ela Štenclová predseda Björnsonova 5 Bratislava 811 05 01.11.2009
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ela Štenclová - predseda Björnsonova 5 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.11.2009
   30.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Tenczer - predseda Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.01.2009
   30.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Tenczer - predseda Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.01.2009
   29.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Margita Čulenová - člen Povraznícka 3048/13 Bratislava
   Ing. Ivan Janičina - predseda 99 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 16.06.2000
   Róbert Tenczer - člen Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 22.08.2002
   20.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Róbert Tenczer - člen Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 22.08.2002
   19.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Tenczer - člen Dunajská 24 Bratislava Vznik funkcie: 22.08.2002
   20.08.2003Nové obchodné meno:
   LIONS & PARTNERS, a.s.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 811 09
   19.08.2003Zrušené obchodné meno:
   EXRENT, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 814 18
   28.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Janičina - predseda 99 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 16.06.2000
   Róbert Tenczer - člen Dunajská 24 Bratislava Vznik funkcie: 22.08.2002
   27.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Janičina 99 Miloslavov 900 42
   Ladislav Végh - predseda Mánesovo nám. 1233/8 Bratislava Skončenie funkcie: 22.08.2002
   11.12.2001Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak tieto slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov
   prednášková činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   upratovacie, čistiace a tepovacie práce
   skladovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   13.10.2000Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Margita Čulenová - člen Povraznícka 3048/13 Bratislava
   Ing. Ivan Janičina 99 Miloslavov 900 42
   Ladislav Végh - predseda Mánesovo nám. 1233/8 Bratislava Skončenie funkcie: 22.08.2002
   12.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Végh - predseda Mánesovo nám. 8 Bratislava
   Andrea Véghová - člen Budatínska 69 Bratislava
   Zuzana Véghová - člen Nemesszegská 132/4 Dunajská Streda
   17.12.1999Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
   výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
   faktoring a forfaiting
   14.12.1998Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Végh - predseda Mánesovo nám. 8 Bratislava
   Andrea Véghová - člen Budatínska 69 Bratislava
   Zuzana Véghová - člen Nemesszegská 132/4 Dunajská Streda
   13.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Čavara - predseda predstavenstva Karola Adlera 22 Bratislava 841 02
   Ing. Mikuláš Hajtáš - člen predstavenstva a riaditeľ spol Budatínska 37 Bratislava 851 06
   Ing. Dušan Krkoška - člen predstavenstva Jašíkova 8 Bratislava 827 61
   24.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Čavara - predseda predstavenstva Karola Adlera 22 Bratislava 841 02
   Ing. Mikuláš Hajtáš - člen predstavenstva a riaditeľ spol Budatínska 37 Bratislava 851 06
   Ing. Dušan Krkoška - člen predstavenstva Jašíkova 8 Bratislava 827 61
   23.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bachníček Hečkova 16 Bratislava 831 05
   JUDr. Vladimír Pavlov Floriánska 6 Košice - mestská časť Barca 040 01
   Ing. Peter Podstrelenec Muškátová 22 Pezinok 902 01
   23.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bachníček Hečkova 16 Bratislava 831 05
   JUDr. Vladimír Pavlov Floriánska 6 Košice - mestská časť Barca 040 01
   Ing. Peter Podstrelenec Muškátová 22 Pezinok 902 01
   22.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Alžbeta Gajdošíková - člen Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hajtáš - predseda Budatínska 37 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Masár - člen Líščie Nivy 10 Bratislava
   05.01.1996Nové obchodné meno:
   EXRENT, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom iných strojov a prístrojov
   podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a investícií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Alžbeta Gajdošíková - člen Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hajtáš - predseda Budatínska 37 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Masár - člen Líščie Nivy 10 Bratislava
   04.01.1996Zrušené obchodné meno:
   SST, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Alžbeta Gajdošíková - člen Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Igor Guspan - predseda Vojenská 9 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Jozef Masár - člen Líščie Nivy 10 Bratislava
   15.03.1995Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov a služby spojené s poskytovaním prenájmu
   leasing motorových vozidiel a leasing spotrebného a priemyselného tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Alžbeta Gajdošíková - člen Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Igor Guspan - predseda Vojenská 9 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Jozef Masár - člen Líščie Nivy 10 Bratislava
   14.03.1995Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie sekretárskych, konferenčných a iných služieb, predovšetkým pre akcioná- rov, zastupovanie akcionárov a iných práv- nických osôb pri obchodných a iných rokova- niach podľa požiadaviek, predovšetkým v Bratislave, sprostredkovanie nákupu a pre- daja strojárskehospotrebného tovaru, vráta- ne jeho servisu
   nákup a predaj strojárskeho spotrebného to- varu, sprostredkovanie nákupu materiálu, strojov a zariadení, prenájom nebytových priestorov, predovšetkým akcionárom
   zahraničnoobchodná činnosť
   sprostredkovanie auditorskej činnosti
   leasing hnuteľných vecí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ferančík - člen Bakošova 38 Bratislava
   Ing. František Lenárd - predseda predstavenstva a riaditeľ Hanulova 9 Bratislava
   Ing. Marián Vrabec - člen Dlhá 76 Nitra
   06.03.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Ferančík - člen Bakošova 38 Bratislava
   Ing. František Lenárd - predseda predstavenstva a riaditeľ Hanulova 9 Bratislava
   Ing. Marián Vrabec - člen Dlhá 76 Nitra
   05.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Bogyo - podpredseda Hostianska 9 Topoľčianky
   Ing. Martin Ciran Obrancov mieru 26 Poprad
   Ing. František Lenárd - člen a riaditeľ spoločnosti Hanulova 9 Bratislava
   Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. - podpredseda predstavenstva Pod Poľom 12 Trenčín
   Ing. Ján Žuffa - predseda Rumančekova 36 Bratislava
   Ing. Ľubomír Ryška Hálkova 1 Havířov - Bludovice Česká republika
   Ing. Miroslav Srb Tupolevova 585 Praha 9 - Letňany Česká republika
   06.09.1993Nové sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 814 18
   Nové predmety činnosti:
   leasing hnuteľných vecí
   05.09.1993Zrušené sidlo:
   Červenej armády 4 Bratislava
   08.07.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Lenárd - člen a riaditeľ spoločnosti Hanulova 9 Bratislava
   07.07.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Lenard - poverený riadením akciovej spoločno Hanulova 9 Bratislava
   29.12.1988Nové obchodné meno:
   SST, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Červenej armády 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie sekretárskych, konferenčných a iných služieb, predovšetkým pre akcioná- rov, zastupovanie akcionárov a iných práv- nických osôb pri obchodných a iných rokova- niach podľa požiadaviek, predovšetkým v Bratislave, sprostredkovanie nákupu a pre- daja strojárskehospotrebného tovaru, vráta- ne jeho servisu
   nákup a predaj strojárskeho spotrebného to- varu, sprostredkovanie nákupu materiálu, strojov a zariadení, prenájom nebytových priestorov, predovšetkým akcionárom
   zahraničnoobchodná činnosť
   sprostredkovanie auditorskej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Bogyo - podpredseda Hostianska 9 Topoľčianky
   Ing. Martin Ciran Obrancov mieru 26 Poprad
   Ing. František Lenard - poverený riadením akciovej spoločno Hanulova 9 Bratislava
   Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. - podpredseda predstavenstva Pod Poľom 12 Trenčín
   Ing. Ján Žuffa - predseda Rumančekova 36 Bratislava
   Ing. Ľubomír Ryška Hálkova 1 Havířov - Bludovice Česká republika
   Ing. Miroslav Srb Tupolevova 585 Praha 9 - Letňany Česká republika