Create Invoice

GUMON Bratislava, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GUMON Bratislava, š.p.
Status Destroyed
PIN 00659983
Date create 01 July 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat GUMON Bratislava, š.p.
Bratislava
Contact Information
Email sklodax@nextra.sk
Website http://www.sklodax.sk;http://sklodax.wp.mediatel.sk
Phone(s) +421253412015, +421233418423
Mobile phone(s) +421908749432
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00659983
 • Registered seat: GUMON Bratislava, š.p., Bratislava
 • Date create: 01 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   GUMON Bratislava, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výskum, vývoj, výroba, opravy, montáž a predaj elektrotechnických výrobkov a systémov, vybraných strojárenských výrobkov a chemických výrobkov a zariadení.
   Skúšobníctvo elektrotechnických výrobkov a zariadení do 400 kV.
   Konštrukcia a výroba lisovacích foriem a prípravkov pre nástrojárne.
   Konštrukcia a výroba jednoúčelových strojov a zariadení pre úpravu textílií.
   Zahranično obchodná činnosť v rozsahu Vyhl. FMZO č. 533/1990 o udeľovaní povolenia k zahranično-obchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia o vykonávaní zahranično-obchodnej činnosti zahraničnými osobami.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ivan Vazan - riaditeľ Jeremenkova 12 Bratislava
   25.03.1991Nové predmety činnosti:
   Zahranično obchodná činnosť v rozsahu Vyhl. FMZO č. 533/1990 o udeľovaní povolenia k zahranično-obchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia o vykonávaní zahranično-obchodnej činnosti zahraničnými osobami.
   01.07.1990Nové obchodné meno:
   GUMON Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Výskum, vývoj, výroba, opravy, montáž a predaj elektrotechnických výrobkov a systémov, vybraných strojárenských výrobkov a chemických výrobkov a zariadení.
   Skúšobníctvo elektrotechnických výrobkov a zariadení do 400 kV.
   Konštrukcia a výroba lisovacích foriem a prípravkov pre nástrojárne.
   Konštrukcia a výroba jednoúčelových strojov a zariadení pre úpravu textílií.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ivan Vazan - riaditeľ Jeremenkova 12 Bratislava