Create Invoice

ELV.S Senec, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ELV.S Senec, štátny podnik
PIN 00660027
Date create 04 July 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat ELV.S Senec, štátny podnik
Senec
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00660027
 • Registered seat: ELV.S Senec, štátny podnik, Senec
 • Date create: 04 July 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Pavol Kmeť zástupca Rajecká 8690/3 Bratislava 16.07.1993
  Ing. Jozef Kosorinec riaditeľ Budovateľská 8 Senec 16.07.1993
  Ing. Ladislav Piši z á s t u p c a máj. povstania českého ľudu 1428/28 Sládkovičovo 16.07.1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.07.1993Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba stožiarov z betónu, železobetónu
   vývoj a výroba oceľových osvetľovacích stožiarov zinkovaných i s náterom
   výroba iných oceľových výrobkov
   dodávky a montáž osvetľovacích a signalizačných celkov a technológií
   poskytovanie software
   poradenská, konzultačná, školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákona nevyžaduje osobitné povolenie
   vývoj, výroba a prevádzka špeciálnych zariadení pre hlavnú výrobu
   prevádzkovanie rekreačného zariadenia
   verejné stravovanie
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kmeť - zástupca Rajecká 8690/3 Bratislava
   Ing. Jozef Kosorinec - riaditeľ Budovateľská 8 Senec
   Ing. Ladislav Piši - z á s t u p c a máj. povstania českého ľudu 1428/28 Sládkovičovo
   15.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj, výroba a dodávky stožiarov z odstredeného predpjatého betónu a železobetónu, oceľových osvetľovacích stožiarov zinkovaných i s náterom a iných oceľových a elektrotechnických výrobkov
   vývoj, výroba a prevádzka špeciálnych pomocných zariadení pre hlavnú výrobu
   skúšobníctvo, vydávanie osvedčení, atestov a posudkov v odboroch výrobkov uvedených v bodoch 1 a 2
   prevádzka nákladnej a osobnej prepravy a špeciálnych mechanizmov
   prevádzka ubytovacích služieb, verejného stravovania, zdravotníckych sociálnych predškolských a rekreačných zariadení
   vývoj, výroba, dodávky hliníkových osveľovacích stožiarov s povrchovou úpravou a iných hliníkových výrobkov
   dodávky a montáž kompletných osvetlovacích a signalizačných celkov a technológií
   tvorba a predaj softwaru, školiaca a konzultačná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť
   zahranično-obchodná činnosť, ktorá sa môže vykonávať bez registrácie alebo povolenia v zmysle zákona č. 42/1980 Zb. v znení zmien a doplnkov a vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kmeť - druhý zástupca riaditeľa Rajecká 8690/3 Bratislava
   Ing. Jozef Kosorinec Budovateľská 8 Senec
   Ing. Ladislav Piši - prvý z á s t u p c a riaditeľa máj. povstania českého ľudu 1428/28 Sládkovičovo
   04.07.1990Nové obchodné meno:
   ELV.S Senec, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Senec
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a dodávky stožiarov z odstredeného predpjatého betónu a železobetónu, oceľových osvetľovacích stožiarov zinkovaných i s náterom a iných oceľových a elektrotechnických výrobkov
   vývoj, výroba a prevádzka špeciálnych pomocných zariadení pre hlavnú výrobu
   skúšobníctvo, vydávanie osvedčení, atestov a posudkov v odboroch výrobkov uvedených v bodoch 1 a 2
   prevádzka nákladnej a osobnej prepravy a špeciálnych mechanizmov
   prevádzka ubytovacích služieb, verejného stravovania, zdravotníckych sociálnych predškolských a rekreačných zariadení
   vývoj, výroba, dodávky hliníkových osveľovacích stožiarov s povrchovou úpravou a iných hliníkových výrobkov
   dodávky a montáž kompletných osvetlovacích a signalizačných celkov a technológií
   tvorba a predaj softwaru, školiaca a konzultačná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť
   zahranično-obchodná činnosť, ktorá sa môže vykonávať bez registrácie alebo povolenia v zmysle zákona č. 42/1980 Zb. v znení zmien a doplnkov a vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavol Kmeť - druhý zástupca riaditeľa Rajecká 8690/3 Bratislava
   Ing. Jozef Kosorinec Budovateľská 8 Senec
   Ing. Ladislav Piši - prvý z á s t u p c a riaditeľa máj. povstania českého ľudu 1428/28 Sládkovičovo