Create Invoice

VZDUCHOTECHNICKÉ MONTÁŽE, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VZDUCHOTECHNICKÉ MONTÁŽE, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00660531
Date create 01 April 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat VZDUCHOTECHNICKÉ MONTÁŽE, štátny podnik
Bratislava
Contact Information
Email info@aaaklima.sk
Website http://www.aaaklima.sk
Phone(s) +421220909786, +421244464048
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00660531
 • Registered seat: VZDUCHOTECHNICKÉ MONTÁŽE, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 01 April 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.08.1998Zrušené obchodné meno:
   VZDUCHOTECHNICKÉ MONTÁŽE, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   filtroventilačné zariadenia
   vybrané elektrozariadenia
   Vývoj, výroba a odbyt
   mechanických odlučovačov pre drevospracujúci priemysel
   časti rozvodu vzduchu vzduchotechnických zariadení
   dielov /zostáv/ k vzduchotechnických výrobkom
   Servis, opravy, rekonštrukcie a modernizácie vzduchotechnických zariadení a sušiarní. Vykonávanie zadaní a projektov stavieb vo funkcii generálneho projektanta pozemných stavieb priemyselného charakteru vrátane inžinierskych sietí pre oblasť vzduchotechniky.
   Zahranično-obchodná činnosť:
   1. Vývoz vecí z vlastnej výrobnej činnosti organizácie:
   výrobky vzduchotechnických zariadení, potrubia a príslušenstva /vložky, protipožiarne a regulačné klapky/ č. col. sadzobníka 8414, 8415
   2. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   montáž technologických zariadení
   servisná činnosť pre vzduchotechnické zariadenia
   3. Dovoz vecí pre vlastné výrobné potreby organizácie:
   ručné elektrické náradie, JKPOV 358, 414
   stroje na spracovanie plechu a náhradné diely k nim, JKPOV 514
   meracie prístroje, JKPOV 388, 389
   4. Zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyhlášky federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb., o udeľovaní povolení k zahranično obchodnej činnosti, o vykonávaní zahranično obchodnej činnosti bez registrácie, alebo povolenia a o vykonávaní zahranično obchodnej činnosti zahraničnými osobami.
   inžiniersko-technické služby v oblasti poradenskej, meracej, vyhoodnocovacej s návrhmi pre oblasť ochrany životného prostredia a ekológie s využitím vzduchotechnických zariadení, vrátane školenie technických pracovníkov odberateľov.
   sušiarne
   pneudoprava
   odprašovacie zariadenia s mechanickými filtrami a elektro-odlučovačmi
   rozvod tepla a chladu na klimatizačných zariadeniach
   klimatizačné, odsávacie a vetracie zariadenia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jaroslav Fuzák - 1. zástupca riaditeľa výrob. nám. Bratislava
   Ing. Ivan Halahija - riaditeľ Lermontova 6 Bratislava
   Ing. Norbert Nagy - 2. zástupca riaditeľa tech. nám. Ihrisková 23 Bratislava
   01.04.1990Nové obchodné meno:
   VZDUCHOTECHNICKÉ MONTÁŽE, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   filtroventilačné zariadenia
   vybrané elektrozariadenia
   Vývoj, výroba a odbyt
   mechanických odlučovačov pre drevospracujúci priemysel
   časti rozvodu vzduchu vzduchotechnických zariadení
   dielov /zostáv/ k vzduchotechnických výrobkom
   Servis, opravy, rekonštrukcie a modernizácie vzduchotechnických zariadení a sušiarní. Vykonávanie zadaní a projektov stavieb vo funkcii generálneho projektanta pozemných stavieb priemyselného charakteru vrátane inžinierskych sietí pre oblasť vzduchotechniky.
   Zahranično-obchodná činnosť:
   1. Vývoz vecí z vlastnej výrobnej činnosti organizácie:
   výrobky vzduchotechnických zariadení, potrubia a príslušenstva /vložky, protipožiarne a regulačné klapky/ č. col. sadzobníka 8414, 8415
   2. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   montáž technologických zariadení
   servisná činnosť pre vzduchotechnické zariadenia
   3. Dovoz vecí pre vlastné výrobné potreby organizácie:
   ručné elektrické náradie, JKPOV 358, 414
   stroje na spracovanie plechu a náhradné diely k nim, JKPOV 514
   meracie prístroje, JKPOV 388, 389
   4. Zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyhlášky federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb., o udeľovaní povolení k zahranično obchodnej činnosti, o vykonávaní zahranično obchodnej činnosti bez registrácie, alebo povolenia a o vykonávaní zahranično obchodnej činnosti zahraničnými osobami.
   inžiniersko-technické služby v oblasti poradenskej, meracej, vyhoodnocovacej s návrhmi pre oblasť ochrany životného prostredia a ekológie s využitím vzduchotechnických zariadení, vrátane školenie technických pracovníkov odberateľov.
   sušiarne
   pneudoprava
   odprašovacie zariadenia s mechanickými filtrami a elektro-odlučovačmi
   rozvod tepla a chladu na klimatizačných zariadeniach
   klimatizačné, odsávacie a vetracie zariadenia
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jaroslav Fuzák - 1. zástupca riaditeľa výrob. nám. Bratislava
   Ing. Ivan Halahija - riaditeľ Lermontova 6 Bratislava
   Ing. Norbert Nagy - 2. zástupca riaditeľa tech. nám. Ihrisková 23 Bratislava