Create Invoice

Podnik služieb výpočtovej techniky pre sta- vebníctvo, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Podnik služieb výpočtovej techniky pre sta- vebníctvo, štátny podnik
Status In liquidation
PIN 00677370
Date create 01 May 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Podnik služieb výpočtovej techniky pre sta- vebníctvo, štátny podnik
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00677370
 • Registered seat: Podnik služieb výpočtovej techniky pre sta- vebníctvo, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 01 May 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.11.1993Nové obchodné meno:
   Podnik služieb výpočtovej techniky pre sta- vebníctvo, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   11.11.1993Zrušené obchodné meno:
   Podnik služieb výpočtovej techniky pre sta- vebníctvo, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vlastimil Šváb Tehel-ná č. 25 Bratislava
   01.05.1990Nové obchodné meno:
   Podnik služieb výpočtovej techniky pre sta- vebníctvo, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblastiach projektovania, programového vybavenia a expertíz pre automatizované systémy riadenia, výpočtov na zariadeniach výpočtovej techniky pre vedecké, technické a iné účely, údržby a technického servisu zariadení výpočtovej techniky a ďalšie služby súvisiace s rozvojom a užívaním výpočtovej techniky. Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu. V súlade so všeobecne záväznými predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým prestavebníctvo.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vlastimil Šváb Tehel-ná č. 25 Bratislava