Create Invoice

PROGRES ´90 - družstevná organizácia pre projektovú inžiniersku a poradensko - konzultačnú činnosť - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PROGRES ´90 - družstevná organizácia pre projektovú inžiniersku a poradensko - konzultačnú činnosť
PIN 00677680
Date create 23 March 1990
Company category Družstvo
Registered seat PROGRES ´90 - družstevná organizácia pre projektovú inžiniersku a poradensko - konzultačnú činnosť
Hybešova ul. 28
83106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00677680
 • Registered seat: PROGRES ´90 - družstevná organizácia pre projektovú inžiniersku a poradensko - konzultačnú činnosť, Hybešova ul. 28, 83106, Bratislava
 • Date create: 23 March 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.03.1990Nové obchodné meno:
   PROGRES ´90 - družstevná organizácia pre projektovú inžiniersku a poradensko - konzultačnú činnosť
   Nové sidlo:
   Hybešova ul. 28 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   územnoplánovacia dokumentácia sídel a zón okrem veľkých územných celkov a prognóz na všetkých stupňoch
   územnoplánovacie podklady okrem generelov na stupni VÚC
   prípravné a projektové dokumentácie IBV, občianskej vybavenosti, ekologických stavieb a rekonštrukcie, resp. adaptácie objektov, do výšky investičných nákladov 15 mil. Kčs
   projekty interiérov a návrhy malej architektúry
   štúdie a projekty technickej infraštruktúry zamerané na ekologizáciu životného prostredia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. arch. Pavol Behul, predseda Tupolevova 24 Bratislava
   Ing. arch. Dušan Krampl, podpredseda Mičurinova 6 Bratislava
   Ing. arch. Tereza Krchová, dôverník starostlivosti o členov Dénešova 23 Bratislava