Create Invoice

Inštitút managerského poradenstva - IMP - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Inštitút managerského poradenstva - IMP
PIN 00678112
TIN 2020924433
Date create 22 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Inštitút managerského poradenstva - IMP
Prokopova 15
85101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00678112 TIN: 2020924433
 • Registered seat: Inštitút managerského poradenstva - IMP, Prokopova 15, 85101, Bratislava
 • Date create: 22 May 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  PhDr. František Bury, CSc. Prokopova 15 Bratislava 18.04.1994
  Mgr. Lýdia Buryová Prokopova 15 Bratislava 18.04.1994
  Ing. Igor Švrček SNP 415/11 Myjava 23.01.2001
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  PhDr. František Bury, CSc. 49 136 € (74%) Prokopova 15 Bratislava
  Mgr. Lýdia Buryová 17 264 € (26%) Prokopova 15 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.01.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Švrček SNP 415/11 Myjava
   22.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Lýdia Buryová Prokopova 15 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Lýdia Buryová Prokopova 15 Bratislava
   Ing. Vladimír Mravec Husova 522 Brezová pod Bradlom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Mravec Horný rad 541 Brezová pod Bradlom
   18.04.1994Nové sidlo:
   Prokopova 15 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti personalistiky a tvorby organizačných štruktúr podnikov
   ekonomické poradenstvo
   vedenie účtovnej evidencie
   marketing
   organizovanie seminárov, kurzov a školení
   Noví spoločníci:
   PhDr. František Bury , CSc. Prokopova 15 Bratislava
   Mgr. Lýdia Buryová Prokopova 15 Bratislava
   Ing. Vladimír Mravec Husova 522 Brezová pod Bradlom
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. František Bury , CSc. Prokopova 15 Bratislava
   Mgr. Lýdia Buryová Prokopova 15 Bratislava
   Ing. Vladimír Mravec Horný rad 541 Brezová pod Bradlom
   17.04.1994Zrušené sidlo:
   Za Sokolovňou 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie poradenských služieb vrátane zahraničných
   vypracúvanie rozvojových modelov podnikov
   tvorba študijných materiálov pre výcvik vedúcich pracovníkov
   konzultácie v oblasti právnej formy podnikania a riešenia organizačných a personálnych problémov podnikov
   analýza činnosti a trhov pre podniky
   príprava podnikov a riadiacich pracovníkov na spoločné podnikanie so zahraničnými partnermi
   organizačná príprava a realizácia managerského vzdelávania
   určovanie trhovej ceny podnikov a spôsobilosti podnikov pres podnikanie v trhovom prostredí.
   poskytovanie marketingových informácií a podpora kontaktov medzi domácimi a zahraničnými podnikmi
   príprava a zakladanie investičných privatizačných fondov
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. František Bury , CSc. Prokopova 15 Bratislava
   Doc. Ing. František Lipták , DrSc. Za Sokolovňou 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Mravec Husova 522 Brezová pod Bradlom
   Doc. Ing. Dušan Pinka , CSc. Prokopa Veľkého 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.05.1991Nové obchodné meno:
   Inštitút managerského poradenstva - IMP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Za Sokolovňou 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie poradenských služieb vrátane zahraničných
   vypracúvanie rozvojových modelov podnikov
   tvorba študijných materiálov pre výcvik vedúcich pracovníkov
   konzultácie v oblasti právnej formy podnikania a riešenia organizačných a personálnych problémov podnikov
   analýza činnosti a trhov pre podniky
   príprava podnikov a riadiacich pracovníkov na spoločné podnikanie so zahraničnými partnermi
   organizačná príprava a realizácia managerského vzdelávania
   určovanie trhovej ceny podnikov a spôsobilosti podnikov pres podnikanie v trhovom prostredí.
   poskytovanie marketingových informácií a podpora kontaktov medzi domácimi a zahraničnými podnikmi
   príprava a zakladanie investičných privatizačných fondov
   Noví spoločníci:
   PhDr. František Bury , CSc. Prokopova 15 Bratislava
   Doc. Ing. František Lipták , DrSc. Za Sokolovňou 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Mravec Husova 522 Brezová pod Bradlom
   Doc. Ing. Dušan Pinka , CSc. Prokopa Veľkého 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia