Create Invoice

VONEX, družstvo pre výrobu, obchod a služby - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VONEX, družstvo pre výrobu, obchod a služby
Status Destroyed
PIN 00678198
Date create 13 April 1990
Company category Družstvo
Registered seat VONEX, družstvo pre výrobu, obchod a služby
Popradská 70
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00678198
 • Registered seat: VONEX, družstvo pre výrobu, obchod a služby, Popradská 70, Bratislava
 • Date create: 13 April 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.09.2006Zrušené obchodné meno:
   VONEX, družstvo pre výrobu, obchod a služby
   Zrušené sidlo:
   Popradská 70 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   propagácia, vč.prípravy a realizácie výstavných akcií, videotvorby a fotokopírovanie
   aplikácia výpočtovej techniky - projektovanie automatizovaných systémov, riadenia, tvorba programového vybavenia, nákup a predaj, organizácia a zabezpečovanie servísných a poradenských služieb v oblasti výpočtovej techniky
   poľnohospodárska živočíšna a rastlinná výroba vrátane chovu drobných zvierat a vtákov a pestovanie kvetov a okrasných drevín
   spracovanie poľnohospodárskych produktov
   technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby-organizácia a realizácia odborných, poradenských revíznych a sprostredkovateľských služieb, školení a kurzov
   stavebná činnosť vrátane búracích a výkopových prác
   výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textili, použitých výrobkov a druhotných surovín
   maloobchodná činnosť v rámci predmetu činnosti
   letecká aplikácia chemických prostriedkov
   sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   agentúrna umelecká činnosť
   aplikácia kancelárskej, tlačiarenskej a telefaxovej techniky - projektovanie, nákup a predaj, organizácia a zabezpečovanie servisných a poradenských služieb v oblasti kancelárskej, tlačiarenskej a telefaxovej techniky
   aplikácia fotografickej, kinematografickej,audiovizuálnej a videovizuálnej techniky - projektovanie, nákup a predaj, organizácia a zabezpečenie servisných a poradenských služieb v oblasti fotografickej, kinematografickej, audiovizuálnej a videovizuálnej techniky vrátane nosičov zvuku a obrazu
   nákup a predaj laboratornej a meračskej techniky
   nákup a predaj anorganických a organických chemikálií, zlúčenín a výrobkov z nich, výrobkov chemického priemyslu, kozmetických, tolaletných a čistiacich výrobkov, hnojív, barvív, pigmentov, lakov a tmelov
   výroba, nákup a predaj textilných, kožených a kožušinových materiálov a výrobkov z nich
   nákup, predaj, uskladnenie a distribúcia rastliných výrobkov, výrobkov potravinárského priemyslu, nápojov, liehových tekutín a tabakových výrobkov
   nákup a predaj hračiek, hier a športových potrieb
   nákup a predaj, servisné a poradenské služby umeleckých diel a zberateľských predmetov
   veľkoobchodná, nákupná, odbytová a zásobovacia činnosť v rámci predmetu činnosti
   tlač a vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a publikácií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alexander Zoller - predseda Blagoevova 8 Bratislava
   Ing. Jozef Rozboril Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Dušan Kmetóni - podpredseda Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Pavol Čalovka - člen Revúcka 8 Bratislava
   24.10.1991Nové sidlo:
   Popradská 70 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   aplikácia kancelárskej, tlačiarenskej a telefaxovej techniky - projektovanie, nákup a predaj, organizácia a zabezpečovanie servisných a poradenských služieb v oblasti kancelárskej, tlačiarenskej a telefaxovej techniky
   aplikácia fotografickej, kinematografickej,audiovizuálnej a videovizuálnej techniky - projektovanie, nákup a predaj, organizácia a zabezpečenie servisných a poradenských služieb v oblasti fotografickej, kinematografickej, audiovizuálnej a videovizuálnej techniky vrátane nosičov zvuku a obrazu
   nákup a predaj laboratornej a meračskej techniky
   nákup a predaj anorganických a organických chemikálií, zlúčenín a výrobkov z nich, výrobkov chemického priemyslu, kozmetických, tolaletných a čistiacich výrobkov, hnojív, barvív, pigmentov, lakov a tmelov
   výroba, nákup a predaj textilných, kožených a kožušinových materiálov a výrobkov z nich
   nákup, predaj, uskladnenie a distribúcia rastliných výrobkov, výrobkov potravinárského priemyslu, nápojov, liehových tekutín a tabakových výrobkov
   nákup a predaj hračiek, hier a športových potrieb
   nákup a predaj, servisné a poradenské služby umeleckých diel a zberateľských predmetov
   veľkoobchodná, nákupná, odbytová a zásobovacia činnosť v rámci predmetu činnosti
   tlač a vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Kmetóni - podpredseda Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Pavol Čalovka - člen Revúcka 8 Bratislava
   23.10.1991Zrušené sidlo:
   Revúcka 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Kmetóni Čsl.armády 33 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kriško - podpredseda Čičerinova 14 Bratislava
   13.04.1990Nové obchodné meno:
   VONEX, družstvo pre výrobu, obchod a služby
   Nové sidlo:
   Revúcka 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   propagácia, vč.prípravy a realizácie výstavných akcií, videotvorby a fotokopírovanie
   aplikácia výpočtovej techniky - projektovanie automatizovaných systémov, riadenia, tvorba programového vybavenia, nákup a predaj, organizácia a zabezpečovanie servísných a poradenských služieb v oblasti výpočtovej techniky
   poľnohospodárska živočíšna a rastlinná výroba vrátane chovu drobných zvierat a vtákov a pestovanie kvetov a okrasných drevín
   spracovanie poľnohospodárskych produktov
   technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby-organizácia a realizácia odborných, poradenských revíznych a sprostredkovateľských služieb, školení a kurzov
   stavebná činnosť vrátane búracích a výkopových prác
   výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textili, použitých výrobkov a druhotných surovín
   maloobchodná činnosť v rámci predmetu činnosti
   letecká aplikácia chemických prostriedkov
   sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   agentúrna umelecká činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Kmetóni Čsl.armády 33 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kriško - podpredseda Čičerinova 14 Bratislava
   Ing. Alexander Zoller - predseda Blagoevova 8 Bratislava
   Ing. Jozef Rozboril Hanulova 3 Bratislava