Create Invoice

GENEZIS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GENEZIS
Status Destroyed
PIN 00678538
TIN 2020830867
Date create 03 August 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat GENEZIS
Obchodná 9, P.O.BOX 224
81499
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00678538 TIN: 2020830867
 • Registered seat: GENEZIS, Obchodná 9, P.O.BOX 224, 81499, Bratislava
 • Date create: 03 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.01.2012Zrušené obchodné meno:
   GENEZIS, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Obchodná 9, P.O.BOX 224 Bratislava 814 99
   Zrušeny predmety činnosti:
   edičná činnosť
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   predaj nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Slivka Novomeského 32 Pezinok
   Vladimír Holán Vazovova 17 Bratislava
   Dušan Benický Planckova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Benický Planckova 4 Bratislava
   Vladimír Holán Vazovova 17 Bratislava
   28.09.1995Nové sidlo:
   Obchodná 9, P.O.BOX 224 Bratislava 814 99
   Nové predmety činnosti:
   edičná činnosť
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   predaj nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   Noví spoločníci:
   Dušan Benický Planckova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Benický Planckova 4 Bratislava
   Vladimír Holán Vazovova 17 Bratislava
   27.09.1995Zrušené sidlo:
   Baštová 4 Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií, materiálov a merkantilu všetkýchtematických skupín v slovenskom jazyku i cudzích jazykoch určených pre domáci trh i na vývoz do zahraničia. Ich veľkoobchodný a maloobchodný predaj. A ďalšie súvisiace činnosti, zamerané na efektívnu realizáciu predmetu činnosti a ekonomický rozvoj spol. s r.o..
   Sprostredkovateľská činnosť, obstarávanie služieb, obchodná činnosť so spotrebným tovarom a priemyselným artiklom, vývoz a dovoz vecí do zahraničia a ich dovoz zo zahraničia v sortimente podľa platných predpisov.
   Prenájom skladovacích a iných priestorov a zabezpečovanie súvisiacich činností a služieb podľa platných predpisov.
   Agentážna činnosť polygrafická činnosť, výroba a vydávanie gramoplatní a iných nosičov zvukových a obrazových záznamov v slovenskom a cudzích jazykoch, nadobúdanie vydavateľských práv všetkých druhov a nakladanie s nimi v zmysle platných predpisov.
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Benický Černého 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.08.1990Nové obchodné meno:
   GENEZIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Baštová 4 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií, materiálov a merkantilu všetkýchtematických skupín v slovenskom jazyku i cudzích jazykoch určených pre domáci trh i na vývoz do zahraničia. Ich veľkoobchodný a maloobchodný predaj. A ďalšie súvisiace činnosti, zamerané na efektívnu realizáciu predmetu činnosti a ekonomický rozvoj spol. s r.o..
   Sprostredkovateľská činnosť, obstarávanie služieb, obchodná činnosť so spotrebným tovarom a priemyselným artiklom, vývoz a dovoz vecí do zahraničia a ich dovoz zo zahraničia v sortimente podľa platných predpisov.
   Prenájom skladovacích a iných priestorov a zabezpečovanie súvisiacich činností a služieb podľa platných predpisov.
   Agentážna činnosť polygrafická činnosť, výroba a vydávanie gramoplatní a iných nosičov zvukových a obrazových záznamov v slovenskom a cudzích jazykoch, nadobúdanie vydavateľských práv všetkých druhov a nakladanie s nimi v zmysle platných predpisov.
   Noví spoločníci:
   Dušan Benický Černého 27 Bratislava
   Dušan Slivka Novomeského 32 Pezinok
   Vladimír Holán Vazovova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia