Create Invoice

Demetal, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Demetal, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00678643
Date create 01 May 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Demetal, štátny podnik
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00678643
 • Registered seat: Demetal, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 01 May 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.09.1999Zrušené obchodné meno:
   Demetal, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   účelne a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti na úseku deštrukcie stavebných objektov, oceľových konštrukcií a strojných zariadení, špeciálnych trhacích prác, ochrany povrchov na báze náterov a žiarového nástreku
   prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácií vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátnho plánu
   v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hopodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým pre stavebníctvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   09.09.1994Nové obchodné meno:
   Demetal, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   08.09.1994Zrušené obchodné meno:
   D E M E T A L , štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Štefan Kortiš - riaditeľ Ožvoldíkova 4 Bratislava
   01.05.1990Nové obchodné meno:
   D E M E T A L , štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   účelne a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti na úseku deštrukcie stavebných objektov, oceľových konštrukcií a strojných zariadení, špeciálnych trhacích prác, ochrany povrchov na báze náterov a žiarového nástreku
   prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácií vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátnho plánu
   v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hopodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým pre stavebníctvo
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Štefan Kortiš - riaditeľ Ožvoldíkova 4 Bratislava