Create Invoice

Pozemné stavby Bratislava, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Pozemné stavby Bratislava, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00678651
Date create 01 May 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Pozemné stavby Bratislava, štátny podnik
Bratislava
Contact Information
Email doprastav.export@nextra.sk
Website http://www.dpse.sk
Phone(s) +421244873466
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00678651
 • Registered seat: Pozemné stavby Bratislava, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 01 May 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.11.1996Zrušené obchodné meno:
   Pozemné stavby Bratislava, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   účelné a hospodársne uspokojovanie potrieb spoločnosti vv oblastiach výslavby, opráv a rekonštrukcií stavebných objektov v odbo- re pozemného staviteľstva, najmä v bytovej a občianskej výstavbe
   prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu
   v súlade so všeobecno záväznými právnymi predmismi podnik môže vykonávať ďalšie čin- nosti súvisiace so základným predmetom čin- nosti, ako aj inú hospodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým pre stavebníctvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavol Štofko Sedmokráskova 10 Bratislava
   01.05.1990Nové obchodné meno:
   Pozemné stavby Bratislava, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   účelné a hospodársne uspokojovanie potrieb spoločnosti vv oblastiach výslavby, opráv a rekonštrukcií stavebných objektov v odbo- re pozemného staviteľstva, najmä v bytovej a občianskej výstavbe
   prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu
   v súlade so všeobecno záväznými právnymi predmismi podnik môže vykonávať ďalšie čin- nosti súvisiace so základným predmetom čin- nosti, ako aj inú hospodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým pre stavebníctvo
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavol Štofko Sedmokráskova 10 Bratislava