Create Invoice

Atelier dopravných a inžinierskych projektov, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Atelier dopravných a inžinierskych projektov, š.p.
Status Destroyed
PIN 00678660
Date create 01 May 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Atelier dopravných a inžinierskych projektov, š.p.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00678660
 • Registered seat: Atelier dopravných a inžinierskych projektov, š.p., Bratislava
 • Date create: 01 May 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.07.1997Zrušené obchodné meno:
   Atelier dopravných a inžinierskych projektov, š.p.v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblastiach zabezpečovania projektovej dokumentácie, najmä dopravných stavieb a inžinierskych sietí.Prednostene plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať a´dalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj iné hospodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým pre stavebníctvo.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Rastislav Vallo Steinerova 17 Bratislava
   Ing Ivan Vavrovič - likvidátor Ružová dolina 12 Bratislava
   10.06.1992Nové obchodné meno:
   Atelier dopravných a inžinierskych projektov, š.p.v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ivan Vavrovič - likvidátor Ružová dolina 12 Bratislava
   09.06.1992Zrušené obchodné meno:
   Atelier dopravných a inžinierskych projektov, š.p.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.05.1990Nové obchodné meno:
   Atelier dopravných a inžinierskych projektov, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblastiach zabezpečovania projektovej dokumentácie, najmä dopravných stavieb a inžinierskych sietí.Prednostene plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať a´dalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj iné hospodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým pre stavebníctvo.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Rastislav Vallo Steinerova 17 Bratislava