Create Invoice

BRADLO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BRADLO
Status Destroyed
PIN 00678899
Date create 04 June 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat BRADLO
Nábrežie L. Svobodu 3
81103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00678899
 • Registered seat: BRADLO, Nábrežie L. Svobodu 3, 81103, Bratislava
 • Date create: 04 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.08.2004Zrušené obchodné meno:
   BRADLO, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Nábrežie L. Svobodu 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   management v obl. obchodu a vydavateľskej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Kot Hrdličkova 1 Bratislava
   Doc. Ing. František Lipták Za Sokolovňou 1 Bratislava
   Ing. Ján Longauer - predseda Záhradnícka 4 Bratislava
   RSDr. Andrej Nouška Sabinovská 9 Bratislava
   Prof. Ing. Ján Štefánek , CSc. Odbojárov 10 Bratislava
   22.09.1994Nové obchodné meno:
   BRADLO, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   management v obl. obchodu a vydavateľskej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Kot Hrdličkova 1 Bratislava
   Doc. Ing. František Lipták Za Sokolovňou 1 Bratislava
   Ing. Ján Longauer - predseda Záhradnícka 4 Bratislava
   RSDr. Andrej Nouška Sabinovská 9 Bratislava
   Prof. Ing. Ján Štefánek , CSc. Odbojárov 10 Bratislava
   21.09.1994Zrušené obchodné meno:
   Medzinárodná účastinná spoločnosť BRADLO, Internacional Publishing Company BRADLO
   Zrušeny predmety činnosti:
   edičná činnosť vo všetkých odboroch spoločenských vied
   prekladanie a vydávanie titulov špičkových zahraničných autorov vo všetkých odboroch spoločenských vied a s nimi hraničiacich disciplín
   pomoc tuzemským autorom rozvíjať vlastnú tvorivú aktivitu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Ján Bunčák - člen Haanova 6 Bratislava
   JUDr, Oldřiška Jarabincová - člen Ševčenkova 20 Bratislava
   Ing. Klemont Kačír - člen Púpavova 31 Bratislava
   Ing. Pavel Zemaník - generálny riaditeľ Trnava
   05.06.1992Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Ján Bunčák - člen Haanova 6 Bratislava
   JUDr, Oldřiška Jarabincová - člen Ševčenkova 20 Bratislava
   Ing. Klemont Kačír - člen Púpavova 31 Bratislava
   Ing. Pavel Zemaník - generálny riaditeľ Trnava
   04.06.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Gombík Šafárikovo nám. 2 Bratislava
   Ing. Jozef Holeček ČA 30 Bratislava
   JUDr. Ján Jarabica Ševčenkova 20 Bratislava
   Doc. Ing. Július Lipták , CSc. - generálny riaditeľ Fadruszova 1 Bratislava
   Ing. Ján Longauer - predseda Záhradnícka 4 Bratislava
   František Mana Košická 40 Bratislava
   RSDr. Andrej Nouška Sabinovská 9 Bratislava
   Ing. Ladislav Ondriš Schiffelova 19 Bratislava
   JUDr. Peter Potúček Líščie nivy 12 Bratislava
   Prof. Ing. Ján Štefánek , CSc. Odbojárov 10 Bratislava
   Ing. Antonín Zámečník Budovateľská 7 Bratislava
   04.06.1990Nové obchodné meno:
   Medzinárodná účastinná spoločnosť BRADLO, Internacional Publishing Company BRADLO
   Nové sidlo:
   Nábrežie L. Svobodu 3 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   edičná činnosť vo všetkých odboroch spoločenských vied
   prekladanie a vydávanie titulov špičkových zahraničných autorov vo všetkých odboroch spoločenských vied a s nimi hraničiacich disciplín
   pomoc tuzemským autorom rozvíjať vlastnú tvorivú aktivitu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Gombík Šafárikovo nám. 2 Bratislava
   Ing. Jozef Holeček ČA 30 Bratislava
   JUDr. Ján Jarabica Ševčenkova 20 Bratislava
   Doc. Ing. Július Lipták , CSc. - generálny riaditeľ Fadruszova 1 Bratislava
   Ing. Ján Longauer - predseda Záhradnícka 4 Bratislava
   František Mana Košická 40 Bratislava
   RSDr. Andrej Nouška Sabinovská 9 Bratislava
   Ing. Ladislav Ondriš Schiffelova 19 Bratislava
   JUDr. Peter Potúček Líščie nivy 12 Bratislava
   Prof. Ing. Ján Štefánek , CSc. Odbojárov 10 Bratislava
   Ing. Antonín Zámečník Budovateľská 7 Bratislava