Create Invoice

MEDIAL, družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MEDIAL, družstvo
PIN 00679143
TIN 2020327749
VAT number SK2020327749
Date create 10 May 1990
Company category Družstvo
Registered seat MEDIAL, družstvo
Haanova 12/B
85104
Bratislava
Financial information
Sales and income 718 339 €
Profit 149 490 €
Contact Information
Phone(s) 0253416233
Fax(es) 0253416822
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 11,198,474
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 8,166,811
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 5,408,236
A.II.1. Land (031) - /092A/ 195,581
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 5,186,312
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 11,358
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 14,985
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 2,758,575
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,133,132
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 14,535
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 332
7. Debt securities and other long-term financial assets (065A, 069A,06XA) - /096A/ 610,576
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,028,842
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 197
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 197
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 2,436,951
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 2,436,951
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 199,145
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 4,589
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,589
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 194,556
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 55,081
2. Short-term financial assets without short-term financial assets in affiliated entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 55,081
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 337,468
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 585
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 336,883
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,821
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,821
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 11,198,474
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,922,451
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 3,000,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 3,000,000
A.III. Other capital funds (413) 668,475
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,500,000
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,500,000
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 1,833,000
2. Other funds (427, 42X) 1,833,000
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 987,004
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 987,004
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 784,482
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 862,359
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -77,877
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 149,490
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,212,926
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 188,519
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 13,259
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 13,259
9. Liabilities from social fund (472) 656
12. Deferred tax liability (481A) 174,604
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 1,769,680
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 30,318
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 6,075
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,075
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,758
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 981
7. Liabilities from social insurance (336) 3,689
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,770
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,045
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,129
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,064
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,065
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 221,280
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 63,097
4. Deferred income short-term (384A) 63,097
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 717,913
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 718,339
III. Revenues from sale of services (602, 606) 717,913
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 426
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 564,342
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 73,662
D. Services (účtová group of 51) 95,238
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 155,608
E.1. Wages and salaries (521, 522) 120,897
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 31,978
4. Social expenses (527, 528) 2,733
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 12,937
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 216,292
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 216,292
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 302
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,303
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 153,997
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 549,013
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 312,234
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 231,699
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 39,079
3. Other income from securities and shares (665A) 39,079
X. Proceeds from short-term financial assets total (r. 36 to r. 38) 4,400
3. Other income from short-term financial assets (666A) 4,400
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 36,255
2. Other interest income (662A) 36,255
XIII. Income from the revaluation of securities and income from derivative transactions (664, 667) 801
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 278,186
K. Sold securities and shares (561) 231,638
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 38,470
2. Other expense (562A) 38,470
O. Exchange rate losses (563) 925
P. The cost of revaluation of securities and the cost of derivative operations (564, 567) 505
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 6,648
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 34,048
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 188,045
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 38,555
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,411
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 37,144
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 149,490
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00679143 TIN: 2020327749 VAT number: SK2020327749
 • Registered seat: MEDIAL, družstvo, Haanova 12/B, 85104, Bratislava
 • Date create: 10 May 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Uberal predseda Brančská 3 Bratislava 851 05 03.06.2002
  JUDr. Ondrej Štrigner podpredseda Most pri Bratislave 900 46 03.06.2002
  Ľuboš Sedlák Ľuda Zúbka 19 Bratislava 841 01 29.01.2004
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.10.2013Nové sidlo:
   Haanova 12/B Bratislava 851 04
   09.10.2013Zrušené sidlo:
   Haanova 10/a Bratislava 851 04
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Sedlák Ľuda Zúbka 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.01.2004
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Plavecká - podpredseda predstavenstva Hontianska 6 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 03.06.2002 Skončenie funkcie: 29.01.2004
   27.11.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   upratovacie práce
   prenájom strojov a prístrojov
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   26.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   revízie a opravy plynových zariadení
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektovanie elektrických zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   24.09.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Uberal - predseda predstavenstva Brančská 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 03.06.2002
   JUDr. Ondrej Štrigner - podpredseda predstavenstva Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 03.06.2002
   Helena Plavecká - podpredseda predstavenstva Hontianska 6 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 03.06.2002 Skončenie funkcie: 29.01.2004
   23.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Kolík - predseda Radvanská 21 Bratislava 811 01
   JUDr. Ondrej Štrigner - podpredseda 157 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava
   25.07.1997Nové obchodné meno:
   MEDIAL, družstvo
   Nové sidlo:
   Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kolík - predseda Radvanská 21 Bratislava 811 01
   JUDr. Ondrej Štrigner - podpredseda 157 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava
   24.07.1997Zrušené obchodné meno:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov
   Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kolík - podpredseda Drotárska cesta 43 Bratislava
   Július Kováč - predseda Školská 8 Malinovo
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava
   17.03.1994Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového fondu
   03.01.1994Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení
   staviteľ
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   elektroinštalácie
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   vedenie účtovnej a ekonomickej evidencie
   sprostredkovanie služieb
   revízie a opravy plynových zariadení
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektovanie elektrických zariadení
   02.01.1994Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   staviteľ
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   29.09.1993Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   staviteľ
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   28.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   šitie paplónov, detských perových súprav
   čistenie peria, záclon, závesov
   stavebné opravárske a údržbárske práce
   oprava šijacích strojov
   výroba bytových doplnkov z dreva
   obchodná činnosť.
   výroba a servis elektronických zariadení
   výroba a distribúcia televíznych programov a reklám
   sprostredkovateľské služby
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu okrem tovaru na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie.
   montáž zabepečovacích zariadení a ich projektovanie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.05.1990Nové obchodné meno:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   šitie paplónov, detských perových súprav
   čistenie peria, záclon, závesov
   stavebné opravárske a údržbárske práce
   oprava šijacích strojov
   výroba bytových doplnkov z dreva
   obchodná činnosť.
   výroba a servis elektronických zariadení
   výroba a distribúcia televíznych programov a reklám
   sprostredkovateľské služby
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu okrem tovaru na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie.
   montáž zabepečovacích zariadení a ich projektovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Kolík - podpredseda Drotárska cesta 43 Bratislava
   Július Kováč - predseda Školská 8 Malinovo
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava