Create Invoice

UNIPROJEKT SD - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name UNIPROJEKT SD
PIN 00679224
TIN 2020924499
Date create 12 June 1990
Company category Družstvo
Registered seat UNIPROJEKT SD
Źukovova 32
85101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00679224 TIN: 2020924499
 • Registered seat: UNIPROJEKT SD, Źukovova 32, 85101, Bratislava
 • Date create: 12 June 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing.arch. Dušan Boháč, CSc. predseda Teslova 32 Bratislava 12.06.1990
  Ing.arch. Ivan Kočan Vazovova 15 Bratislava 12.06.1990
  Akad.arch. František Vraniak podpredseda Žukovova 32 Bratislava 12.06.1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.06.1990Nové obchodné meno:
   UNIPROJEKT SD
   Nové sidlo:
   Źukovova 32 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   1. Projektovanie dokumentácie v rozsahu Zákona 50 Vyhlášky č. 5/87 Zb. a/ územno-plánovacej dokumentácie, urbanistických štúdií b/ spracovanie predprojektovej dokumentácie stavieb, architektonických objemových štúdií c/ vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb na úrovni úvodných projektov, vykonávacích projektov, jednostupňových projektov a vypracovanie dielčej dokumentácie v rámci technickej pomoci investorom d/ interierovej tvorby a vypracovanie výrobnej dokumentácie interierových prvkov
   2. Inžinierska činnosť-poskytovanie konzultácií v oblasti investičnej činnosti
   3. Prieskumnú a meračskú činnosť pre potreby investorských podkladov pre projektovú činnosť, t.j. zameranie a vyhotovenie skutkových stavov objektov, resp. areálov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.arch. Dušan Boháč , CSc. - predseda Teslova 32 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Kočan Vazovova 15 Bratislava
   Akad.arch. František Vraniak - podpredseda Žukovova 32 Bratislava