Create Invoice

FORTUNA PRINT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FORTUNA PRINT
Status Destroyed
PIN 00679542
Date create 16 May 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat FORTUNA PRINT
Viktorínova 1
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00679542
 • Registered seat: FORTUNA PRINT, Viktorínova 1, Bratislava
 • Date create: 16 May 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.01.1998Zrušené obchodné meno:
   "FORTUNA PRINT-spol. s r.o."
   Zrušené sidlo:
   Viktorínova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, sprostredkovateľská a obstaravateľská činnosť v oblasti polygrafie a vydavateľstva
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Bierman Líščie Nivy 12 Bratislava
   Ing. František Hanus Bajanova 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Bierman Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava 821 08
   02.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Karol Bierman Líščie Nivy 12 Bratislava
   Ing. František Hanus Bajanova 36 Bratislava
   01.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Bierman Líščie Nivy 12 Bratislava
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava
   21.11.1994Nové predmety činnosti:
   poradenská, sprostredkovateľská a obstaravateľská činnosť v oblasti polygrafie a vydavateľstva
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Bierman Líščie Nivy 12 Bratislava
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Bierman Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava 821 08
   20.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   vytváranie dramaturgicky ucelených programov audiovizuálnych a filmových diel, ktorých súčasťou sú živé interpretačné vystúpenia ich šírenie, ako aj sprostredkovanie šírenia týchto programov
   obstarávateľská činnosť pre československé právnické a fyzické osoby v oblasti polygrafického a filmového priemyslu, ako aj knižných vydavateľstiev a vydavateľov akýchkoľvek polygrafických výrobkov
   tvorba a výroba hraných publicistických, dokumentárnych, populárno-vedeckých, náučno-technických, animovaných filmov, videofimov a iných audiovizuálnych programov, všetkých druhov a metráže, vyrobených akoukoľvek technológiou, včítane laboratórneho a technického spacovania, rozmnožovania, archivovania a dokumentácie
   tlač, redakcia, vydávanie, inzercia distribúcia, predaj periodických a neperiodických publikácií
   poradenská a sprostredkovateľská služba tlačiarňam a vydavateľstvám
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Bierman Líščie Nivy 12 Bratislava
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.05.1992Nové predmety činnosti:
   vytváranie dramaturgicky ucelených programov audiovizuálnych a filmových diel, ktorých súčasťou sú živé interpretačné vystúpenia ich šírenie, ako aj sprostredkovanie šírenia týchto programov
   obstarávateľská činnosť pre československé právnické a fyzické osoby v oblasti polygrafického a filmového priemyslu, ako aj knižných vydavateľstiev a vydavateľov akýchkoľvek polygrafických výrobkov
   tvorba a výroba hraných publicistických, dokumentárnych, populárno-vedeckých, náučno-technických, animovaných filmov, videofimov a iných audiovizuálnych programov, všetkých druhov a metráže, vyrobených akoukoľvek technológiou, včítane laboratórneho a technického spacovania, rozmnožovania, archivovania a dokumentácie
   tlač, redakcia, vydávanie, inzercia distribúcia, predaj periodických a neperiodických publikácií
   poradenská a sprostredkovateľská služba tlačiarňam a vydavateľstvám
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Bierman Líščie Nivy 12 Bratislava
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.05.1992Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť pre československé právnické a fyzické osoby v oblasti polygrafického a filmolvého priemyslu, ako aj knižných vydavateľstiev a vydavateľov akýchkoľvek polygrafických výrobkov.
   vytváranie dramturgicky ucelených programov audiovizuálnych a filmových diel, ktorých súčasťou sú živé interpretačné vystúpenia ich šírenie, ako aj sprostredkovanie šírenia týchto programov
   tvorba a výroba hraných, publicistických, dokumentárnych, populárno-vedeckých, náučnotechnických, animonovaných filmov, videofilmov a iných audiovizuálnych programov, všetkých druhov a metráže, vyrobených akoukoľvek technológiou, včítane laboratórneho a technického spracovania, rozmnožovania, archivovania a dokumentácie
   tlač, redakcia, vydávanie, inzercia, distribúcia, predaj periodických a neperiodických publikácií
   poradenská a sprostredkovateľská služba tlačiarňam a vydavateľstvám
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Bierman Líščie Nivy 12 Bratislava
   Dr. Ingrid Blaškovičová Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.05.1990Nové obchodné meno:
   "FORTUNA PRINT-spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Viktorínova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť pre československé právnické a fyzické osoby v oblasti polygrafického a filmolvého priemyslu, ako aj knižných vydavateľstiev a vydavateľov akýchkoľvek polygrafických výrobkov.
   vytváranie dramturgicky ucelených programov audiovizuálnych a filmových diel, ktorých súčasťou sú živé interpretačné vystúpenia ich šírenie, ako aj sprostredkovanie šírenia týchto programov
   tvorba a výroba hraných, publicistických, dokumentárnych, populárno-vedeckých, náučnotechnických, animonovaných filmov, videofilmov a iných audiovizuálnych programov, všetkých druhov a metráže, vyrobených akoukoľvek technológiou, včítane laboratórneho a technického spracovania, rozmnožovania, archivovania a dokumentácie
   tlač, redakcia, vydávanie, inzercia, distribúcia, predaj periodických a neperiodických publikácií
   poradenská a sprostredkovateľská služba tlačiarňam a vydavateľstvám
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Bierman Líščie Nivy 12 Bratislava
   Dr. Ingrid Blaškovičová Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia