Create Invoice

Poľnohospodárske stavby, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Poľnohospodárske stavby, š.p.
Status Destroyed
PIN 00679640
Date create 13 July 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Poľnohospodárske stavby, š.p.
Bratislava
Contact Information
Email uh@savba.sk
Website http://www.ih.savba.sk
Phone(s) +421244259404
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00679640
 • Registered seat: Poľnohospodárske stavby, š.p., Bratislava
 • Date create: 13 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.12.1996Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske stavby, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   realizácia investičnej a experimentálnej výstavby a ostatných stavebných prác, v pozemnom, inžinierskom, priemyselnom a vodnom staviteľstve dodávkami stavebných prác, stavebnej časti stavby, rekonštrukcií a opráv, najmä v rezorte PVŽ SR
   výroba: prefabrikovaných dielcov a betónovej zmesi, stavebných zámočníckych výrobkov a výrobkov spotrebného charakteru, stolárskych výrobkov a konštrukcií
   vykonávanie : oprávstavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov, vrátane výrobynáhradných dielov a súčiastok, dopravnej činnosti, revízií vybraných technických zariadení, projektovej a inžinierskej činnosti
   poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
   opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
   opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov, cestná nákladná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Oskar Hason - riaditeľ K.Adlera 32 Bratislava
   07.03.1994Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov, cestná nákladná doprava
   14.05.1993Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
   19.12.1990Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
   13.07.1990Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske stavby, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   realizácia investičnej a experimentálnej výstavby a ostatných stavebných prác, v pozemnom, inžinierskom, priemyselnom a vodnom staviteľstve dodávkami stavebných prác, stavebnej časti stavby, rekonštrukcií a opráv, najmä v rezorte PVŽ SR
   výroba: prefabrikovaných dielcov a betónovej zmesi, stavebných zámočníckych výrobkov a výrobkov spotrebného charakteru, stolárskych výrobkov a konštrukcií
   vykonávanie : oprávstavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov, vrátane výrobynáhradných dielov a súčiastok, dopravnej činnosti, revízií vybraných technických zariadení, projektovej a inžinierskej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Oskar Hason - riaditeľ K.Adlera 32 Bratislava