Create Invoice

B O C C A C C I O družstvo výroby a služieb - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name B O C C A C C I O družstvo výroby a služieb
Status Destroyed
PIN 00679691
Date create 05 October 1990
Company category Družstvo
Registered seat B O C C A C C I O družstvo výroby a služieb
Fedinova 6/33
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00679691
 • Registered seat: B O C C A C C I O družstvo výroby a služieb, Fedinova 6/33, Bratislava
 • Date create: 05 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.10.2004Zrušené obchodné meno:
   B O C C A C C I O družstvo výroby a služieb
   Zrušené sidlo:
   Fedinova 6/33 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   rozširovanie a skvalitňovanie ponuky v oblasti spoločenského a kultúrneho vyžitia obyvateľov mesta a návštevníkov a to vlastnou agentúrnou činnosťou a v spolupráci s domácimi partnermi
   zabezpečovanie materiálno-technického vybavenia discoték, koncertov a iných predstavení, výroby atypických konštrukcií, osvetlovacích parkov a ďalších potrebných prostriedkov a ich montáž
   vlastné dekoratívne a čalúnicke práce na vybavení scén a spoločenských priestorov
   zabezpečovanie propagácie a verejnej informovanosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Stračiak - predseda Fedinova 6 Bratislava
   Jozef Neština - podpredseda 210 Gáň
   Ing. Vladimír Haršányi - člen Rybalkova 18 Bratislava
   Štefan Planieta - člen 1052 Trstená - Západ
   Oľga Ambrušová - člen Clementisove sady Galanta
   05.10.1990Nové obchodné meno:
   B O C C A C C I O družstvo výroby a služieb
   Nové sidlo:
   Fedinova 6/33 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   rozširovanie a skvalitňovanie ponuky v oblasti spoločenského a kultúrneho vyžitia obyvateľov mesta a návštevníkov a to vlastnou agentúrnou činnosťou a v spolupráci s domácimi partnermi
   zabezpečovanie materiálno-technického vybavenia discoték, koncertov a iných predstavení, výroby atypických konštrukcií, osvetlovacích parkov a ďalších potrebných prostriedkov a ich montáž
   vlastné dekoratívne a čalúnicke práce na vybavení scén a spoločenských priestorov
   zabezpečovanie propagácie a verejnej informovanosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Stračiak - predseda Fedinova 6 Bratislava
   Jozef Neština - podpredseda 210 Gáň
   Ing. Vladimír Haršányi - člen Rybalkova 18 Bratislava
   Štefan Planieta - člen 1052 Trstená - Západ
   Oľga Ambrušová - člen Clementisove sady Galanta