Create Invoice

A G R O F A R M A - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name A G R O F A R M A
Status Destroyed
PIN 00679747
Date create 23 May 1990
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Registered seat A G R O F A R M A
Súťažná 18
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00679747
 • Registered seat: A G R O F A R M A, Súťažná 18, 82108, Bratislava
 • Date create: 23 May 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.05.2006Zrušené obchodné meno:
   A G R O F A R M A, v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Súťažná 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   pestovanie, zber a spracovanie rastlinnej produkcie, spracovanie poľnohospodárskej živočíšnej produkcie pokrokovými metódami biotechnológie spojené s predajom a nákupom vstupných a výstupných produktov na území ČSFR a v zahraničí
   prevádzkovanie kúpeľov a športovorehabilitačných zariadení spojené s aplikáciou liečivých účinkov rastlinnej a živočíšnej produkcie
   prevádzkovanie služieb údržbárskych, maliarskonatieračských, sklenárskych, zámočníckych a kovovýroby
   nákup. predaj a sprostredkovanie obchodu v oblasti spotrebného, potravinárskeho a krmovinárskeho priemyslu, vrátane zahranično-obchodnej činnosti mimo komodít vyžadujúcich povolenie FMF a FMZO
   prevádzkovanie pohostinských zariadení
   predaj priemyselného tovaru v oblasti spojov a dopravy
   Zrušeny spoločníci:
   Mikuláš Rybjanský Bukovčana 26 Bratislava
   Ing. Dušan Lukáč Jeremenkova 20 Bratislava
   Ing. Július Geleta 84 Kostolište
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   10.02.1992Nové sidlo:
   Súťažná 18 Bratislava 821 08
   09.02.1992Zrušené sidlo:
   Račianska 72 Bratislava
   31.05.1991Nové sidlo:
   Račianska 72 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   pestovanie, zber a spracovanie rastlinnej produkcie, spracovanie poľnohospodárskej živočíšnej produkcie pokrokovými metódami biotechnológie spojené s predajom a nákupom vstupných a výstupných produktov na území ČSFR a v zahraničí
   prevádzkovanie kúpeľov a športovorehabilitačných zariadení spojené s aplikáciou liečivých účinkov rastlinnej a živočíšnej produkcie
   prevádzkovanie služieb údržbárskych, maliarskonatieračských, sklenárskych, zámočníckych a kovovýroby
   nákup. predaj a sprostredkovanie obchodu v oblasti spotrebného, potravinárskeho a krmovinárskeho priemyslu, vrátane zahranično-obchodnej činnosti mimo komodít vyžadujúcich povolenie FMF a FMZO
   prevádzkovanie pohostinských zariadení
   predaj priemyselného tovaru v oblasti spojov a dopravy
   30.05.1991Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   spracovanie netradičných druhov rastlín, druhotných surovín a zároveň zabezpečenie ich predaja do rôznych sfér. Ich využitie bude predovšetkým v potravinárskom a krmovinárskom priemysle. Podľa pôvodných zámerov za účelom zceloročnenia podnikateľskej činnosti a racionálneho využitia jednotlivých prevádzok, údržbárskych dielní a iných základných prostriedkov bude vzkonávať ako vedľajšiu činnosť rôzne opravárenské služby pre obyvateľstvo, štátny a súkromný sektor v oblasti zámočníctva, sklenárstva a pod.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Obadal Tupolevova 10 Bratislava
   23.05.1990Nové obchodné meno:
   A G R O F A R M A, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie netradičných druhov rastlín, druhotných surovín a zároveň zabezpečenie ich predaja do rôznych sfér. Ich využitie bude predovšetkým v potravinárskom a krmovinárskom priemysle. Podľa pôvodných zámerov za účelom zceloročnenia podnikateľskej činnosti a racionálneho využitia jednotlivých prevádzok, údržbárskych dielní a iných základných prostriedkov bude vzkonávať ako vedľajšiu činnosť rôzne opravárenské služby pre obyvateľstvo, štátny a súkromný sektor v oblasti zámočníctva, sklenárstva a pod.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Obadal Tupolevova 10 Bratislava
   Mikuláš Rybjanský Bukovčana 26 Bratislava
   Ing. Dušan Lukáč Jeremenkova 20 Bratislava
   Ing. Július Geleta 84 Kostolište
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci