Create Invoice

ARTISAN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ARTISAN
PIN 00679801
TIN 2020831153
Date create 08 June 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ARTISAN
Vajanského nábr. 15/c
81102
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 200 €
Profit -276 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,102
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,102
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,102
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,102
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,102
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -172,519
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -205,437
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -205,437
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -276
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 173,621
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 33
9. Liabilities from social fund (472) 33
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 173,588
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 173,104
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173,104
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 484
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,200
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,200
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,200
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,992
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,992
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 208
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 208
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 208
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 484
R.1. Income tax expense current (591, 595) 484
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -276
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4262820.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00679801 TIN: 2020831153
 • Registered seat: ARTISAN, Vajanského nábr. 15/c, 81102, Bratislava
 • Date create: 08 June 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Gabriel Herczeg predseda Nám. SNP 17 Bratislava 08.06.1990
  Jozef Herczeg člen nám. SNP 17 Bratislava 22.05.1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Chlebiš nám. Hraničiarov 5 Bratislava
   22.05.1995Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Herczeg - člen nám. SNP 17 Bratislava
   21.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Lea Bátorová Februárového víťazstva 93 Bratislava
   27.06.1994Nové obchodné meno:
   ARTISAN, a.s.
   Nové sidlo:
   Vajanského nábr. 15/c Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a ubytovacie služby
   obchod so starožitnosťami
   zmenárenská činnosť
   26.06.1994Zrušené obchodné meno:
   ARTISAN, ú.s.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj štýlového nábytku a bytových doplnkov
   galerijná činnosť spojené s predajom
   nákup a predaj starožitností
   aukčná činnosť
   nákup a predaj lesných plodov a drobného ovocia
   výroba a predaj vína
   ubytovacie a stravovacie služby
   práce umelecko-remeselné a práce výtvarnej povahy
   04.09.1990Nové predmety činnosti:
   ubytovacie a stravovacie služby
   práce umelecko-remeselné a práce výtvarnej povahy
   08.06.1990Nové obchodné meno:
   ARTISAN, ú.s.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj štýlového nábytku a bytových doplnkov
   galerijná činnosť spojené s predajom
   nákup a predaj starožitností
   aukčná činnosť
   nákup a predaj lesných plodov a drobného ovocia
   výroba a predaj vína
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Gabriel Herczeg - predseda predstavenstva Nám. SNP 17 Bratislava
   Lea Bátorová Februárového víťazstva 93 Bratislava
   JUDr. Miroslav Chlebiš nám. Hraničiarov 5 Bratislava