Create Invoice

EDICO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EDICO
Status Destroyed
PIN 00680044
Date create 23 August 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat EDICO
Kopčianska 65
85101
Bratislava
Contact Information
Phone(s) +421263811816
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00680044
 • Registered seat: EDICO, Kopčianska 65, 85101, Bratislava
 • Date create: 23 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.03.1999Zrušené obchodné meno:
   EDICO, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   medzinárodná cestná nákladná doprava
   analýza a riešenie negatívnych vplyvov z titulu dopravy - uzavretie ekologického reťazca, ekologické štúdie a posudky
   inžinierska činnosť v doprave
   geodetické práce okrem prác oprávneného inžiniera a zodpovedného geodeta
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   projektová činnosť v odbore dopravné a dopravno-inžinierske stavby, stavby občianskej vybavenosti, ekologické stavby
   inžinierske a konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky a vzdelávacia činnosť
   poradenské služby v oblasti High-tech a know-how
   poskytovanie softwaru
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti dopravy
   poradenské služby v oblasti zasielateľstva
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Boris Dziuban - podpredseda predstavenstva Rozvodná 15 Bratislava
   Ing. Karol Fajnor - predseda predstavenstva Lietavská 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Pozník - člen Ľubovnianska 2 Bratislava
   Ing. Roman Rymarenko - člen Strečnianska 16 Bratislava
   Ing. Katarína Šilanová - člen Jasovská 6 Bratislava
   30.05.1996Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Boris Dziuban - podpredseda predstavenstva Rozvodná 15 Bratislava
   Ing. Karol Fajnor - predseda predstavenstva Lietavská 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Pozník - člen Ľubovnianska 2 Bratislava
   Ing. Roman Rymarenko - člen Strečnianska 16 Bratislava
   Ing. Katarína Šilanová - člen Jasovská 6 Bratislava
   29.05.1996Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 99
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Fajnor - člen - riaditeľ Znievska 23 Bratislava
   Ing. Helena Gajdošová - člen Kuklovská 49 Bratislava
   JUDr. Janka Hazlingerová - predseda predstavenstva Čapkova 8 Bratislava
   Dr. Ján Rady - podpredseda Drusbergstrasse 65 Zürich Švajčiarsko
   13.04.1993Nové obchodné meno:
   EDICO, a.s.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 99
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   medzinárodná cestná nákladná doprava
   analýza a riešenie negatívnych vplyvov z titulu dopravy - uzavretie ekologického reťazca, ekologické štúdie a posudky
   inžinierska činnosť v doprave
   geodetické práce okrem prác oprávneného inžiniera a zodpovedného geodeta
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   projektová činnosť v odbore dopravné a dopravno-inžinierske stavby, stavby občianskej vybavenosti, ekologické stavby
   inžinierske a konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky a vzdelávacia činnosť
   poradenské služby v oblasti High-tech a know-how
   poskytovanie softwaru
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti dopravy
   poradenské služby v oblasti zasielateľstva
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Fajnor - člen - riaditeľ Znievska 23 Bratislava
   Ing. Helena Gajdošová - člen Kuklovská 49 Bratislava
   12.04.1993Zrušené obchodné meno:
   EDICO, ú.s.
   Zrušené sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava 852 99
   Zrušeny predmety činnosti:
   analýza a riešenie negatívnych vplyvov z titulu dopravy - uzavretie dopravno-ekologického reťazca, ekologické projekty
   komplexná dopravno-inžinierska a geodetická činnosť
   komplexná projektová a inžinierska činnosť
   inžinierske a konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky a vzdelávacia činnosť
   služby v oblasti High-tech a know-how
   výroba účelových a nedostatkových tovarov a zariadení
   výskumno-vývojová činnosť
   publikačno-vydavateľská činnosť
   zasielateľské služby
   obchodná činnosť
   poskytovanie komplexných služieb účastinárom
   Zahranično-obchodná činnosť povolená rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pod č.j. 660/13/90, Registr.č. : 08001150 zo dňa 30.8.1990 v tomto rozsahu:
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie a na účet čs. osôb v oblasti vývozu a dovozu podľa príloh č. 1 a 2, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia
   vývoz vecí z vlastnej výroby podľa prílohy č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie podľa prílohy č. 2, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia
   vývoz a dovoz vecí podľa príloh č. 1 a 2, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia k výkonu zahranično-obchodnej činnosti podľa bodu 1 rozsahu tohoto povolenia
   poskytovanie služieb zahraničným osobám v zahraničí formou projektovej a inžinierskej činnosti
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou prenájmu geodetických zariadení, výpočtovej a meracej techniky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Fajnor - riaditeľ Žukovova 47 Bratislava
   Ing. Marta Hollá - člen Nejedlého 14 Bratislava
   23.08.1990Nové obchodné meno:
   EDICO, ú.s.
   Nové sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava 852 99
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   analýza a riešenie negatívnych vplyvov z titulu dopravy - uzavretie dopravno-ekologického reťazca, ekologické projekty
   komplexná dopravno-inžinierska a geodetická činnosť
   komplexná projektová a inžinierska činnosť
   inžinierske a konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky a vzdelávacia činnosť
   služby v oblasti High-tech a know-how
   výroba účelových a nedostatkových tovarov a zariadení
   výskumno-vývojová činnosť
   publikačno-vydavateľská činnosť
   zasielateľské služby
   obchodná činnosť
   poskytovanie komplexných služieb účastinárom
   Zahranično-obchodná činnosť povolená rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pod č.j. 660/13/90, Registr.č. : 08001150 zo dňa 30.8.1990 v tomto rozsahu:
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie a na účet čs. osôb v oblasti vývozu a dovozu podľa príloh č. 1 a 2, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia
   vývoz vecí z vlastnej výroby podľa prílohy č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie podľa prílohy č. 2, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia
   vývoz a dovoz vecí podľa príloh č. 1 a 2, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia k výkonu zahranično-obchodnej činnosti podľa bodu 1 rozsahu tohoto povolenia
   poskytovanie služieb zahraničným osobám v zahraničí formou projektovej a inžinierskej činnosti
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou prenájmu geodetických zariadení, výpočtovej a meracej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Fajnor - riaditeľ Žukovova 47 Bratislava
   JUDr. Janka Hazlingerová - predseda predstavenstva Čapkova 8 Bratislava
   Ing. Marta Hollá - člen Nejedlého 14 Bratislava
   Dr. Ján Rady - podpredseda Drusbergstrasse 65 Zürich Švajčiarsko