Create Invoice

PRO - LINEA projektový ateliér š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PRO - LINEA projektový ateliér š.p.
Status Destroyed
PIN 00680168
Date create 01 July 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat PRO - LINEA projektový ateliér š.p.
Urxova 1
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00680168
 • Registered seat: PRO - LINEA projektový ateliér š.p., Urxova 1, Bratislava
 • Date create: 01 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   PRO - LINEA projektový ateliér š.p.
   Zrušené sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb včítane príslušných predpisov vo funkcii generálneho projektanta a územno-plánovacej dokumentácie v zmysle vyhl. č. 43/90 Zb. o projektovej príprave stavieb
   spracovanie typizačných, normalizačných a rozvojových prác v oblasti investičnej výstavby, včítane experimentálneho overovania vo výrobe
   spracovanie ďalších prípravných a projektových dokumentácií stavieb
   poskytovanie technických prieskumných prác a informačných služieb v oblasti predprojektovej prípravy a v období realizácie a prevádzky stavieb
   vykonávanie prác plánografických, fotodokumentačných a mlodelárskych v súvislosti s projektovou dokumentáciou
   určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem v oblasti cien
   v súlade so všeobecne záväznými právnymi prrdpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.akad.arch. Fedor Minárik - riaditeľ Pražská 37 Bratislava
   01.07.1990Nové obchodné meno:
   PRO - LINEA projektový ateliér š.p.
   Nové sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb včítane príslušných predpisov vo funkcii generálneho projektanta a územno-plánovacej dokumentácie v zmysle vyhl. č. 43/90 Zb. o projektovej príprave stavieb
   spracovanie typizačných, normalizačných a rozvojových prác v oblasti investičnej výstavby, včítane experimentálneho overovania vo výrobe
   spracovanie ďalších prípravných a projektových dokumentácií stavieb
   poskytovanie technických prieskumných prác a informačných služieb v oblasti predprojektovej prípravy a v období realizácie a prevádzky stavieb
   vykonávanie prác plánografických, fotodokumentačných a mlodelárskych v súvislosti s projektovou dokumentáciou
   určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem v oblasti cien
   v súlade so všeobecne záväznými právnymi prrdpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.akad.arch. Fedor Minárik - riaditeľ Pražská 37 Bratislava