Create Invoice

Česko-slovenský inštitút prosperity - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Česko-slovenský inštitút prosperity
Status Destroyed
PIN 00680257
Date create 18 June 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Česko-slovenský inštitút prosperity
Stromová 13
83319
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00680257
 • Registered seat: Česko-slovenský inštitút prosperity, Stromová 13, 83319, Bratislava
 • Date create: 18 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.09.1999Zrušené obchodné meno:
   Česko-slovenský inštitút prosperity, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 833 19
   Zrušeny predmety činnosti:
   formou poradenskej a konzultačnej činnosti
   formou sprostredkovania v oblasti dovozu a vývozu vecí a v oblasti poskytovania a prijímania služieb
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami
   v oblasti dovozu a vývozu vecí a v oblasti poskytovania a prijímania služieb
   dovoz, vývoz, sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku a zahraničí s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   pôsobnosť v oblasti turistického ruchu
   výkony inžinierskych činností (investorských a dodávateľských) pri navrhovaní riešení a výstavbe ekologických systémov, najmä v oblasti čistiarní odpadových vôd
   výkony inžinierskych činností v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov (bytových, občianskych, priemyselných) a technologických procesov
   výkon dodávateľských funkcií v stavebnej činnosti
   výkonn prednáškovej a školiacej činnosti v oblasti rekvalifikácie pracovníkov
   maloobchodná, veľkoobchodná a servisná činnosť v oblasti spotrebného tovaru
   veľkoobchodná činnosť, vrátane exportu a importu tovarov a výrobkov s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR:
   dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe
   vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe rozhodnutia
   zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo FMZO Praha dňa 10.10.1990 pod č.j.: 13/10691/90, registr.č. 108002827 v tomto rozsahu:
   poradenská služba v oblasti poitenia (posúdenie veľkosti rizika výška spoluúčasti, ekonomická efektívnosť rozsahu poistenia, tvorba vlastného rezervného fondu a pod.) poradenská služba pri likvidácií poistných udalostí a iná činnosť súvisiaca s poiste- ním a likvidáciou poistných udalostí
   sprostredkovanie a realizácia finančných, devízových, kooperačných a komerčných operácií vrátane zabezpečenia, resp. poistenia činností uvedených v bodoch 1 až 4 v súlade s platnými predpismi
   edičná, vydavateľská a distribučná činnosť účelových, informačných a metodických publikácií, učebných texto, časopisov a kníh, s tematikou podľa pôsobnosi spoločnosti
   poskytovanie a sprostredkovanie výchovno- vzdelávacích kvalifikačných činnosí pre orgány a organizácie a pre ich individuálne osoby, vrátane odborných stáži
   investovanie finančných prostriedkov do výroby, vývoja, obchodu a služieb vo vnútornej ekonomike, vrátane súvisiacich od- vetví a odborov
   zvyšovanie prosperity podniko a organizácií (štátnych, spoločenských, družstevných súkromných a iných) modernizáciou riadenia, ekonomiky a zvyšovaním kvalifikácie pracovníkov prostredníctvo výsledkov prác a činností, potrebných na rozhodovanie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Jozef Hanus Jedlíkova 4 Bratislava
   Ing. Rudolf Tomša Mallého 39 Skalica
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 26 Bratislava
   22.02.1995Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Hanus Jedlíkova 4 Bratislava
   Ing. Rudolf Tomša Mallého 39 Skalica
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 26 Bratislava
   21.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Fusko , CSc. Bilikova 7 Bratislava
   Ing. Zoltán Fusko , CSc. - generálny riaditeľ Bilíkova 7 Bratislava
   Ing. Ján Koreňovský Gessayova 10 Bratislava
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 26 Bratislava
   Květoslav Rybníček Voková 16 Brno Česká republika
   25.02.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Fusko , CSc. Bilikova 7 Bratislava
   Ing. Ján Koreňovský Gessayova 10 Bratislava
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 26 Bratislava
   24.02.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Chovan - predseda predstavenstva Žukovova 28 Bratislava
   Ing. František Palič - podpredseda Pri štadióne 25 Jur pri Bratislave
   Ing. Ján Vojtko Tolstého 16 Martin
   20.10.1992Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 833 19
   19.10.1992Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava
   18.06.1990Nové obchodné meno:
   Česko-slovenský inštitút prosperity, a.s.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   formou poradenskej a konzultačnej činnosti
   formou sprostredkovania v oblasti dovozu a vývozu vecí a v oblasti poskytovania a prijímania služieb
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami
   v oblasti dovozu a vývozu vecí a v oblasti poskytovania a prijímania služieb
   dovoz, vývoz, sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku a zahraničí s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   pôsobnosť v oblasti turistického ruchu
   výkony inžinierskych činností (investorských a dodávateľských) pri navrhovaní riešení a výstavbe ekologických systémov, najmä v oblasti čistiarní odpadových vôd
   výkony inžinierskych činností v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov (bytových, občianskych, priemyselných) a technologických procesov
   výkon dodávateľských funkcií v stavebnej činnosti
   výkonn prednáškovej a školiacej činnosti v oblasti rekvalifikácie pracovníkov
   maloobchodná, veľkoobchodná a servisná činnosť v oblasti spotrebného tovaru
   veľkoobchodná činnosť, vrátane exportu a importu tovarov a výrobkov s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR:
   dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe
   vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe rozhodnutia
   zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo FMZO Praha dňa 10.10.1990 pod č.j.: 13/10691/90, registr.č. 108002827 v tomto rozsahu:
   poradenská služba v oblasti poitenia (posúdenie veľkosti rizika výška spoluúčasti, ekonomická efektívnosť rozsahu poistenia, tvorba vlastného rezervného fondu a pod.) poradenská služba pri likvidácií poistných udalostí a iná činnosť súvisiaca s poiste- ním a likvidáciou poistných udalostí
   sprostredkovanie a realizácia finančných, devízových, kooperačných a komerčných operácií vrátane zabezpečenia, resp. poistenia činností uvedených v bodoch 1 až 4 v súlade s platnými predpismi
   edičná, vydavateľská a distribučná činnosť účelových, informačných a metodických publikácií, učebných texto, časopisov a kníh, s tematikou podľa pôsobnosi spoločnosti
   poskytovanie a sprostredkovanie výchovno- vzdelávacích kvalifikačných činnosí pre orgány a organizácie a pre ich individuálne osoby, vrátane odborných stáži
   investovanie finančných prostriedkov do výroby, vývoja, obchodu a služieb vo vnútornej ekonomike, vrátane súvisiacich od- vetví a odborov
   zvyšovanie prosperity podniko a organizácií (štátnych, spoločenských, družstevných súkromných a iných) modernizáciou riadenia, ekonomiky a zvyšovaním kvalifikácie pracovníkov prostredníctvo výsledkov prác a činností, potrebných na rozhodovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zoltán Fusko , CSc. - generálny riaditeľ Bilíkova 7 Bratislava
   Ing. Pavol Chovan - predseda predstavenstva Žukovova 28 Bratislava
   Ing. František Palič - podpredseda Pri štadióne 25 Jur pri Bratislave
   Ing. Ján Vojtko Tolstého 16 Martin
   Květoslav Rybníček Voková 16 Brno Česká republika