Create Invoice

Akciová pre prípravu stavebných projektov - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Akciová pre prípravu stavebných projektov
Status Destroyed
PIN 00680265
TIN 2020796206
Date create 22 August 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Akciová pre prípravu stavebných projektov
Radlinského 11
81368
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00680265 TIN: 2020796206
 • Registered seat: Akciová pre prípravu stavebných projektov, Radlinského 11, 81368, Bratislava
 • Date create: 22 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.10.2009Zrušené obchodné meno:
   Akciová spoločnosť pre prípravu stavebných projektov
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti sú služby poskytované investorom v príprave stavebných projektov a to najmä:
   riadenie postupov projektového riešenia (projektmanagement) a vypracovanie všetkých prípravných zabezpečujúcich realizáciu koncepcií výstavby všetkého druhu, ako aj ich premietnutie do generelov výstavby
   uskutočňovanie a organizovanie nájomných pomerov k nehnuteľnostiam v súvislosti s prípravou a realizáciou podnikateľských zámerov
   poskytovanie služieb v oblasti elektronického spracovania dát v medziach zákonných obmedzení
   vlastná príprava a odborná výchova vybraných pracovníkov na výkon činnosti v ČSFR a v cudzine
   podnikateľské poradenstvo s vylúčením reklamného poradenstva, poradenstva v majetkových záležitostiach, ako aj poradenstva v poisťovaní majetku
   ďalej sa vylučujú všetky poradenské činnosti, ktoré sú vymedzené zákonnými opatreniami štátnej správe, slobodným povolaniam, alebo stavebnému podnikaniu.
   uskutočňovanie stavebných prác všetkých druhov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Branislav Kalina , Csc. - člen Malinovského 62 Bratislava
   Doc.Ing. Marcela Rovderová , CSc. - člen Tupolevova 22 Bratislava
   dipl. Ing. Peter Newald - predseda Messerschmidt Gasse 23 Wien Rakúska republika
   13.02.1992Nové obchodné meno:
   Akciová spoločnosť pre prípravu stavebných projektov
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavebných prác všetkých druhov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kalina , Csc. - člen Malinovského 62 Bratislava
   Doc.Ing. Marcela Rovderová , CSc. - člen Tupolevova 22 Bratislava
   12.02.1992Zrušené obchodné meno:
   PRÍPRAVA STAVEBNÝCH PROJEKTOV účastinná spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Benisch - člen Rennweg 46-50 Wien 1030 Rakúska republika
   20.12.1990Nový štatutárny orgán:
   dipl. Ing. Peter Newald - predseda Messerschmidt Gasse 23 Wien Rakúska republika
   19.12.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Peter Flimel - člen Fialkové údolie 25 Bratislava
   Ing. Róbert Hatala - predseda Drotárska 35 Bratislava
   dipl. Ing. Peter Newald - zástupca predsedu Messerschmidt Gasse 23 Wien Rakúska republika
   22.08.1990Nové obchodné meno:
   PRÍPRAVA STAVEBNÝCH PROJEKTOV účastinná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti sú služby poskytované investorom v príprave stavebných projektov a to najmä:
   riadenie postupov projektového riešenia (projektmanagement) a vypracovanie všetkých prípravných zabezpečujúcich realizáciu koncepcií výstavby všetkého druhu, ako aj ich premietnutie do generelov výstavby
   uskutočňovanie a organizovanie nájomných pomerov k nehnuteľnostiam v súvislosti s prípravou a realizáciou podnikateľských zámerov
   poskytovanie služieb v oblasti elektronického spracovania dát v medziach zákonných obmedzení
   vlastná príprava a odborná výchova vybraných pracovníkov na výkon činnosti v ČSFR a v cudzine
   podnikateľské poradenstvo s vylúčením reklamného poradenstva, poradenstva v majetkových záležitostiach, ako aj poradenstva v poisťovaní majetku
   ďalej sa vylučujú všetky poradenské činnosti, ktoré sú vymedzené zákonnými opatreniami štátnej správe, slobodným povolaniam, alebo stavebnému podnikaniu.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.arch. Peter Flimel - člen Fialkové údolie 25 Bratislava
   Ing. Róbert Hatala - predseda Drotárska 35 Bratislava
   Peter Benisch - člen Rennweg 46-50 Wien 1030 Rakúska republika
   dipl. Ing. Peter Newald - zástupca predsedu Messerschmidt Gasse 23 Wien Rakúska republika