Create Invoice

PERFEKT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Business name PERFEKT
PIN 00680303
TIN 2020312074
VAT number SK2020312074
Date create 01 July 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PERFEKT
Zimná 8
82102
Bratislava
Financial information
Sales and income 602 984 €
Profit 6 183 €
Contact Information
Phone(s) 0252493506, 0252499783, 0252499785, 0252499788, 0252621034, 0252444070
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 460,387
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 82,640
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 82,640
A.II.1. Land (031) - /092A/ 16,171
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 47,448
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 19,021
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 361,805
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 263,652
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,033
3. Products (123) - /194/ 201,818
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 60,801
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 46,741
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 46,741
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,741
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 51,412
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,521
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 49,891
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 15,942
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 16,743
4. Accrued income short-term (385A) -801
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 460,387
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 227,900
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 54,437
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 54,437
A.III. Other capital funds (413) 42,156
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 10,888
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 10,888
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 114,236
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 114,236
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,183
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,054
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 58,349
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 5,889
6. Long-term advance payments received (475A) 1,881
9. Liabilities from social fund (472) 50,579
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 163,303
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 64,413
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,413
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 30,259
7. Liabilities from social insurance (336) 5,290
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,510
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 44,831
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 4,402
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 4,402
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 6,433
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 785
4. Deferred income short-term (384A) 5,648
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 469,014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 602,984
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 37,166
II. Revenues from sales of own products (601) 390,332
III. Revenues from sale of services (602, 606) 41,510
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 15,612
V. Activation (účtová a group of 62) 14,318
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,046
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 591,982
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 25,852
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 32,184
D. Services (účtová group of 51) 256,940
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 241,276
E.1. Wages and salaries (521, 522) 186,577
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 47,562
4. Social expenses (527, 528) 7,137
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,816
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 15,756
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 15,756
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 4,407
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,751
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,002
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 183,962
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 6
2. Other interest income (662A) 6
XII. Foreign exchange gains (663) 19
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,963
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 880
2. Other expense (562A) 880
O. Exchange rate losses (563) 15
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,068
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,938
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,064
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,183
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016
 • PIN :00680303 TIN: 2020312074 VAT number: SK2020312074
 • Registered seat: PERFEKT, Zimná 8, 82102, Bratislava
 • Date create: 01 July 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Miroslav Mázik podpredseda Líščie údolie 73 Bratislava 841 05 12.03.2016
  Mgr. Magdaléna Gocníková podpredsedníčka a riaditeľka Kazanská 44 Bratislava 821 06 28.09.2015
  Ing. Martin Drobný predseda Zimná 8 Bratislava 821 02 28.09.2015
  Ing. Matúš Matejíček člen Komárnická 14 Bratislava 821 03 26.05.2016
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.05.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Matejíček - člen predstavenstva Komárnická 14 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 26.05.2016
   13.04.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mázik - podpredseda predstavenstva Líščie údolie 73 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.03.2016
   04.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Drobný - predseda predstavenstva Zimná 8 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.09.2015
   Mgr. Magdaléna Gocníková - podpredsedníčka predstavenstva a riaditeľka Kazanská 44 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 28.09.2015
   29.01.1997Nové sidlo:
   Zimná 8 Bratislava 821 02
   24.02.1994Nové obchodné meno:
   PERFEKT a.s.
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických tlačovín;
   reklamná a propagačná činnosť;
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj;
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb;
   výstavnícka činnosť súvisiaca s predmetom podnikania;
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.06.1990Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť