Create Invoice

STAVOMONTÁŽE Bratislava š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STAVOMONTÁŽE Bratislava š.p.
Status Destroyed
PIN 00680923
Date create 01 July 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat STAVOMONTÁŽE Bratislava š.p.
Contact Information
Email office@everest-bratislava.sk
Website http://www.everest-bratislava.sk
Mobile phone(s) +421902964066
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00680923
 • Registered seat: STAVOMONTÁŽE Bratislava š.p.,
 • Date create: 01 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   STAVOMONTÁŽE Bratislava š.p.
   Zrušeny predmety činnosti:
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce so základného predmetu činnosti.
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výroby, dodoávok a montáži remeselných prác na stavebných objektoch a zariadeniach
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Anton Vavrinčík - riaditeľ Gurovova 8 Bratislava
   01.07.1990Nové obchodné meno:
   STAVOMONTÁŽE Bratislava š.p.
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce so základného predmetu činnosti.
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výroby, dodoávok a montáži remeselných prác na stavebných objektoch a zariadeniach
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Anton Vavrinčík - riaditeľ Gurovova 8 Bratislava