Create Invoice

Stavcomplex Bratislava š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Stavcomplex Bratislava š.p.
Status Destroyed
PIN 00680931
Date create 01 August 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Stavcomplex Bratislava š.p.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00680931
 • Registered seat: Stavcomplex Bratislava š.p., Bratislava
 • Date create: 01 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.07.1992Zrušené obchodné meno:
   Stavcomplex Bratislava š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti dodávkami stavebných prác a služieb, vrátane modernizácií a rekonštrukcií stavebných objektov. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosri súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho podniku, hospodárskych záväzkov a plnenioe úloh vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Viliam Orlický - riaditeľ Chrobákova 7 Bratislava
   Ing Renata Raiterová - zástupca riaditeľa Ožvoldíkova 8 Bratislava
   25.04.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing Renata Raiterová - zástupca riaditeľa Ožvoldíkova 8 Bratislava
   01.08.1990Nové obchodné meno:
   Stavcomplex Bratislava š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti dodávkami stavebných prác a služieb, vrátane modernizácií a rekonštrukcií stavebných objektov. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosri súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho podniku, hospodárskych záväzkov a plnenioe úloh vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Viliam Orlický - riaditeľ Chrobákova 7 Bratislava