Create Invoice

Slovart Gallery ú.s. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovart Gallery ú.s.
Status Destroyed
PIN 00680966
Date create 16 July 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Slovart Gallery ú.s.
Bajkalská 22
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00680966
 • Registered seat: Slovart Gallery ú.s., Bajkalská 22, Bratislava
 • Date create: 16 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.04.1993Zrušené obchodné meno:
   Slovart Gallery ú.s.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predaj a kúpa vecí v ČSFR
   Uskutočňovanie tuzemských operácií všetkého druhu
   Účasť na výrobnom, obchodnom a inom podnikaní
   Združovanie prostriedkov činnosti s česko slovenskými a zahraničnými subjektami v tuzemsku.
   sprostredkovanie inzercie
   kúpa a predaj starožitností použitého tovaru a úžitkového umenia
   kúpa a predaj originálov a rozmnoženín výtvarného umenia 20. storočia, výtvarných, architektonických a interiérových návrhov a exeteriérových návrhov a ich realizácie, umeleckých diel
   kúpa a predaj interiérových celkov
   zapezpečovanie projektovania architektonických investičných a iných technických služieb
   kúpa a predaj komplexných diel audiovizuálneho umenia zákazkových a kovprodukčných filmov a ich súčastí vrátane technického vybavenia
   kúpa a predaj doplnkovcýh zariadení a potrieb nevyhnutných pre realizáciu a prevádzku diel audiovizuálneho umenia
   kúpa a predaj výrobkov kinematografickej produkcie mikrofilmov a mikroflišé
   kúpa a predaj divadelnej techniky a divadelných potrieb
   kúpa a predaj ľudovoumeleckých výrobkov a výrobkov umeleckých remesiel
   kúpa a predaj zariadení pre výstavby a veľtrhy, kultúru a komerčnú propagáciu a reklamu, organizácia a sprostredkovanie výstavníckej činnosti
   zastupovanie zahraničných a tuzemských firiem a poradenské služby vo vyššie uvedených oblastiach
   sprostredkovanie odbytu výrobkov a služieb súkromných podnikateľov a výtvarníkov
   kúpa a predaj polygrafických služieb
   umelecká agentáž.
   Účastinná spoločnosť vykonáva zahranično-obchodnú činnosť v súlade s povolením FMZO č.j. 13/7174/133/90, registr. čísl. 108000514 zo dňa 11.7.1990 v tomto rozsahu:
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v oblasti inzertnej činnosti, projekčnej činnosti, výstavníckej činnosti, reštaurátorskej a opravárenskej činnosti, tlače periodických a neperiodických publikácií a v oblasti vývozu a dovozu vecí súvisiacich s predmetom činnosti organizácie, vo vzťahu k zahraničným osobám na základe zmlúv a obstaraní záležitostí, menom organizácie na účet čs. osôb.
   Vývoz použitého tovaru a predmetov úžitkového umenia, originálov umeleckých diel, zariadení interiérov, diel audiovizuálnych a filmových, kinematografickej produkcie, mikrofilmov a mikrofliší, divadelnej techniky a divadelných potrieb, zariadení pre výstavy, veľtrhy, kultúru, reklamu, periodických a neperiodických tlačovín, rustikálneho nábytku a výrobkov ľudovoumeleckých remesiel.
   Dovoz vecí k zabezpečeniu hospodárskej činnosti spoločnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bartošovič Leš-kova 8 Bratislava
   Ing. Eva Krčmáriková Žuko-vova 45 Bratislava
   Ing. Ivana Eliášková Žerotí-nova 54 Praha Česká republika
   10.08.1992Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič Leš-kova 8 Bratislava
   Ing. Eva Krčmáriková Žuko-vova 45 Bratislava
   Ing. Ivana Eliášková Žerotí-nova 54 Praha Česká republika
   09.08.1992Zrušené sidlo:
   Nám. Slobody 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Bičan Podzá-hradná 19 Bratislava
   Ing. Ján Kováčik Sibírskač. 49 Bratislava
   Ing. Igor Kříž Nám. oslobodite-ľov 1 Nitra
   16.07.1990Nové obchodné meno:
   Slovart Gallery ú.s.
   Nové sidlo:
   Nám. Slobody 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predaj a kúpa vecí v ČSFR
   Uskutočňovanie tuzemských operácií všetkého druhu
   Účasť na výrobnom, obchodnom a inom podnikaní
   Združovanie prostriedkov činnosti s česko slovenskými a zahraničnými subjektami v tuzemsku.
   sprostredkovanie inzercie
   kúpa a predaj starožitností použitého tovaru a úžitkového umenia
   kúpa a predaj originálov a rozmnoženín výtvarného umenia 20. storočia, výtvarných, architektonických a interiérových návrhov a exeteriérových návrhov a ich realizácie, umeleckých diel
   kúpa a predaj interiérových celkov
   zapezpečovanie projektovania architektonických investičných a iných technických služieb
   kúpa a predaj komplexných diel audiovizuálneho umenia zákazkových a kovprodukčných filmov a ich súčastí vrátane technického vybavenia
   kúpa a predaj doplnkovcýh zariadení a potrieb nevyhnutných pre realizáciu a prevádzku diel audiovizuálneho umenia
   kúpa a predaj výrobkov kinematografickej produkcie mikrofilmov a mikroflišé
   kúpa a predaj divadelnej techniky a divadelných potrieb
   kúpa a predaj ľudovoumeleckých výrobkov a výrobkov umeleckých remesiel
   kúpa a predaj zariadení pre výstavby a veľtrhy, kultúru a komerčnú propagáciu a reklamu, organizácia a sprostredkovanie výstavníckej činnosti
   zastupovanie zahraničných a tuzemských firiem a poradenské služby vo vyššie uvedených oblastiach
   sprostredkovanie odbytu výrobkov a služieb súkromných podnikateľov a výtvarníkov
   kúpa a predaj polygrafických služieb
   umelecká agentáž.
   Účastinná spoločnosť vykonáva zahranično-obchodnú činnosť v súlade s povolením FMZO č.j. 13/7174/133/90, registr. čísl. 108000514 zo dňa 11.7.1990 v tomto rozsahu:
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v oblasti inzertnej činnosti, projekčnej činnosti, výstavníckej činnosti, reštaurátorskej a opravárenskej činnosti, tlače periodických a neperiodických publikácií a v oblasti vývozu a dovozu vecí súvisiacich s predmetom činnosti organizácie, vo vzťahu k zahraničným osobám na základe zmlúv a obstaraní záležitostí, menom organizácie na účet čs. osôb.
   Vývoz použitého tovaru a predmetov úžitkového umenia, originálov umeleckých diel, zariadení interiérov, diel audiovizuálnych a filmových, kinematografickej produkcie, mikrofilmov a mikrofliší, divadelnej techniky a divadelných potrieb, zariadení pre výstavy, veľtrhy, kultúru, reklamu, periodických a neperiodických tlačovín, rustikálneho nábytku a výrobkov ľudovoumeleckých remesiel.
   Dovoz vecí k zabezpečeniu hospodárskej činnosti spoločnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Bičan Podzá-hradná 19 Bratislava
   Ing. Ján Kováčik Sibírskač. 49 Bratislava
   Ing. Igor Kříž Nám. oslobodite-ľov 1 Nitra