Create Invoice

SADAZ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SADAZ
Status Destroyed
PIN 00681091
Date create 28 June 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SADAZ
Červeňova 28
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00681091
 • Registered seat: SADAZ, Červeňova 28, Bratislava
 • Date create: 28 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.07.1993Zrušené obchodné meno:
   SADAZ, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Červeňova 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   10.02.1992Nové obchodné meno:
   SADAZ, spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   09.02.1992Zrušené obchodné meno:
   SADAZ, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   rozvíjanie materiálno-technickej základne komplexných služieb v rámci čs. cestovného ruchu na špičkovej úrovni technológie, prevádzky a služieb, a to výstavbou a obstaraním nových alebo modernizáciou a opravami existujúcich alebo bývalých zariadení a kapacít.
   prevádzka a využitie zariadení cestovného ruchu
   poskytovanie, obstarávanie a organizovanie komplexných služieb tuzemským a zahraničným zákazníkom v oblasti strojárenskej a reprografickej techniky
   predaj tovaru a poskytovanie služieb pri spracovaní projektov riadenia, včítane technickej, organizačnej a materiálnej pomoci pri zavádzaní projektov do praxe na voľne zmeniteľné meny.
   zriaďovanie a prevádzka zahraničnej reprezentácie a získavanie zahraničných majetkových účastí v rámci náborovej a obchodnej činnosti
   propagácia tuzemskej a zahraničnej činnosti združenia
   financovanie a zabezpečovanie úverových, bankových a poisťovacích operácií vo voľnej zmeniteľných menách a Kčs.
   všetka obchodná činnosť a všetky opatrenia, ktoré sa javia ako užitočné a nutné k dosiahnutiu obchodného účelu a sú v súlade s čs. predpismi. To zahrňuje okrem iného i rozšírenia prostriedkov združenia získaním nemovitostí, trvalých užívacích práv, účastí v iných podnikoch, ako i zriaďovanie závodov a pobočiek združenia v ČSFR a v zahraničí
   vývoz a dovoz vzoriek v oblasti chémie, agrochémie, gumárenskej výroby a poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia.
   zriadenie vzorkových predajní v tuzemsku s cieľom propagácie výrobkov zakladajúcich podnikov
   zriadenie vzorkových predajní v oblasti stavebných doplnkov /sanitárne vybavenie/ v tuzemsku
   sprostredkovanie výrobnej činnosti pre čs. podniky na prácu vo mzde pre zahraničných partnerov
   zabezpečenie kooperačných zmlúv a prevádzanie kompenzačných obchodov v oblastiach činnosti nakladateľov
   vypracovanie projektovej dokumentácie a poskytovanie inžinierskej činnosti v rozsahu právomocí zakladajúcich členov
   zber druhotných drevín, ich úprava, spracovanie a vývoz
   Zrušeny spoločníci:
   Azimut, maďarsko-sovietska akciová spoločnosť P.O.B. 137 Budapešť 1475 Maďarská republika
   DANPOL Kopernika 71 Gdyňa 814 56 Poľská republika
   SIPOX, servisno-inžiniersko-projektovo-obchodná organizácia Červeňova 28 Bratislava
   Závody 29. augusta, štátny podnik Partizánske
   Ing. Jozef Schwarzer Textilmaschinen, Bosslestrasse 33, 7312 Kirchheim-Teck BRD
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.06.1990Nové obchodné meno:
   SADAZ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Červeňova 28 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   rozvíjanie materiálno-technickej základne komplexných služieb v rámci čs. cestovného ruchu na špičkovej úrovni technológie, prevádzky a služieb, a to výstavbou a obstaraním nových alebo modernizáciou a opravami existujúcich alebo bývalých zariadení a kapacít.
   prevádzka a využitie zariadení cestovného ruchu
   poskytovanie, obstarávanie a organizovanie komplexných služieb tuzemským a zahraničným zákazníkom v oblasti strojárenskej a reprografickej techniky
   predaj tovaru a poskytovanie služieb pri spracovaní projektov riadenia, včítane technickej, organizačnej a materiálnej pomoci pri zavádzaní projektov do praxe na voľne zmeniteľné meny.
   zriaďovanie a prevádzka zahraničnej reprezentácie a získavanie zahraničných majetkových účastí v rámci náborovej a obchodnej činnosti
   propagácia tuzemskej a zahraničnej činnosti združenia
   financovanie a zabezpečovanie úverových, bankových a poisťovacích operácií vo voľnej zmeniteľných menách a Kčs.
   všetka obchodná činnosť a všetky opatrenia, ktoré sa javia ako užitočné a nutné k dosiahnutiu obchodného účelu a sú v súlade s čs. predpismi. To zahrňuje okrem iného i rozšírenia prostriedkov združenia získaním nemovitostí, trvalých užívacích práv, účastí v iných podnikoch, ako i zriaďovanie závodov a pobočiek združenia v ČSFR a v zahraničí
   vývoz a dovoz vzoriek v oblasti chémie, agrochémie, gumárenskej výroby a poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia.
   zriadenie vzorkových predajní v tuzemsku s cieľom propagácie výrobkov zakladajúcich podnikov
   zriadenie vzorkových predajní v oblasti stavebných doplnkov /sanitárne vybavenie/ v tuzemsku
   sprostredkovanie výrobnej činnosti pre čs. podniky na prácu vo mzde pre zahraničných partnerov
   zabezpečenie kooperačných zmlúv a prevádzanie kompenzačných obchodov v oblastiach činnosti nakladateľov
   vypracovanie projektovej dokumentácie a poskytovanie inžinierskej činnosti v rozsahu právomocí zakladajúcich členov
   zber druhotných drevín, ich úprava, spracovanie a vývoz
   Noví spoločníci:
   Azimut, maďarsko-sovietska akciová spoločnosť P.O.B. 137 Budapešť 1475 Maďarská republika
   DANPOL Kopernika 71 Gdyňa 814 56 Poľská republika
   SIPOX, servisno-inžiniersko-projektovo-obchodná organizácia Červeňova 28 Bratislava
   Závody 29. augusta, štátny podnik Partizánske
   Ing. Jozef Schwarzer Textilmaschinen, Bosslestrasse 33, 7312 Kirchheim-Teck BRD
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia